Education

Delft heeft vertrouwen in studentencorps

Het onderwijs in het Grotiuscollege aan de Van Bleyswijckstraat in Delft mag ‘op geen enkele wijze’ nadeel ondervinden van de lustrumactiviteiten van het Delftsch Studenten Corps. Dat schrijft het gemeentebestuur.


Het college van burgemeester en wethouders gaf deze week antwoord op schriftelijke vragen van Stadsbelangen Delft. Die fractie reageerde daarmee op onrust over de overlast die de corpsleden zouden geven in het schoolgebouw.Door een samenloop van omstandigheden moeten de voorbereidingen voor de lustrumfeesten van de studentenvereniging plaatsvinden in een school die nog gewoon in gebruik is. Toen het corps het pand van de gemeente huurde, was het nog de bedoeling dat de scholieren zouden zijn verhuisd naar een andere locatie.Het Grotiuscollege aan de Van Bleyswijckstraat zal hoe dan ook worden gesloopt, want het gebouw een perfecte feestlocatie maakt. Alleen, de verhuizing van de scholieren laat nog even op zich wachten, waardoor de studenten rekening moeten houden met hun schooltijden.Het college van b&w heeft vertrouwen in de gemaakte afspraken hierover,  zo blijkt uit zijn antwoorden. Volgens de gemeente is er ‘doorlopend goed overleg geweest tussen de betrokken partijen’. Bovendien ligt er een ‘privaatrechtelijke gebruiksovereenkomst’. Ook voeren gemeente en brandweer geregeld steekproefsgewijze controles uit en is het corps pas begonnen met het slopen van constructieve muren toen er een ‘akkoord was over de constructieberekeningen en de asbestinventarisatie is overlegd’.Het college is het niet met Stadsbelangen eens dat het Grotiuscollege, ‘een locatie in een woonwijk’, niet geschikt is voor feesten waar 2500 tot 3000 mensen op af komen. “Het gebouw en terrein is ruim voldoende afgestemd  op de verwachte hoeveelheid bezoekers. Het DSC heeft preventief de nodige maatregelen getroffen om mogelijke overlast tot een minimum te beperken.”Het college noemt het verplaatsen van de ingang naar de achterzijde van het gebouw en de onderzoeken van een ‘professioneel akoestisch bureau’ om geluidsoverlast binnen de normen te houden. Verder verwijst het gemeentebestuur fijntjes naar de ‘vele succesvolle edities van Westerpop die hier gehouden zijn’. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.