Campus

‘In Delft is cultuur een dagje Ikea’

Het Techniek Museum was de afgelopen maand drie keer het podium van ‘De Zaak Delft%. Het merendeel van de sprekers had vooral oog voor de eigen zaak.

Omdat het publiek ook al niet massaal was toegestroomd, kwam het aangekondigde debat nauwelijks van de grond.


1 Het Doelengebied, een staalkaart voor het gebruik van openbare ruimte

Het was allemaal zo goed voorbereid door de organisatoren. Studium Generale en het Festivalbureau Delft 750 jaar Cultuurstad hadden de krachten gebundeld om drie stevige debatten te houden over de openbare ruimte, de cultuur en de ‘kennisstad%. Er was een keur van sprekers uitgenodigd afkomstig uit het bedrijfsleven, het bestuur en allerlei instellingen. En ter afwisseling waren er ook nog culturele entre%acts ingelast.

Aan alle voorwaarden leek voldaan om drie bruisende discussie-avonden op gang te brengen. Maar de vraag die na afloop van de drie debatten levensgroot opdoemde was: leeft dat eigenlijk wel, ‘De Zaak Delft%? Kennelijk niet bij de burgers, anders hadden die het Techniek Museum wel tot de nok toe gevuld. Zelfs vertegenwoordigers van de gemeente hebben schijnbaar iets beters aan hun hoofd, want twee betrokken wethouders, Boelens en Van der Hout, blonken uit in afwezigheid.

Aan de enige hoogste gemeente-vertegenwoordiger die wel zijn gezicht liet zien, wethouder Boelens, lag het overigens niet dat de eerste avond over de openbare ruimte de plank finaal missloeg. Hij gaf een mooie voorzet door te spreken over de herinrichting van het Doelengebied. Hij prees vooral de variëteit aan bouwtypen en de functievermenging. ,,Dit gebied is een staalkaart van hoe we ook op verschillende andere plekken in de stad bezig zijn”, aldus Boelens.

J.C.A. Geus had het in zijn functie als directeur van VVV Zuid-Holland natuurlijk vooral over de historische binnenstad als trekpleister voor toeristen. Hij hield een VVV-praatje over visitor-management en lanceerde ook nog een plan om toeristen informatie te verstrekken met behulp van een walkman.

Ook de volgende sprekers gingen in amusante bijdragen in op het toerisme en de ‘terassifiëring% van de stad, maar met het eigenlijke onderwerp had het weinig te maken. ,,Er wordt teveel aandacht gefocused op de toeristische binnenstad%%, zei een Delftenaar uit het publiek. Boelens probeerde de discussie nog in de juiste banen te leiden. ,,Het Doelengebied hebben we niet gemaakt voor toeristen, maar voor de inwoners%%, zei hij. Maar toen was de avond al bijna afgelopen.
Brouwerij

Het tweede debat was aantrekkelijker, vooral omdat voorzitter prof. Arjo Klamer wat meer leven in de brouwerij bracht door met een microfoon allerlei meningen van het publiek te polsen. Bovendienzat achter de tafel een aantal cultuurvertegenwoordigers die hun visie op cultuur onderhoudend wisten te verwoorden, hoewel het in algemene termen bleef steken.

Klamer kwam zelf met het meest prikkelende idee. Erop wijzend dat de overheid op elk toneelkaartje negen keer de kostprijs bijlegt, moeten de liefhebbers van kunst en cultuur een grotere eigen bijdrage leveren. ,,Kunst en cultuur vormen de waarde van de aristocratie%%, zei hij. ,,Ik ben daarom een voorstander van donaties, net zoals dat in de kerk gebeurt.%%

Ton Voets van Delft Design was het niet met hem eens. ,,De mensen komen alleen maar af op dingen die succesvol zijn, vergelijk het maar met de omroepen. Terwijl het bij cultuur vooral gaat om het nieuwe. Binnen het huidige politieke bestel is daar geen ruimte voor, want het moet immers kostendekkend zijn.%% Dat er zo weinig aan cultuur wordt gedaan vond hij overigens niet erg, want Rotterdam en Den Haag zijn immers vlakbij. ,,In Delft is cultuur verworden tot een dagje Ikea.%%

Klamer kwam met het Amerikaanse Pittsburgh als voorbeeld van een stad die in enkele decennia door particuliere initiatieven in samenwerking met de gemeente is veranderd van de meest smerige tot de meest leefbare stad. Hij ziet wel iets in een verbond tussen regenten en kooplieden. ,,U heeft een mooie stad%%, verkondigde hij, ,,misschien is dat ook wel het probleem: u heeft al zoveel.%%
Pil

De derde avond over ‘Delft Kennisstad% was weer een stuk minder interessant. De projectleider die meewerkte aan de stategienota benadrukte dat het concept vooral bedoeld is om werkgelegenheid en welvaart naar Delft te brengen. In dat opzicht valt het onder de noemer ‘city-marketing%. ,,Het is een appèl tot samenwerking en een gebaar naar het bedrijfsleven.%%

Een vertegenwoordiger van Gist-Brocades beaamde dat kennis een steeds belangrijker rol speelt voor het bedrijfsleven, maar erkende ook dat die tegenwoordig over de hele wereld wordt weggehaald. Het belang van de vestigingsplaats wordt dus verhoudingsgewijs minder belangrijk. Dat was wel even een bittere pil voor de projectleider.
(M.v.d.L.)

Mannus van der Laan

Het Techniek Museum was de afgelopen maand drie keer het podium van ‘De Zaak Delft%. Het merendeel van de sprekers had vooral oog voor de eigen zaak. Omdat het publiek ook al niet massaal was toegestroomd, kwam het aangekondigde debat nauwelijks van de grond.


1 Het Doelengebied, een staalkaart voor het gebruik van openbare ruimte

Het was allemaal zo goed voorbereid door de organisatoren. Studium Generale en het Festivalbureau Delft 750 jaar Cultuurstad hadden de krachten gebundeld om drie stevige debatten te houden over de openbare ruimte, de cultuur en de ‘kennisstad%. Er was een keur van sprekers uitgenodigd afkomstig uit het bedrijfsleven, het bestuur en allerlei instellingen. En ter afwisseling waren er ook nog culturele entre%acts ingelast.

Aan alle voorwaarden leek voldaan om drie bruisende discussie-avonden op gang te brengen. Maar de vraag die na afloop van de drie debatten levensgroot opdoemde was: leeft dat eigenlijk wel, ‘De Zaak Delft%? Kennelijk niet bij de burgers, anders hadden die het Techniek Museum wel tot de nok toe gevuld. Zelfs vertegenwoordigers van de gemeente hebben schijnbaar iets beters aan hun hoofd, want twee betrokken wethouders, Boelens en Van der Hout, blonken uit in afwezigheid.

Aan de enige hoogste gemeente-vertegenwoordiger die wel zijn gezicht liet zien, wethouder Boelens, lag het overigens niet dat de eerste avond over de openbare ruimte de plank finaal missloeg. Hij gaf een mooie voorzet door te spreken over de herinrichting van het Doelengebied. Hij prees vooral de variëteit aan bouwtypen en de functievermenging. ,,Dit gebied is een staalkaart van hoe we ook op verschillende andere plekken in de stad bezig zijn”, aldus Boelens.

J.C.A. Geus had het in zijn functie als directeur van VVV Zuid-Holland natuurlijk vooral over de historische binnenstad als trekpleister voor toeristen. Hij hield een VVV-praatje over visitor-management en lanceerde ook nog een plan om toeristen informatie te verstrekken met behulp van een walkman.

Ook de volgende sprekers gingen in amusante bijdragen in op het toerisme en de ‘terassifiëring% van de stad, maar met het eigenlijke onderwerp had het weinig te maken. ,,Er wordt teveel aandacht gefocused op de toeristische binnenstad%%, zei een Delftenaar uit het publiek. Boelens probeerde de discussie nog in de juiste banen te leiden. ,,Het Doelengebied hebben we niet gemaakt voor toeristen, maar voor de inwoners%%, zei hij. Maar toen was de avond al bijna afgelopen.
Brouwerij

Het tweede debat was aantrekkelijker, vooral omdat voorzitter prof. Arjo Klamer wat meer leven in de brouwerij bracht door met een microfoon allerlei meningen van het publiek te polsen. Bovendienzat achter de tafel een aantal cultuurvertegenwoordigers die hun visie op cultuur onderhoudend wisten te verwoorden, hoewel het in algemene termen bleef steken.

Klamer kwam zelf met het meest prikkelende idee. Erop wijzend dat de overheid op elk toneelkaartje negen keer de kostprijs bijlegt, moeten de liefhebbers van kunst en cultuur een grotere eigen bijdrage leveren. ,,Kunst en cultuur vormen de waarde van de aristocratie%%, zei hij. ,,Ik ben daarom een voorstander van donaties, net zoals dat in de kerk gebeurt.%%

Ton Voets van Delft Design was het niet met hem eens. ,,De mensen komen alleen maar af op dingen die succesvol zijn, vergelijk het maar met de omroepen. Terwijl het bij cultuur vooral gaat om het nieuwe. Binnen het huidige politieke bestel is daar geen ruimte voor, want het moet immers kostendekkend zijn.%% Dat er zo weinig aan cultuur wordt gedaan vond hij overigens niet erg, want Rotterdam en Den Haag zijn immers vlakbij. ,,In Delft is cultuur verworden tot een dagje Ikea.%%

Klamer kwam met het Amerikaanse Pittsburgh als voorbeeld van een stad die in enkele decennia door particuliere initiatieven in samenwerking met de gemeente is veranderd van de meest smerige tot de meest leefbare stad. Hij ziet wel iets in een verbond tussen regenten en kooplieden. ,,U heeft een mooie stad%%, verkondigde hij, ,,misschien is dat ook wel het probleem: u heeft al zoveel.%%
Pil

De derde avond over ‘Delft Kennisstad% was weer een stuk minder interessant. De projectleider die meewerkte aan de stategienota benadrukte dat het concept vooral bedoeld is om werkgelegenheid en welvaart naar Delft te brengen. In dat opzicht valt het onder de noemer ‘city-marketing%. ,,Het is een appèl tot samenwerking en een gebaar naar het bedrijfsleven.%%

Een vertegenwoordiger van Gist-Brocades beaamde dat kennis een steeds belangrijker rol speelt voor het bedrijfsleven, maar erkende ook dat die tegenwoordig over de hele wereld wordt weggehaald. Het belang van de vestigingsplaats wordt dus verhoudingsgewijs minder belangrijk. Dat was wel even een bittere pil voor de projectleider.
(M.v.d.L.)

Mannus van der Laan

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.