Campus

Delft in cijfers

Van AIO-tekorten was vier jaar geleden nog geen sprake. Geheel in lijn met dit feit steeg het aantal promoties in 1998 voor het derde opeenvolgende jaar.