Education

Delft boert goed bij Jong Talentprijzen

Studenten van de TU vielen woensdag in de prijzen bij de uitreiking van de Jong Talentprijzen bij de Koninklijke Hollandse Maatschappij in Haarlem.

Grootste winnaars van de dag waren Wibout Roukens en Sven Voormeren, die met hun afstudeeronderzoek respectievelijk de Bakkenist Jong Talent-prijs (voor informatiesystemen) en de Corus Jong Talent-prijs (werktuigbouwkunde en materiaalkunde) binnensleepten. Twee andere afstudeerprijzen gingen naar studenten van de Universiteit Utrecht. Aan de prijzen is een bedrag van tienduizend euro verbonden. 

Roukens ontwikkelde een informatiesysteem met touchscreen voor motoragenten en testte dat op gebruiksgemak in de praktijk. “Uiteindelijk hebben meer dan zestig motoragenten het systeem uitgeprobeerd. Ze vroegen me steeds wanneer ze het konden gebruiken, dus dat is een goed teken.” Roukens weet nog niet precies wat hij met zijn prijzengeld gaat doen. “Misschien een stuk van mijn studieschuld afbetalen. Het is wel prettig als dat weg is.” 

Voormeren won met zijn onderzoek naar hoe trillingen van de aandrijflijn van personenauto’s zich verplaatsen naar het binnenste. “Het was vooral erg leuk vanwege de mix van theorie en praktijk”, vertelt hij. Met de resultaten kan afstudeerbedrijf BMW het rijcomfort optimaliseren. “De resultaten zijn bemoedigend. Het is nu alleen de vraag of BMW ermee verder wil en zo ja, wie dat dan gaat doen.” Het gewonnen geld steekt hij misschien in een verhuizing. “Ik verhuis binnenkort naar Den Haag, dat is dichter bij mijn werk. Daarbij zou het geld goed van pas komen.”

Verder won wiskundestudente Menel Rahrah als beste vrouwelijke allochtone eerstejaars in de exacte vakken een aanmoedigingsprijs van 1250 euro (De Kartini-prijs). Wat haar zo aanspreekt in de wiskunde? “De logica. Iets is altijd juist of onjuist, daar kun je geen meningsverschil over hebben. Die duidelijkheid vind ik prettig.”
Naast bovengenoemde winnaars, gingen acht van de veertig aanmoedigingsprijzen voor de beste eerstejaars in de exacte vakken naar studenten van de TU Delft. Hun goede studieresultaten leverden hen elk vijfhonderd euro op.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.