Education

Delft begint toch met de langere cursus

De TU Delft zal, ondanks de plannen van de nu regerende paarse coalitie om het hoger onderwijs te hervormen, op 1 september toch beginnen met het propaedeusejaar van een vijfjarig curriculum.

Het college van bestuur heeft dit dinsdag besloten, mede op basis van een unaniem advies van de decanen.

Volgens rector Wakker is hiertoe besloten ,,in de eerlijke overtuiging dat het beeld dat de politiek vòòr de zomer over de cursusduurverlenging bood hiervoor de rechtvaardiging biedt”.

,,Met staatssecretaris Cohen (uit het vorige kabinet) hebben we afspraken gemaakt die ook in een mini-convenant zijn vastgelegd. Politieke partijen hebben zich in de kamercommissie voor onderwijs ook positief uitgelaten. Dat alles wettigde het vertrouwen dat de vijfjarige cursusduur voor de technische studies dit najaar een wettelijke basis zou krijgen”, aldus de rector. Sindsdien is er volgens hem formeel niets veranderd. ,,Die nieuwe plannen kennen we alleen maar uit de krant.”

Omdat decanen en college van bestuur zich realiseren dat de overheid van gedachten kan veranderen, wil men binnenkort een gesprek met de nieuwe bewindslieden voeren om helderheid te verkrijgen. ,,Want als de studenten die nu beginnen aan hun studie in hun tweede jaar zitten, dan kunnen we niet meer terug. En juist die studenten moeten niet tussen de wal en het schip terechtkomen”, aldus de rector. (R.M.)

De TU Delft zal, ondanks de plannen van de nu regerende paarse coalitie om het hoger onderwijs te hervormen, op 1 september toch beginnen met het propaedeusejaar van een vijfjarig curriculum. Het college van bestuur heeft dit dinsdag besloten, mede op basis van een unaniem advies van de decanen.

Volgens rector Wakker is hiertoe besloten ,,in de eerlijke overtuiging dat het beeld dat de politiek vòòr de zomer over de cursusduurverlenging bood hiervoor de rechtvaardiging biedt”.

,,Met staatssecretaris Cohen (uit het vorige kabinet) hebben we afspraken gemaakt die ook in een mini-convenant zijn vastgelegd. Politieke partijen hebben zich in de kamercommissie voor onderwijs ook positief uitgelaten. Dat alles wettigde het vertrouwen dat de vijfjarige cursusduur voor de technische studies dit najaar een wettelijke basis zou krijgen”, aldus de rector. Sindsdien is er volgens hem formeel niets veranderd. ,,Die nieuwe plannen kennen we alleen maar uit de krant.”

Omdat decanen en college van bestuur zich realiseren dat de overheid van gedachten kan veranderen, wil men binnenkort een gesprek met de nieuwe bewindslieden voeren om helderheid te verkrijgen. ,,Want als de studenten die nu beginnen aan hun studie in hun tweede jaar zitten, dan kunnen we niet meer terug. En juist die studenten moeten niet tussen de wal en het schip terechtkomen”, aldus de rector. (R.M.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.