Opinion

Delfste Lente

In februari speelt Stylos een theatervoorstelling over Delft in de jaren zeventig. Hierdoor heb ik ontdekt hoe het studentenleven er toen aan toeging. De verschillen met de tegenwoordige tijd zijn enorm en inspirerend.


Toen in de jaren zestig de ‘lagere klassen’ plots op de Technische Hogeschool konden studeren, en dit ook in groten getale deden, was al gauw duidelijk dat het onderwijs niet was wat de studenten ervan verlangden. Zo werden studenten en ondersteunend personeel als klootjesvolk behandeld door de elitaire hoogleraren, werden studenten die een andere mening over architectuur hadden dan de hoogleraar op de faculteit bouwkunde keer op keer met een 1 beloond voor hun inspanning en werd er zelfs door een enkele hoogleraar geweigerd te onderwijzen in de architectuurgeschiedenis na het Kurhaus (1829), omdat er volgens hem niets van belang was gebouwd in de afgelopen 150 jaar.


Het begon dus al gauw te broeien onder de studenten, en studentenorganisaties als de VSSD en Stylos waren druk bezig met het maken van analyses van het onderwijsprogramma en schreven rapporten die ze inzonden naar de hoogleraarvergaderingen. Dit werd door de meeste hoogleraren verrassend positief ontvangen, en al gauw verkregen ze inspraak op de benoeming van hoogleraren, kregen studenten meer contact met docenten en kregen ze meer vrijheid in de keuze hoe ze wilden afstuderen.


Wanneer studenten hun gelijk niet konden krijgen door middel van onderhandeling, bijvoorbeeld bij de verhoging van het collegegeld van 200 naar 1000 gulden in 1972, die het voor de vele arme studenten onmogelijk maakte hun studie af te ronden, schroomden ze niet om over te gaan op harde dwangmiddelen.


Zo werd in december 1972 het TH-hoofdgebouw (nu de bouwkundefaculteit) gedurende vier dagen vreedzaam bezet door honderden studenten. De overheid gaf uiteindelijk toe en zelfs een groot deel van het college van bestuur stapte op. Dit was niet de laatste bezetting uit die periode. Keer op keer werden er gebouwen bezet, met wisselende resultaten.


Tegenwoordig zijn studenten stukken makker, wordt er rustig gestudeerd, af en toe gefeest en als er protest is, beperkt dit zich tot een Facebook-groep met enkele duizenden likes. Dit sterke contrast zet je aan het denken: heeft de huidige lichting studenten niet meer de motivatie en wilskracht om te vechten voor beter onderwijs (want al met al weten we toch heel wat commentaar te leveren op de kwaliteit daarvan) of is het onderwijs tegenwoordig ondanks ons commentaar zo goed dat we eigenlijk geen reden hebben om echt voor verbetering te vechten en doen we het daardoor niet? Waarom bezetten wij de aula niet totdat de studiefinanciering blijft? Hoezo accepteren we het dat er keer op keer wordt bezuinigd op onderwijsgevend personeel? Het gaat om onze eigen opleiding, wat is er meer waard? Waarom doe ik niets?


‘Delftse Lente’, vrijdag 28 februari: aanvang 19.30 uur; zaterdag 1 maart: matinee 14.30 uur en avondvoorstelling 19.30 uur. Kaarten zijn online verkrijgbaar en kosten 10 euro per persoon. 


www.delftselente.nl 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.