Education

​Dekker zet landelijke rekentoets door

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs trekt zich weinig aan van de felle kritiek op de verplichte rekentoets in voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Behalve de VVD steunen ook de PvdA en de PVV zijn plannen.

De bewindslieden van OCW willen de landelijke rekentoets in 2016 invoeren en vinden verder uitstel onverantwoord. Ze denken dat scholen pas dan ernst maken met de verbetering van hun rekenonderwijs.

De vrees dat leerlingen de dupe worden van het tot nog toe gebrekkige rekenonderwijs wuift staatsecretaris Dekker weg. Scholieren slagen in 2016 voor de toets als ze een 4,5 behalen en hebben daarvoor drie herkansingen. Pas in 2020 zal de rekentoets op het gewenste moeilijkheidsniveau zijn. Scholen hebben volgens de staatssecretaris dus ruimschoots de gelegenheid om hun rekenonderwijs te verbeteren.

Dekker ziet niets in het voorstel van Kamerlid Van Meenen (D66) om de toets aan het eind van de onderbouw te houden. Hij is bang dat scholen de teugels in de bovenbouw zullen laten vieren waardoor hogescholen en universiteiten alsnog studenten binnenkrijgen die niet goed kunnen rekenen. Vooral het hbo dringt al jaren aan op beter rekenonderwijs.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.