Campus

Degeneratie

,,Bij Microsoft maken ze hun nieuwste versie van Word ’97 toch ook niet door de oude versie steeds weer te copiëren en alle gunstige foutjes die daarbij optreden te selecteren, zodat je uiteindelijk een versie met héél veel nieuwe functies krijgt? Dat is toch ook geprogrammeerd?”

,,Bij Microsoft maken ze hun nieuwste versie van Word ’97 toch ook niet door de oude versie steeds weer te copiëren en alle gunstige foutjes die daarbij optreden te selecteren, zodat je uiteindelijk een versie met héél veel nieuwe functies krijgt? Dat is toch ook geprogrammeerd?”

Met deze argumentatie probeerde Peter Scheele donderdag 20 mei in een kerk aan de Maerten Trompstraat het publiek ervan te overtuigen dat evolutie niet mogelijk is. Scheele (,,bekend van tv”) was naar Delft gehaald door de christelijke studentenverenigingen.

Volgens hem is er een ‘scheppingsgebeurtenis’ geweest, waarbij alle huidige soorten in hun oervorm zijn geschapen. Sindsdien gaat het alleen maar achteruit. Nieuwe variaties ontstaan namelijk doordat genen muteren en niet meer werken. Daardoor raken we bepaalde functies kwijt en ontstaan er ‘nieuwe’ soorten.

Deze degeneratietheorie legt Scheele uitgebreid uit in zijn boek ‘Degeneratie: het einde van de evolutietheorie’. Volgens hem kan veel zinloos onderzoek nu worden gestaakt, zoals het sturen van ruimtevaartuigen naar Mars, om te kijken of daar leven is. De theorie van Scheele zegt dat er alleen op de aarde leven is, want alleen daar is het geschapen.

Scheele meent dat de evolutietheorie alleen maar een rationeel excuus is om niet meer in een God te geloven. Hij is tot het schrijven van zijn boek geïnspireerd door het programma dat hij voor de EO presenteerde waarin hij gesprekken voerde met ‘ongelovige’ jongeren. ,,In dat programma merkte ik dat evolutionistisch denken met atheïsme te maken heeft. Overal haalden zij de evolutie erbij.”

Zijn theorie probeert Scheele te staven met allerlei voorbeelden van ‘degeneratie’, die ook in een boek over de evolutie-theorie hadden kunnen staan. Zoals de niet vliegende aalscholver, die vissen vangt door zich van een rots in zee te storten en vervolgens weer aan land te zwemmen. ,,Degeneratie!”, zegt Scheele. ,,Hij is zijn vermogen om te vliegen kwijtgeraakt door een defect gen!” ,,Evolutie” zeggen de Darwinisten, ,,hij heeft zich aangepast aan zijn omgeving.”

Tijdens de discussie komt nog even de vraag ter sprake hoe de genetisch perfecte Adam en Eva er dan wel niet hebben uitgezien. ,,Neanderthalers”, meent Scheele. ,,Het is immers bekend dat die tien procent meer hersenen hadden dan de huidige mensen.”

,,Bij Microsoft maken ze hun nieuwste versie van Word ’97 toch ook niet door de oude versie steeds weer te copiëren en alle gunstige foutjes die daarbij optreden te selecteren, zodat je uiteindelijk een versie met héél veel nieuwe functies krijgt? Dat is toch ook geprogrammeerd?”

Met deze argumentatie probeerde Peter Scheele donderdag 20 mei in een kerk aan de Maerten Trompstraat het publiek ervan te overtuigen dat evolutie niet mogelijk is. Scheele (,,bekend van tv”) was naar Delft gehaald door de christelijke studentenverenigingen.

Volgens hem is er een ‘scheppingsgebeurtenis’ geweest, waarbij alle huidige soorten in hun oervorm zijn geschapen. Sindsdien gaat het alleen maar achteruit. Nieuwe variaties ontstaan namelijk doordat genen muteren en niet meer werken. Daardoor raken we bepaalde functies kwijt en ontstaan er ‘nieuwe’ soorten.

Deze degeneratietheorie legt Scheele uitgebreid uit in zijn boek ‘Degeneratie: het einde van de evolutietheorie’. Volgens hem kan veel zinloos onderzoek nu worden gestaakt, zoals het sturen van ruimtevaartuigen naar Mars, om te kijken of daar leven is. De theorie van Scheele zegt dat er alleen op de aarde leven is, want alleen daar is het geschapen.

Scheele meent dat de evolutietheorie alleen maar een rationeel excuus is om niet meer in een God te geloven. Hij is tot het schrijven van zijn boek geïnspireerd door het programma dat hij voor de EO presenteerde waarin hij gesprekken voerde met ‘ongelovige’ jongeren. ,,In dat programma merkte ik dat evolutionistisch denken met atheïsme te maken heeft. Overal haalden zij de evolutie erbij.”

Zijn theorie probeert Scheele te staven met allerlei voorbeelden van ‘degeneratie’, die ook in een boek over de evolutie-theorie hadden kunnen staan. Zoals de niet vliegende aalscholver, die vissen vangt door zich van een rots in zee te storten en vervolgens weer aan land te zwemmen. ,,Degeneratie!”, zegt Scheele. ,,Hij is zijn vermogen om te vliegen kwijtgeraakt door een defect gen!” ,,Evolutie” zeggen de Darwinisten, ,,hij heeft zich aangepast aan zijn omgeving.”

Tijdens de discussie komt nog even de vraag ter sprake hoe de genetisch perfecte Adam en Eva er dan wel niet hebben uitgezien. ,,Neanderthalers”, meent Scheele. ,,Het is immers bekend dat die tien procent meer hersenen hadden dan de huidige mensen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.