Education

Deels vrijspraak in zaak oplichting TU

Een Hagenaar (48) en een Haarlemmer (57) zijn deze week wegens gebrek aan bewijs vrijgeproken van oplichting van de TU Delft. De universiteit gaat nu via de civiele rechter proberen anderhalve ton terug te halen bij de Haarlemmer.


De Haarlemmer werd wel nog veroordeeld voor het aanpakken van een Mercedes en anderhalve ton waarvan hij had kunnen vermoeden dat die allebei uit misdrijf afkomstig waren, schuldwitwassen wordt dat genoemd. Hij kreeg daarvoor 150 uur werkstraf opgelegd en een boete van drieduidend euro.



Volgens het Openbaar Ministerie (OM) stuurde het ‘bouwbedrijf’ van de Haarlemmer in opdracht van een derde voor een kleine 150 duizend euro aan facturen naar de technische universiteit zonder dat daar ooit enige prestatie voor is geleverd.



De Hagenaar werkte indertijd als uitzendkracht op de financiële administratie van de universiteit en zou ervoor hebben gezorgd dat in ieder geval twee facturen, van 15 duizend  euro en 41 duizend euro, daadwerkelijk werden uitbetaald.



Toch vond de rechtbank dat niet bewezen kon worden dat de twee zich schuldig hadden gemaakt aan oplichting zoals het OM ten laste had gelegd. Ze leken weliswaar snode acties uit te voeren, maar die hadden ook puur om een witwassen kunnen gaan, vond de rechtbank, en dat witwassen was alleen aan de Haarlemmer ten last gelegd.



Het kon zijn dat de Haarlemmer niet wist dat de werkzaamheden niet waren uitgevoerd, zo redeneert de rechtbank, maar hij stelde wel te weinig vragen over zijn riante beloning. De Haarlemmer is overigens ook in de ogen Justitie OM nooit meer dan een stroman geweest.


Er zou namelijk minstens nog een verdachte in het spel zijn, de man die de Haarlemmer ertoe overhaalde een bouwbedrijf op te richten en hem de merkwaardige transacties liet uitvoeren. Deze man en nog meer verdachten die via het in Rijnsburg gevestigde ‘bouwbedrijf’ van de Haarlemmer volgens het OM overigens ook nog andere bedrijven oplichtten, zijn bekend bij Justitie. Maar het OM is er vooralsnog niet in geslaagd om voldoende bewijs tegen hen te verzamelen.



Er was 240 uur werkstraf geeist tegen beide verdachten tijdens de zitting van twee weken geleden. De gisteren helemaal vrijgeproken Hagenaar had daarnaast nog twee maanden voorwaardelijke celstraf moeten krijgen en 56 duizend euro moeten terugbetalen aan de TU als het aan het OM lag. De TU laat het er niet bij zitten, maar gaat via de civiele rechter proberen anderhalve ton terug te halen bij de Haarlemmer.

Subsidiehulp
Studenten weten soms niet wat ze missen. Dat stellen budgetvoorlichter Nibud en Stimulansz, een onafhankelijke stichting die gemeenten helpt met goede uitvoering van beleid voor sociale zekerheid. Daarom hebben beide organisaties een website opgezet waarop via inkomensgegevens is te berekenen van welke landelijke én gemeentelijke subsidies gebruik kan worden gemaakt. Ook wordt aangegeven hoe je die regelingen kunt aanvragen. 

www.berekenuwrecht.nl

Energie Efficiency Prijs
Douglas Gilding (aardwetenschappen), Michael Prodromou (civiele techniek) en Victor Vélez (civiele techniek) hebben vorige week een UfD-Cofely Energy Efficiency Prijs gewonnen. De prijs van het Universiteitsfonds en Cofely is bedoeld voor scripties en project-, afstudeer- of onderzoeksverslagen over innovatieve oplossingen voor duurzame energievoorzieningen, energie-efficiency en duurzaamheid. Gilding kreeg de hoofdprijs van 7500 euro voor een model om na te gaan wat winning van aardwarmte onder Delft doet met de bodemgesteldheid. Zicht op de bodemsamenstelling is belangrijk bij winning van aardwarmte. Het verschil in opbrengst kan door verschillen in bodemsamenstelling een factor tien bedragen.  Prodromou en Vélez wonnen 2500 euro. Prodromou voor het toekomst bestendig maken van verouderde en monumentale gebouwen. Hij ontwikkelde drie strategieën voor een duurzame herinrichting van BK City. Vélez ontwierp een energievoorziening op wijkniveau met warmtekrachtmotoren, een HR-ketel en een windmolen.

Gamingboek
Hulpverleners, dijkwachten en stuurlui worden tegenwoordig allemaal opgeleid met computersimulaties, of ‘serious games’. TU-onderzoeker Casper Harteveld (TBM) heeft nu een van de eerste wetenschappelijke boeken over de jonge discipline uitgebracht bij Springer Verlag onder de titel Triadic Game Design. Hier doet hij uit de doeken hoe een serious game ontstaat in het spanningsveld tussen realiteit, betekenis en spel. Tot eind april alleen als e-boek verkrijgbaar.

www.triadicgamedesign.com
e-boek via bit.ly/gUStae

Vrouwendag
Een wetenschapper moet niet al op jonge leeftijd professor willen worden, diversiteitsquota staan ambities in de weg en na een zwangerschapsverlof moet een vrouwelijke wetenschapper een onderzoekssabbatical opnemen. Het zijn drie stellingen op het Dewis-symposium ‘Climate for women in Science’ dat op 8 maart, internationale vrouwendag, wordt gehouden bij Bouwkunde. Karel Luyben reikt de Dewis-award voor de meest talentvolle TU-promovenda uit. De drie genomineerden: Gwen van Eijk (onderzoeksinstituut OTB), Ellis van den Hende (Industrieel Ontwerpen) en Maaike Snelder (Civiele Techniek en Geowetenschappen).
www.dewis.tudelft.nl

Onderzoeksapparatuur
Twee onderzoekgroepen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen krijgen geld voor de aanschaf van geavanceerde onderzoeksapparatuur. TNW kan een röntgen- en Pept-scanner kopen. De scanner combineert röntgen- en gammastralen waardoor er in normaal ondoorzichtige meerfasenreactoren en granulaire systemen kan worden gekeken. Bij het tweede apparaat gaat het om een röntgen foto-elektronen spectrometer. Het apparaat kan de atomaire samenstelling van de bovenste oppervlaktelagen gedetailleerd in kaart brengen en verbanden leggen tussen samenstelling en chemische en fysische eigenschappen. Het geld komt van een vorig jaar door minister Plasterk genomen initiatief om onderzoek in de natuurkunde en scheikunde te beschermen. Aanleiding was dat veel natuurkunde- en scheikundefaculteiten kampen met dalende studentenaantallen en bezuinigingen. Voor vijf jaar is honderd miljoen euro beschikbaar. In deze ronde is 3 miljoen euro besteed, verdeeld over zeven onderzoeksgroepen.

Eendenvijver
In het gemeentehuis van Delft vindt een politiek gevecht plaats tussen burgers en politici over het al dan niet bevaarbaar maken van de Phoenixgracht. Met de bouw van de spoortunnel wordt de oude singel rond de stad gedeeltelijk hersteld. Volgens bewoner Guido van der Wedde is het technisch mogelijk deze gracht tot aan de molen bevaarbaar te maken voor kleine scheepjes. Daarvoor moeten er in plaats van platte bruggen bolle bruggen komen. De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft wethouder Milene Junius gevraagd om deze mogelijkheid uit te zoeken. Volgens Linda Bocker van de VVD dreigt de Phoenixgracht te veranderen in een “heel dure eendenvijver”, als hij niet bevaarbaar wordt gemaakt.
Maar volgens Junius zou de ingreep de gemeente anderhalf miljoen euro extra kosten en vier maanden vertraging opleveren. “Maar”, zegt Van der Wedde, “Junius heeft laten onderzoeken wat de kosten zijn als platte bruggen worden opgehoogd en niet gekeken naar de optie met bolle bruggen.”Op 10 maart komt de commissie weer bijeen, om over het debacle te praten.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.