Education

Deel propedeuse wordt gelijk voor hele TU

De Delftse propedeuse moet voor een deel gemeenschappelijk worden. Dat is een van de voorstellen die rector Wakker doet in zijn vernieuwde onderwijsnota.

Het studiepakket van eerstejaars studenten bevat in de toekomst twintig procent vakken die voor de hele TU hetzelfde zijn. Veertig procent verschilt per faculteit. De resterende veertig procent wordt ingevuld per studierichting. Rector Wakker stelt dit voor in de jongste versie van zijn onderwijsnota. In reactie op de eerdere versie had de Adviescommissie Kwaliteitszorg Onderwijs (Ako) al een suggestie in die richting gedaan. Ook commentaar van andere instanties is verwerkt in de nota.

Wakker wil studenten al na vier maanden een voorlopig advies geven over hun geschiktheid voor de studie. Na een jaar krijgen studenten een definitief advies. Wie ondanks een negatief advies verder wil studeren, moet dat op eigen kracht doen. De TU wil alleen studenten met een beperkte studie-achterstand ondersteunen. Wel kan het negatieve advies ingetrokken worden als de student een fors deel van zijn achterstand heeft ingelopen.

Vanaf het tweede jaar moeten studenten een studieplanning maken, maar zij behouden daarbij een zekere vrijheid. Opvallend is verder dat de beoordeling van tentamens afhankelijk zal worden van het aantal pogingen, dit om te voorkomen dat studenten gokgedrag gaan vertonen. Voor erkende ‘zware vakken’ komt extra begeleiding.

Na drie jaar krijgt de student een kandidaatsdiploma, equivalent met de internationale BSc-titel. De twee jaren naar het ingenieursdiploma bieden drie stromen: ontwerp, onderzoek en management. Het onderwijs wordt in deze fase zoveel mogelijk in het Engels gegeven. Zo wordt dit deel van de opleiding toegankelijker voor buitenlanders. Die moeten op den duur 25 procent van de studentenpopulatie gaan uitmaken.

Het studiepakket van eerstejaars studenten bevat in de toekomst twintig procent vakken die voor de hele TU hetzelfde zijn. Veertig procent verschilt per faculteit. De resterende veertig procent wordt ingevuld per studierichting. Rector Wakker stelt dit voor in de jongste versie van zijn onderwijsnota. In reactie op de eerdere versie had de Adviescommissie Kwaliteitszorg Onderwijs (Ako) al een suggestie in die richting gedaan. Ook commentaar van andere instanties is verwerkt in de nota.

Wakker wil studenten al na vier maanden een voorlopig advies geven over hun geschiktheid voor de studie. Na een jaar krijgen studenten een definitief advies. Wie ondanks een negatief advies verder wil studeren, moet dat op eigen kracht doen. De TU wil alleen studenten met een beperkte studie-achterstand ondersteunen. Wel kan het negatieve advies ingetrokken worden als de student een fors deel van zijn achterstand heeft ingelopen.

Vanaf het tweede jaar moeten studenten een studieplanning maken, maar zij behouden daarbij een zekere vrijheid. Opvallend is verder dat de beoordeling van tentamens afhankelijk zal worden van het aantal pogingen, dit om te voorkomen dat studenten gokgedrag gaan vertonen. Voor erkende ‘zware vakken’ komt extra begeleiding.

Na drie jaar krijgt de student een kandidaatsdiploma, equivalent met de internationale BSc-titel. De twee jaren naar het ingenieursdiploma bieden drie stromen: ontwerp, onderzoek en management. Het onderwijs wordt in deze fase zoveel mogelijk in het Engels gegeven. Zo wordt dit deel van de opleiding toegankelijker voor buitenlanders. Die moeten op den duur 25 procent van de studentenpopulatie gaan uitmaken.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.