Education

Decaan Theo Toonen verruilt Delft voor Twente

Theo Toonen is met ingang van 1 april 2015 benoemd tot decaan van de faculteit Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Twente. Hij was sinds maart 2008 decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management.

In Twente gaat Toonen een faculteit leiden die in mei is ontstaan uit een fusie tussen de faculteiten Gedragswetenschappen en Management & Bestuur. De fusiefaculteit heeft BMS, wat staat voor Behavioural, Management and Social sciences. Toonen heeft als opdracht de samenwerking tussen de technische faculteiten en het onderzoek in de gedrags-, management- en sociale wetenschappen te versterken. Ook moet hij de nieuwe faculteit internationaal op de kaart zetten.

Toonen noemt het ‘uitermate eervol om deze positie in deze fase van de ontwikkeling’ van die faculteit te mogen bekleden. “De faculteit kent een breed palet aan disciplines. Instituties, menselijk gedrag en technische- en technologische ontwikkeling zijn vandaag de dag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ben gefascineerd geraakt door de fundamenteel interdisciplinaire aanpak binnen deze faculteit.”

Behalve decaan is Toonen momenteel hoogleraar bestuurskunde in Delft en Leiden. Zijn leerstoel is ‘Institutionele bestuurskunde, met inbegrip van de internationale vergelijking en theorievorming’. 

In zijn onderzoek aan Delft richt hij zich onder andere op watermanagement en bestuur, Europees bestuur, (internationale) vergelijkende bestuurskunde, hervormingen van ambtelijke- en administratieve systemen en grootstedelijkheid.

Toen hem halverwege de rit door Delta werd gevraagd waar TBM moest staan aan het einde van zijn decanaat, antwoordde Toonen ‘nooit te denken in termen van eindplaatjes’. Wel zei hij dat TBM’ers zich zelfbewuster moeten opstellen. “Kijk naar serious gaming. We hebben aan de TU Delft alles in huis om daar de beste in te zijn, maar iedereen kijkt naar Utrecht.”  

De TU gaat internationaal op zoek naar een opvolger, deelde rector Karel Luyben de ondernemingsraad vlak voor de Kerst mede. “Dat wil niet zeggen dat het dus iemand uit het buitenland wordt, maar de kans is wel aanwezig”, aldus Luyben. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.