Education

De Laga-deal

,,Laga kan niet veel meer doen voor de TU dan goede roeiprestaties leveren en blikken halen.

Met die gedachte in het achterhoofd is het contract met de universiteit opgesteld.” De president van de Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga, Hilko Hakvoort, neemt ondanks de extreme zomerse hitte nog een hap van de stamppot-met-rookworst en leunt tevreden kauwend achterover.

Drie weken geleden ondertekende hij met collegevoorzitter De Voogd een ‘overeenkomst van lening’. Daarin is geregeld dat Laga eigenaar wordt van de grond aan de Nieuwelaan, waarop de roeivereniging nu al huist. Laga betaalt daarvoor ruim een ton. Of toch niet?

De vindingrijkheid van de Delftse studenten beperkt zich niet tot technische aangelegenheden, zo blijkt. Bij het opstellen van het contract kwam Laga met het lumineuze idee om korting te bedingen op de koopsom van de grond door het leveren van goede roeiprestaties. Een soort prestatiebeloning dus.

Hakvoort: ,,Het idee is dat Laga zichzelf verplicht tot het leveren van topprestaties. Die prestaties werken positief voor de naamsbekendheid en het imago van de TU. In ruil daarvoor krijgt Laga gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van het jaarlijkse aflossingsbedrag van 5400 gulden.”

Daar had de TU wel oren naar. Maar wie bepaalt wat goede prestaties zijn? Zeker in de roeiwereld blijkt dit begrip vaak betrekkelijk en geeft altijd aanleiding tot onenigheid. President Hakvoort wuift dat bezwaar weg: ,,De overeenkomst bevat een aantal concrete wedstrijden en criteria op grond waarvan de bonus behaald kan worden. Wij hebben zelf enkele suggesties gedaan, en de universiteit ook. Wie er binnen de TU zoveel verstand heeft van roeien weet ik niet, maar de eisen zijn reëel. Ik heb eens gehoord dat de broer van De Voogd wel kijk heeft op roeien. Misschien zit die er achter.”

De Delftse corps-roeiers kunnen ‘hun grond’ verdienen door medailles te behalen op wereldkampioenschappen of Olympische Spelen, of door minstens drie nationale titels te behalen. Verder verplicht Laga zich elk jaar tot het organiseren van een wedstrijd tussen Delftse en Leidse roeiers. ,,Je zou een grote plattegrond van ons terrein kunnen maken en alle buitgemaakte oppervlaktes onder naamsvermelding kunnen inkleuren. Op grond van de historie van Laga verwacht ik dat we ongeveer de helft van de grond terug kunnen winnen. Dat betekent ruim vijftigduizend gulden. En daar kun je een paar leuke boten voor kopen”, aldus Hakvoort.

Ook het winnen van de prestigieuze Varsity kan behoorlijk opleveren. Winst van de Oude Vier leidt tot kwijtschelding van het gehele jaarlijkse aflossingsbedrag. Hakvoort: ,,Dit jaar werden we tweede achter Nereus, maar de strijd was niet fair. Die roeiers van Nereus waren al lang geen studenten meer. Volgend jaar hebben we meer kans.” Maar hebben de Oude Vier-roeiers van Laga dan inmiddels hun studie niet afgerond? Hakvoort neemt nog een slok bier. ,,Dat kan inderdaad eenprobleem worden. Die jongens moeten er voor zorgen dat ze niet te snel afstuderen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.