Education

De digitale stad als kerk van de toekomst

Op vijf verschillende locaties komen volgende week in de stad terminals te staan waarop het publiek gratis de Digitale Stad Delft (DSD) binnen kan. Volgens mede-initiatiefnemers Arjen Wassenaar en Marijke Timmerhuis is deze laagdrempelige voorziening vooral bestemd voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het nieuwe medium, maar zelf niet beschikken over de benodigde apparatuur.

br />

Figuur 1 Homepage van Digitale Stad Delft (
Klik voor grotere foto)

Burgemeester Van Walsum verricht donderdag 4 juli in de openbare bibliotheek aan de Kruisstraat de ‘opening’ van de eerste publieke terminals. Ter gelegenheid daarvan is er die dag op de homepage van DSD (http://www.dsdelft.nl) vuurwerk te zien en wordt Van Walsum het burgemeesterschap verleend van de virtuele stad. Daarnaast wordt er voor de jeugd een digitale multimedia-wedstrijd georganiseerd rond het thema ‘leven in een digitale stad’.

Zoals Delft één van de eerste steden was die met een digitale stad op het Internet stond, zo loopt de stad ook voorop met de plaatsing van publieke terminals. Weliswaar liep er in Amsterdam een soortgelijk initiatief, maar die is inmiddels al weer ter ziele. De terminals die onder andere stonden opgesteld in de openbare bibliotheek, boden vrij en volledig toegang tot het Internet. Dat was natuurlijk vragen om moeilijkheden, want ze werden constant bezet door mensen die e-mailtjes verstuurden en vastgekluisterd zaten aan babbelboxen.

Dat zal in Delft niet gebeuren, want de terminals geven maar een beperkte toegang tot het Internet. Het maakt wel gebruik van het medium, maar het publiek moet zijn actieradius beperken tot de DSD, TU Delft en een twintigtal andere digitale steden, dorpen en regio%s in Nederland. ,,Van het digitale eiland Urk%%, benadrukt Marijke Timmerhuis, ,,tot Rose vally, de digitale stad van het Brabantse Roosendaal.%%

Hoewel het aantal publieke terminals in de nabije toekomst tot ongeveer vijftien wordt uitgebreid, zullen ze voorlopig bij drie instellingen komen te staan. Er komt er één in het gemeentelijk informatiecentrum aan de Phoenixstraat, één in buurtcentrum Noord aan de Brasserskade en drie in de verschillende openbare bibliotheken. Andere instellingen kunnen overigens ook een terminal aansluiten op de DSD. Op de TU worden ze niet geplaatst, omdat de universiteit haar medewerkers en studenten volgens Timmerhuis op dat vlak al voldoende faciliteiten biedt.

Timmerhuis, zelf werkzaam in de openbare bibliotheek, weet dat veel mensen nieuwsgierig zijn naar het nieuwe medium. Zo werden twee informatie-avonden over de digitale stad en het Internet druk bezocht. ,,Er kwamen mensen van alle leeftijden op af, dus niet alleen jongeren, maar ook oudere dames bijvoorbeeld. Ze zijn erg benieuwd om te zien wat het Internet precies is.%%

,,Er wordt ontzettend veel over het Internet gepraat%%, vultArjen Wassenaar aan, ,,en dat maakt mensen nieuwsgierig. Lang niet iedereen heeft de middelen om de apparatuur aan te schaffen, dus bieden wij ze een kennismaking. Het is zeker niet de bedoeling dat wij iedereen op het Internet willen hebben, maar ze moeten wel een kans krijgen om te bekijken wat het is. Degenen die er echt verder mee willen, zullen ongetwijfeld de apparatuur zelf kopen.%%
Gemeenschapsgevoel

Timmerhuis: ,,Veel mensen dachten tot voor kort dat het Internet een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is. Nu beseffen ze ineens dat ze er niet meer omheen kunnen. Er zijn erg veel mensen die nog nooit achter een computer hebben gezeten. Binnen niet al te lange tijd worden ze gedwongen ermee te werken en dat beginnen ze zich nu te realiseren.%%

Juist voor die groep bieden de terminals, waarvan de gemeente er drie heeft gesubsidieerd en de openbare bibliotheek twee, een goede introductie, omdat ze in hun eigen taal informatie krijgen over de stad waar ze zelf in wonen. ,,Ze starten op het Internet vanuit een vertrouwde omgeving. Tegelijkertijd kan het de mensen ook weer meer bij de stad betrekken. Er is een zekere behoefte aan gemeenschapsgevoel.%% Wassenaar: ,,Door de verstedelijking is de openbare ruimte verdwenen. Vroeger had je de kerk en die functie is maar ten dele overgenomen door de televisie.%%

Timmerhuis denkt dat veel mensen die nog nooit op het Internet zijn geweest er ten onrechte de mening op nahouden dat het medium een verarming behelst van de menselijke communicatie. ,,Ik vind het juist een verrijking, want het is een extra mogelijkheid om contact te leggen met anderen.%% Wassenaar vergelijkt het met de telefoon. ,,Toen die werd geïntroduceerd dacht men ook dat mensen niet meer bij elkaar op bezoek zouden gaan. Maar Internet gaat natuurlijk veel verder dan de telefoon. Bij de telefoon gaat het om one-to-one contacten, bij het Internet daarentegen om many-to-many, want iedereen is zowel zender als ontvanger.%%

Mannus van der Laan

Op vijf verschillende locaties komen volgende week in de stad terminals te staan waarop het publiek gratis de Digitale Stad Delft (DSD) binnen kan. Volgens mede-initiatiefnemers Arjen Wassenaar en Marijke Timmerhuis is deze laagdrempelige voorziening vooral bestemd voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het nieuwe medium, maar zelf niet beschikken over de benodigde apparatuur.


Figuur 1 Homepage van Digitale Stad Delft (
Klik voor grotere foto)

Burgemeester Van Walsum verricht donderdag 4 juli in de openbare bibliotheek aan de Kruisstraat de ‘opening’ van de eerste publieke terminals. Ter gelegenheid daarvan is er die dag op de homepage van DSD (http://www.dsdelft.nl) vuurwerk te zien en wordt Van Walsum het burgemeesterschap verleend van de virtuele stad. Daarnaast wordt er voor de jeugd een digitale multimedia-wedstrijd georganiseerd rond het thema ‘leven in een digitale stad’.

Zoals Delft één van de eerste steden was die met een digitale stad op het Internet stond, zo loopt de stad ook voorop met de plaatsing van publieke terminals. Weliswaar liep er in Amsterdam een soortgelijk initiatief, maar die is inmiddels al weer ter ziele. De terminals die onder andere stonden opgesteld in de openbare bibliotheek, boden vrij en volledig toegang tot het Internet. Dat was natuurlijk vragen om moeilijkheden, want ze werden constant bezet door mensen die e-mailtjes verstuurden en vastgekluisterd zaten aan babbelboxen.

Dat zal in Delft niet gebeuren, want de terminals geven maar een beperkte toegang tot het Internet. Het maakt wel gebruik van het medium, maar het publiek moet zijn actieradius beperken tot de DSD, TU Delft en een twintigtal andere digitale steden, dorpen en regio%s in Nederland. ,,Van het digitale eiland Urk%%, benadrukt Marijke Timmerhuis, ,,tot Rose vally, de digitale stad van het Brabantse Roosendaal.%%

Hoewel het aantal publieke terminals in de nabije toekomst tot ongeveer vijftien wordt uitgebreid, zullen ze voorlopig bij drie instellingen komen te staan. Er komt er één in het gemeentelijk informatiecentrum aan de Phoenixstraat, één in buurtcentrum Noord aan de Brasserskade en drie in de verschillende openbare bibliotheken. Andere instellingen kunnen overigens ook een terminal aansluiten op de DSD. Op de TU worden ze niet geplaatst, omdat de universiteit haar medewerkers en studenten volgens Timmerhuis op dat vlak al voldoende faciliteiten biedt.

Timmerhuis, zelf werkzaam in de openbare bibliotheek, weet dat veel mensen nieuwsgierig zijn naar het nieuwe medium. Zo werden twee informatie-avonden over de digitale stad en het Internet druk bezocht. ,,Er kwamen mensen van alle leeftijden op af, dus niet alleen jongeren, maar ook oudere dames bijvoorbeeld. Ze zijn erg benieuwd om te zien wat het Internet precies is.%%

,,Er wordt ontzettend veel over het Internet gepraat%%, vultArjen Wassenaar aan, ,,en dat maakt mensen nieuwsgierig. Lang niet iedereen heeft de middelen om de apparatuur aan te schaffen, dus bieden wij ze een kennismaking. Het is zeker niet de bedoeling dat wij iedereen op het Internet willen hebben, maar ze moeten wel een kans krijgen om te bekijken wat het is. Degenen die er echt verder mee willen, zullen ongetwijfeld de apparatuur zelf kopen.%%
Gemeenschapsgevoel

Timmerhuis: ,,Veel mensen dachten tot voor kort dat het Internet een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is. Nu beseffen ze ineens dat ze er niet meer omheen kunnen. Er zijn erg veel mensen die nog nooit achter een computer hebben gezeten. Binnen niet al te lange tijd worden ze gedwongen ermee te werken en dat beginnen ze zich nu te realiseren.%%

Juist voor die groep bieden de terminals, waarvan de gemeente er drie heeft gesubsidieerd en de openbare bibliotheek twee, een goede introductie, omdat ze in hun eigen taal informatie krijgen over de stad waar ze zelf in wonen. ,,Ze starten op het Internet vanuit een vertrouwde omgeving. Tegelijkertijd kan het de mensen ook weer meer bij de stad betrekken. Er is een zekere behoefte aan gemeenschapsgevoel.%% Wassenaar: ,,Door de verstedelijking is de openbare ruimte verdwenen. Vroeger had je de kerk en die functie is maar ten dele overgenomen door de televisie.%%

Timmerhuis denkt dat veel mensen die nog nooit op het Internet zijn geweest er ten onrechte de mening op nahouden dat het medium een verarming behelst van de menselijke communicatie. ,,Ik vind het juist een verrijking, want het is een extra mogelijkheid om contact te leggen met anderen.%% Wassenaar vergelijkt het met de telefoon. ,,Toen die werd geïntroduceerd dacht men ook dat mensen niet meer bij elkaar op bezoek zouden gaan. Maar Internet gaat natuurlijk veel verder dan de telefoon. Bij de telefoon gaat het om one-to-one contacten, bij het Internet daarentegen om many-to-many, want iedereen is zowel zender als ontvanger.%%

Mannus van der Laan

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.