Opinion

De ABo mist draagvlak

De algemene bewonersorganisatie (ABo) van Duwo heeft noch draagkracht, noch draagvlak, meent Thomas Dekker, voorzitter van de VSSD. Om serieus genomen te worden door Duwo, is een effectieve bewonersorganisatie noodzakelijk.

Er is nog steeds geen nieuw bestuur voor de algemene bewonersorganisatie (ABo) van Duwo. Dit baart ons veel zorgen. De ABo bestaat nu alleen nog maar uit de ledenvergadering die, zonder een vast bestuur, advies moeten uitbrengen naar de Duwo. In de ledenvergadering nemen voor het merendeel niet-studenten plaats. Hiermee is de essentie uit het oog verloren, het representeren van alle Duwo bewoners en hun belangen, aangezien het ruime merendeel van Duwo-bewoners uit studenten bestaat.
De vraag is nu: kan de ABo nog wel een goed advies uitbrengen? Ik denk van niet. Er is op dit moment geen daadkracht en draagvlak.
Ten eerste wordt op dit moment alles besloten in een ledenvergadering. Maar waaruit bestaat deze? De opkomst ligt gemiddeld op twintig personen. Het merendeel is 30+ en niet-student. Zij wonen nog wel in een studentencomplex en zijn zelf dus ook verstrengeld in het campuscontract van Duwo. Als er nú een advies op tafel komt, dan is dit afkomstig van gemiddeld twintig individuen waarvan nog niet eens de helft student is, terwijl er toch meer dan vijfduizend studenten in de complexen en huizen van Duwo wonen. Duwo kan zo’n advies onmogelijk serieus nemen. Als dit advies niet serieus genomen kan worden door Duwo, wat is het nut van een ABo en het bestaan ervan dan nog? 

Ten tweede hoort een bewonersorganisatie ook te leven onder de studenten en hoort deze input te krijgen van studenten. De belangrijkste onderwerpen komen nu niet eens aan bod, zoals de toekomstplannen van Duwo en wat deze plannen voor gevolgen hebben voor de bewoners. Een ander voorbeeld is de onduidelijkheid over het soort studentenwoningen dat er gebouwd gaan worden. Natuurlijk is het campuscontract ook een punt van discussie, maar om Duwo nuttig advies te kunnen geven, gevraagd of ongevraagd, zijn al deze onderwerpen zeer belangrijk.

Ten derde is er nog steeds geen bestuur met daadkracht. Het zal heel lastig worden zonder huidig bestuur of actieve studenten een goed en capabel bestuur te vinden. Dat is juist heel belangrijk daar een bestuur de ruggengraat van een organisatie is. Maandagavond was ik op de ledenvergadering van de ABo, met de verkiezing voor het nieuwe ABo bestuur. De zestien aanwezigen zouden hierover moeten stemmen. Er waren echter geen nieuwe kandidaten dus kon er geen nieuw bestuur gevormd worden. Er is en wordt ook door niemand moeite gedaan om een nieuw bestuur te vinden. Het is de vraag of er überhaupt dit jaar wel een nieuw bestuur samengesteld wordt.
In de ideale situatie zou er een “contrabewonersorganisatie” opgericht worden. De ABo een serieuze doorstart geven is een andere optie. Deze zal worden gerund door studenten maar vooral voor studenten. In zo’n organisatie zullen de belangrijke onderwerpen wel aan bod komen en zal de stem van de studenten in een ledenvergadering juist te horen zijn. Pas dan ontstaat er een organisatie waar Duwo ook serieus mee kan samenwerken. Promotie en bekendheid onder studenten is hierin cruciaal om het volgend jaar wel te laten slagen. Ik hoop dan ook zeer dat er een effectieve bewonersorganisatie zal komen. 

Thomas Dekker is voorzitter van de Vereniging Studie- en Studentenbelangen Delft VSSD.

Lees meer: ‘Duwo moet huuropzeggingen dertigplussers intrekken’ 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.