Education

Datamanipulatie in UvA-onderzoek

UvA-hoogleraar sociale psychologie Jens Förster heeft zich schuldig gemaakt aan schending van de wetenschappelijke integriteit, schrijft NRC Handelsblad. In een artikel uit 2012 is gerommeld met de data.


 

“De conclusie dat er gemanipuleerd moet zijn met onderzoeksgegevens wordt onontkoombaar geacht”, oordeelt het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. De commissie kreeg een klacht binnen over drie artikelen waarvan Förster de hoofdauteur is. De uitkomsten van experimenten zijn statistisch nagenoeg onmogelijk, aldus de klager. Toen hij de ruwe data opvroeg, bleken de bestanden vernietigd.

In eerste instantie wilde de universiteit alleen een expression of concern plaatsen bij de drie artikelen, omdat een eigen integriteitscommissie oordeelde dat er niet genoeg aanwijzingen waren dat Förster met data had geknoeid. Daar was de wetenschapper die de klacht indiende het niet mee eens, dus stapte hij naar het LOWI.

De uitkomsten van één artikel uit 2012 zijn inderdaad te mooi om waar te zijn, oordeelt die. Dat heeft niets te maken met slordigheid of onwetendheid, er is ook geen sprake van oppoetsen van data: iemand heeft de boel willens en wetens gemanipuleerd. Wie dat geweest is weet het LOWI niet maar Förster had, als hoofdauteur, moeten zien dat de in het artikel gepresenteerde uitkomsten “door menselijke hand waren bijgesteld”.

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam neemt de aanbeveling over om het bewuste artikel terug te trekken, blijkt uit het vandaag gepubliceerde besluit. Daarin staat overigens niet de naam van Förster. NRC Handelsblad heeft de bewuste klacht in handen en kwam er zo achter. Het geanonimiseerde oordeel van het LOWI komt binnen drie weken online te staan.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.