Education

Daling bij eerstejaars viel dit studiejaar mee

Het aantal schoolverlaters dat voor de universiteit kiest, is afgelopen september voor het eerst in jaren niet gedaald. Toch liep het aantal eerstejaars nog wat terug, maar dat komt doordat steeds minder hbo’ers voor een academische vervolgstudie kiezen.

br />
In totaal begonnen afgelopen najaar 27.927 studenten voor het eerst aan een universitaire studie, twee procent minder dan vorig studiejaar. Het aantal meisjes steeg zelfs met een procent, terwijl het aantal jongens vijf procent daalde. Van alle eerstejaars is nu 48 procent vrouw.

Alleen de universiteiten van Maastricht (plus 12 procent) en Wageningen (plus 7 procent) zagen hun aantal eerstejaars duidelijk groeien. De sterkste daling deed zich voor in Twente (983 eerstejaars, een daling van 18 procent). De Delftse TU zag het aantal eerstejaars van 2178 zakken naar 2119, een vermindering met 2,7 procent. Bij de TU Eindhoven was de daling 0,3 procent (van 990 naar 987 eerstejaars).

Vooral de toename in Maastricht is opmerkelijk: op grond van voorlopige aanmeldingscijfers werd daar lange tijd een daling van het aantal studenten verwacht. Op de valreep bleek de instroom toch te groeien. In de vooraanmeldingen voor komend studiejaar groeit Maastricht opnieuw sterk.

Vergeleken met eerdere prognoses zijn de licht dalende instroomcijfers een meevaller. Ook ten opzichte van voorgaande jaren bleef de schade beperkt. Sinds 1991, toen er nog bijna 36-duizend eerstejaars geteld werden, verminderde de stroom nieuwe studenten gemiddeld meer dan vijf procent per jaar.

Het absolute aantal vwo’ers dat naar de universiteit ging, is voor het eerst sinds lang iets gestegen. Dat komt overigens deels doordat er een jaar eerder uitzonderlijk weinig schoolverlaters van het vwo kwamen. In 1996 was er herstel en de universiteiten profiteerden daarvan. Maar een zorg voor de lange termijn is dat toch weer een groter deel van deze vwo- verlaters ervoor koos om niet direct naar de universiteit te gaan. Twee jaar terug lag dat percentage wegblijvers nog op 33,7; nu is het al opgelopen tot 37,5.

De daling van het aantal hbo-doorstromers naar de universiteit zet zich intussen voort. Volgens het CBS, dat de cijfers van de universiteiten verzamelde, waren het er 3400, en dat zijn er opnieuw een kwart minder dan vorig studiejaar. In vier jaar tijd is het aantal hbo’ers onder de eerstejaars bijna gehalveerd. De beperking van de studiefinancieringsduur wordt als een van de verklaringen gezien. Maar ook de verbeterde arbeidsmarkt vermindert waarschijnlijk de druk op hbo’ers om verder te leren.

Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft minister Ritzen de al jaren durende daling van het aantal universitaire studenten hoogstpersoonlijk op zijn geweten. ,,Het hoger onderwijs is nu zo uitgekleed dat studeren steeds minder aantrekkelijk wordt”, was het commentaar van LSVb-voorzitter Christel Grimbergen op de CBS-cijfers.
(HOP/F.S.)
Pieken, dalen

Het aantal eerstejaarsstudenten rechten is dit jaar met ruim 8 procent gedaald. Geen enkele andere grote studierichting verloor zoveel studenten. Psychologie en bedrijfskunde zagen hun instroom zelfs sterk groeien.

De afgelopen jaren kregen, op geneeskunde en rechten na, alle faculteiten beurtelings te maken met een daling van hun aantal eerstejaars. Vooral letteren en de bèta- en techniekstudies kregen harde klappen. Dit jaar komen de juristen aan de beurt. Bij Nederlands recht daalde het aantal eerstejaars van 4713 naar 4257, een daling met 9 procent.

Behalve rechten daalt het aantal eerstejaars in minder mate ook bij de letterenfaculteiten (min 7 procent) en de technische universiteiten (min 5 procent). De pijn zit daar vooral bij de studies technische bedrijfskunde en chemische technologie, respectievelijk bij Frans. Deze richtingen verliezen elk zo’n vijftien procent van hun eerstejaars.

Bedrijfskunde (plus 13 procent) en psychologie (plus 9 procent) zijn van de grote studies de opvallende groeiers. Laatstgenoemde richting profiteert mede van het zeer grote aantal uitgelote studenten bij geneeskunde. De medici mochten vorig jaar een kleine honderd extra eerstejaars toelaten, maar nog steeds wordt maar een op de vier belangstellende ingeloot.

Bij de kleinere opleidingen zat informatica dit jaar met een groei van 41 procent sterk in de lift. In Utrecht verdrievoudigde het aantal eerstejaars zelfs van 26 naar 77. Andere groeiers zijn ondermeer wijsbegeerte (plus 13 procent), godgeleerdheid (8 procent) en de landbouwstudies (plus 7 procent).

Het aantal schoolverlaters dat voor de universiteit kiest, is afgelopen september voor het eerst in jaren niet gedaald. Toch liep het aantal eerstejaars nog wat terug, maar dat komt doordat steeds minder hbo’ers voor een academische vervolgstudie kiezen.

In totaal begonnen afgelopen najaar 27.927 studenten voor het eerst aan een universitaire studie, twee procent minder dan vorig studiejaar. Het aantal meisjes steeg zelfs met een procent, terwijl het aantal jongens vijf procent daalde. Van alle eerstejaars is nu 48 procent vrouw.

Alleen de universiteiten van Maastricht (plus 12 procent) en Wageningen (plus 7 procent) zagen hun aantal eerstejaars duidelijk groeien. De sterkste daling deed zich voor in Twente (983 eerstejaars, een daling van 18 procent). De Delftse TU zag het aantal eerstejaars van 2178 zakken naar 2119, een vermindering met 2,7 procent. Bij de TU Eindhoven was de daling 0,3 procent (van 990 naar 987 eerstejaars).

Vooral de toename in Maastricht is opmerkelijk: op grond van voorlopige aanmeldingscijfers werd daar lange tijd een daling van het aantal studenten verwacht. Op de valreep bleek de instroom toch te groeien. In de vooraanmeldingen voor komend studiejaar groeit Maastricht opnieuw sterk.

Vergeleken met eerdere prognoses zijn de licht dalende instroomcijfers een meevaller. Ook ten opzichte van voorgaande jaren bleef de schade beperkt. Sinds 1991, toen er nog bijna 36-duizend eerstejaars geteld werden, verminderde de stroom nieuwe studenten gemiddeld meer dan vijf procent per jaar.

Het absolute aantal vwo’ers dat naar de universiteit ging, is voor het eerst sinds lang iets gestegen. Dat komt overigens deels doordat er een jaar eerder uitzonderlijk weinig schoolverlaters van het vwo kwamen. In 1996 was er herstel en de universiteiten profiteerden daarvan. Maar een zorg voor de lange termijn is dat toch weer een groter deel van deze vwo- verlaters ervoor koos om niet direct naar de universiteit te gaan. Twee jaar terug lag dat percentage wegblijvers nog op 33,7; nu is het al opgelopen tot 37,5.

De daling van het aantal hbo-doorstromers naar de universiteit zet zich intussen voort. Volgens het CBS, dat de cijfers van de universiteiten verzamelde, waren het er 3400, en dat zijn er opnieuw een kwart minder dan vorig studiejaar. In vier jaar tijd is het aantal hbo’ers onder de eerstejaars bijna gehalveerd. De beperking van de studiefinancieringsduur wordt als een van de verklaringen gezien. Maar ook de verbeterde arbeidsmarkt vermindert waarschijnlijk de druk op hbo’ers om verder te leren.

Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft minister Ritzen de al jaren durende daling van het aantal universitaire studenten hoogstpersoonlijk op zijn geweten. ,,Het hoger onderwijs is nu zo uitgekleed dat studeren steeds minder aantrekkelijk wordt”, was het commentaar van LSVb-voorzitter Christel Grimbergen op de CBS-cijfers.
(HOP/F.S.)
Pieken, dalen

Het aantal eerstejaarsstudenten rechten is dit jaar met ruim 8 procent gedaald. Geen enkele andere grote studierichting verloor zoveel studenten. Psychologie en bedrijfskunde zagen hun instroom zelfs sterk groeien.

De afgelopen jaren kregen, op geneeskunde en rechten na, alle faculteiten beurtelings te maken met een daling van hun aantal eerstejaars. Vooral letteren en de bèta- en techniekstudies kregen harde klappen. Dit jaar komen de juristen aan de beurt. Bij Nederlands recht daalde het aantal eerstejaars van 4713 naar 4257, een daling met 9 procent.

Behalve rechten daalt het aantal eerstejaars in minder mate ook bij de letterenfaculteiten (min 7 procent) en de technische universiteiten (min 5 procent). De pijn zit daar vooral bij de studies technische bedrijfskunde en chemische technologie, respectievelijk bij Frans. Deze richtingen verliezen elk zo’n vijftien procent van hun eerstejaars.

Bedrijfskunde (plus 13 procent) en psychologie (plus 9 procent) zijn van de grote studies de opvallende groeiers. Laatstgenoemde richting profiteert mede van het zeer grote aantal uitgelote studenten bij geneeskunde. De medici mochten vorig jaar een kleine honderd extra eerstejaars toelaten, maar nog steeds wordt maar een op de vier belangstellende ingeloot.

Bij de kleinere opleidingen zat informatica dit jaar met een groei van 41 procent sterk in de lift. In Utrecht verdrievoudigde het aantal eerstejaars zelfs van 26 naar 77. Andere groeiers zijn ondermeer wijsbegeerte (plus 13 procent), godgeleerdheid (8 procent) en de landbouwstudies (plus 7 procent).

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.