Education

Cvb-voorzitter en rector geschokt over ‘paars’

Collegevoorzitter De Voogd en rector magnificus Wakker zijn geschokt over de wijze waarop de nieuwe regeringspartijen het hoger onderwijs willen aanpakken.

,,Schrijnend”, noemt de rector het feit dat zonder overleg, en zonder advies in te winnen, zo over de ,,kennistoekomst van Nederland beslist kan worden”. ,,Slecht voor ons land”, zegt De Voogd, ,,dat het hoger onderwijs kennelijk zo impopulair is dat een onevenredig deel van de overheidsbezuinigingen zo gemakkelijk op ons afgewenteld kan worden.”

,,De politiek heeft geen perceptie van de rol van de universiteiten in de kennisinfrastructuur en de technologie van ons land. Wel roepen dat we daarin moeten investeren, maar als puntje bij paaltje komt gaan ze hakken bij het meest willige slachtoffer”, aldus De Voogd.

Rector Wakker zegt zich te kunnen voorstellen dat de politiek alsnog een modus zal weten te vinden om de technische studies vijf jaar te laten duren, en toch in lijn te blijven met het nu gesloten regeerakkoord. ,,De TU kan op geen enkele wijze in drie jaar een afgeronde technische studie aanbieden. Zo’n baccalaureaat zal hooguit gaan lijken op het kandidaatsexamen van vroeger. Maar bedrijven namen in die tijd op dat niveau al liever een hts-er in dienst.”

De Voogd ziet in de komende regeringsplannen bedreigingen èn kansen voor de TU. Bedreigend acht hij dat onduidelijk is wat de ‘marktwaarde’ van het nieuwe baccalaureaatsdiploma zal zijn, dat de verlaagde studiefinanciering negatief zal uitwerken op de instroom van studenten, dat er geluiden zijn dat de eerste drie jaar van hbo en universiteiten hetzelfde moeten worden en dat onduidelijk is welke omvang de mastersopleiding kan krijgen en hoe de overheid die zal bekostigen.
Pluspunten

Tot de pluspunten rekent hij dat Delft nu misschien wel de kans krijgt om ‘op de campus’ een eigen baccalaureaatstroom in te richten. ,,In dat geval zou Delft twee kansrijke diploma’s kunnen aanbieden. Ons huiswerk is dan om te voldoen aan de wens van ‘paars’ naar meer selectie, maar wel in een systeem dat we zelf bedacht hebben.” De Voogd doelt hier op zijn voorstel om in het propaedeusejaar een goed systeem van begeleiding, selectie en verwijzing naar een hbo-stroom op te zetten. ,,Als je zo vroeg al hebt geselecteerd, hoeven er voor de mastersopleidingen niet veel studenten meer af te vallen.” Een ander pluspunt acht hij de mogelijkheid om in het nieuwe systeem ‘graduate schools’ te introduceren. ,,Onderwijskundig en wetenschappelijk belangrijk, maar ook zakelijk nietoninteressant.”

De collegevoorzitter vindt het ‘zeer onjuist’ dat er sterk gesneden wordt in de studiefinanciering. ,,Waar moeten de studenten dan nog van leven? Ze moeten fit zijn om te studeren, en niet hun tijd volplempen met allerlei bijbaantjes om rond te komen. En als studenten in de mastersfase geld moeten lenen, dan bestaat het risico dat ze van de studie afzien. Dàt is niet selecteren op kwaliteit: een deel van de kwaliteit gaat juist afhaken. Dat is een bedreiging voor de performance van de universiteit. Daar moet wat aangedaan worden, ook door de TU Delft, via een fonds met sponsors bijvoorbeeld.” (R.M.)

Collegevoorzitter De Voogd en rector magnificus Wakker zijn geschokt over de wijze waarop de nieuwe regeringspartijen het hoger onderwijs willen aanpakken. ,,Schrijnend”, noemt de rector het feit dat zonder overleg, en zonder advies in te winnen, zo over de ,,kennistoekomst van Nederland beslist kan worden”. ,,Slecht voor ons land”, zegt De Voogd, ,,dat het hoger onderwijs kennelijk zo impopulair is dat een onevenredig deel van de overheidsbezuinigingen zo gemakkelijk op ons afgewenteld kan worden.”

,,De politiek heeft geen perceptie van de rol van de universiteiten in de kennisinfrastructuur en de technologie van ons land. Wel roepen dat we daarin moeten investeren, maar als puntje bij paaltje komt gaan ze hakken bij het meest willige slachtoffer”, aldus De Voogd.

Rector Wakker zegt zich te kunnen voorstellen dat de politiek alsnog een modus zal weten te vinden om de technische studies vijf jaar te laten duren, en toch in lijn te blijven met het nu gesloten regeerakkoord. ,,De TU kan op geen enkele wijze in drie jaar een afgeronde technische studie aanbieden. Zo’n baccalaureaat zal hooguit gaan lijken op het kandidaatsexamen van vroeger. Maar bedrijven namen in die tijd op dat niveau al liever een hts-er in dienst.”

De Voogd ziet in de komende regeringsplannen bedreigingen èn kansen voor de TU. Bedreigend acht hij dat onduidelijk is wat de ‘marktwaarde’ van het nieuwe baccalaureaatsdiploma zal zijn, dat de verlaagde studiefinanciering negatief zal uitwerken op de instroom van studenten, dat er geluiden zijn dat de eerste drie jaar van hbo en universiteiten hetzelfde moeten worden en dat onduidelijk is welke omvang de mastersopleiding kan krijgen en hoe de overheid die zal bekostigen.
Pluspunten

Tot de pluspunten rekent hij dat Delft nu misschien wel de kans krijgt om ‘op de campus’ een eigen baccalaureaatstroom in te richten. ,,In dat geval zou Delft twee kansrijke diploma’s kunnen aanbieden. Ons huiswerk is dan om te voldoen aan de wens van ‘paars’ naar meer selectie, maar wel in een systeem dat we zelf bedacht hebben.” De Voogd doelt hier op zijn voorstel om in het propaedeusejaar een goed systeem van begeleiding, selectie en verwijzing naar een hbo-stroom op te zetten. ,,Als je zo vroeg al hebt geselecteerd, hoeven er voor de mastersopleidingen niet veel studenten meer af te vallen.” Een ander pluspunt acht hij de mogelijkheid om in het nieuwe systeem ‘graduate schools’ te introduceren. ,,Onderwijskundig en wetenschappelijk belangrijk, maar ook zakelijk nietoninteressant.”

De collegevoorzitter vindt het ‘zeer onjuist’ dat er sterk gesneden wordt in de studiefinanciering. ,,Waar moeten de studenten dan nog van leven? Ze moeten fit zijn om te studeren, en niet hun tijd volplempen met allerlei bijbaantjes om rond te komen. En als studenten in de mastersfase geld moeten lenen, dan bestaat het risico dat ze van de studie afzien. Dàt is niet selecteren op kwaliteit: een deel van de kwaliteit gaat juist afhaken. Dat is een bedreiging voor de performance van de universiteit. Daar moet wat aangedaan worden, ook door de TU Delft, via een fonds met sponsors bijvoorbeeld.” (R.M.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.