Education

‘Cvb kleineert zijn ambtenaren’

De medezeggenschapscommissie van het Bureau van de universiteit vindt dat het college van bestuur zijn ambtenaren kleineert en hun kwaliteiten ontkent.

Dit schrijft de mc in haar negatieve advies over de reorganisatieplannen van het college van bestuur. Voorts spreekt de mc de waarschuwing uit dat in de huidige aanpak van het college ,,op ontoelaatbare wijze mensen worden gepasseerd en werkverhoudingen beschadigd”.

Zowel het plan om een kleine staf voor het cvb te formeren als het voornemen om alle ondersteunende diensten van de hele universiteit op de schop te nemen, kunnen geen genade vinden bij het inspraakorgaan van het personeel van het Bureau. De mc is in het bijzonder verbolgen over de toonzetting van de cvb-stukken erover. ,,Het moet eens afgelopen zijn met het top-down kleineren en ontkennen van kwaliteiten van de medewerkers van het Bureau.”

Dit leidt volgens de mc tot demotivatie en verminderde produktiviteit. ,,Het zou helpen als het college vertrouwen zou uitspreken in de kwaliteit van de huidige medewerkers en daarnaar zou handelen”, zo schrijft de mc, die erop wijst dat het college omgekeerd wèl het vertrouwen van het personeel vraagt.

De mc baseert haar negatieve oordeel vooraleerst op het feit dat de plannen ‘nog te globaal’ van aard zijn. Maar de commissie geeft verspreid in het advies nog meer kwalificaties: de stukken zijn op veel punten ‘niet helder’ en ‘voor meer dan een uitleg vatbaar’, keuzes worden gemaakt ‘zonder dat deze onderbouwd worden’, en een opsomming van taken is ‘incompleet, en niet echt samenhangend’.
Bezwaren

Kern van de bezwaren van de mc is het feit dat het cvb op korte termijn wil overgaan tot het formeren van een eigen beleidsstaf (ongeveer 50 personen), en dat het overige personeel van het Bureau (zo’n tweehonderd fte) in de lucht blijft hangen totdat de reorganisatie van alle andere ondersteunende diensten (in Bureau, faculteiten en diensten van de TU) afgerond wordt.

,,Het ongelijk lopen van deze beide processen is niet acceptabel”, zo schrijft de mc aan beheerder Bronneman. Dit klemt vooral, omdat functies dreigen te worden opgedeeld en de rechtspositie van medewerkers die niet in de collegestaf komen wordt aangetast. Zeer bezorgd is de mc ook over het feit dat medewerkers slechts een beperkte kans hebben om in de staf te worden opgenomen. Dit kan volgens het cvb alleen als de functie volledig (en niet, zoals gebruikelijk: ‘herkenbaar’) terugkeert. Dit acht de mc in strijd met het sociaal statuut en met de jurisprudentie over herplaatsing van ambtenaren in een reorganisatieproces.
Constructief

De mc koppelt haar negatieve advies aan wat zij noemt ,,een constructief voorstel”. Dat komt erop neer dat het college het komend halfjaar kan gaan experimenteren met een andere werkwijze, maar dan op projectbasis binnen een ongedeeld Bureau dat dan in zijn gehéél het veranderingsproces ingaat. Op die manier blijven functies en rechtsposities gehandhaafd, maar kan ervaring worden opgedaan met nieuwe vormen van samenwerking in bijvoorbeeld een collegestaf en servicecentra voor studenten en derde-geldstroomactiviteiten. ,,Gedurende deze periode kan de beoogde ontvlechting van de functies van het huidige Bureau zorgvuldig worden onderzocht”, aldus de medezeggenschapscommissie. (R.M.)

Richard Meijer

De medezeggenschapscommissie van het Bureau van de universiteit vindt dat het college van bestuur zijn ambtenaren kleineert en hun kwaliteiten ontkent. Dit schrijft de mc in haar negatieve advies over de reorganisatieplannen van het college van bestuur. Voorts spreekt de mc de waarschuwing uit dat in de huidige aanpak van het college ,,op ontoelaatbare wijze mensen worden gepasseerd en werkverhoudingen beschadigd”.

Zowel het plan om een kleine staf voor het cvb te formeren als het voornemen om alle ondersteunende diensten van de hele universiteit op de schop te nemen, kunnen geen genade vinden bij het inspraakorgaan van het personeel van het Bureau. De mc is in het bijzonder verbolgen over de toonzetting van de cvb-stukken erover. ,,Het moet eens afgelopen zijn met het top-down kleineren en ontkennen van kwaliteiten van de medewerkers van het Bureau.”

Dit leidt volgens de mc tot demotivatie en verminderde produktiviteit. ,,Het zou helpen als het college vertrouwen zou uitspreken in de kwaliteit van de huidige medewerkers en daarnaar zou handelen”, zo schrijft de mc, die erop wijst dat het college omgekeerd wèl het vertrouwen van het personeel vraagt.

De mc baseert haar negatieve oordeel vooraleerst op het feit dat de plannen ‘nog te globaal’ van aard zijn. Maar de commissie geeft verspreid in het advies nog meer kwalificaties: de stukken zijn op veel punten ‘niet helder’ en ‘voor meer dan een uitleg vatbaar’, keuzes worden gemaakt ‘zonder dat deze onderbouwd worden’, en een opsomming van taken is ‘incompleet, en niet echt samenhangend’.
Bezwaren

Kern van de bezwaren van de mc is het feit dat het cvb op korte termijn wil overgaan tot het formeren van een eigen beleidsstaf (ongeveer 50 personen), en dat het overige personeel van het Bureau (zo’n tweehonderd fte) in de lucht blijft hangen totdat de reorganisatie van alle andere ondersteunende diensten (in Bureau, faculteiten en diensten van de TU) afgerond wordt.

,,Het ongelijk lopen van deze beide processen is niet acceptabel”, zo schrijft de mc aan beheerder Bronneman. Dit klemt vooral, omdat functies dreigen te worden opgedeeld en de rechtspositie van medewerkers die niet in de collegestaf komen wordt aangetast. Zeer bezorgd is de mc ook over het feit dat medewerkers slechts een beperkte kans hebben om in de staf te worden opgenomen. Dit kan volgens het cvb alleen als de functie volledig (en niet, zoals gebruikelijk: ‘herkenbaar’) terugkeert. Dit acht de mc in strijd met het sociaal statuut en met de jurisprudentie over herplaatsing van ambtenaren in een reorganisatieproces.
Constructief

De mc koppelt haar negatieve advies aan wat zij noemt ,,een constructief voorstel”. Dat komt erop neer dat het college het komend halfjaar kan gaan experimenteren met een andere werkwijze, maar dan op projectbasis binnen een ongedeeld Bureau dat dan in zijn gehéél het veranderingsproces ingaat. Op die manier blijven functies en rechtsposities gehandhaafd, maar kan ervaring worden opgedaan met nieuwe vormen van samenwerking in bijvoorbeeld een collegestaf en servicecentra voor studenten en derde-geldstroomactiviteiten. ,,Gedurende deze periode kan de beoogde ontvlechting van de functies van het huidige Bureau zorgvuldig worden onderzocht”, aldus de medezeggenschapscommissie. (R.M.)

Richard Meijer

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.