Education

Cvb en vakbonden zitten morgen weer om de tafel

Het overleg tussen het college van bestuur en de vakcentrales over de reorganisatie van de ondersteunende diensten wordt morgen hervat. Het cvb heeft gezegd dat ,,beide partijen weer een basis hebben gevonden” om met elkaar te gaan praten.

Maar een vakbondswoordvoerder zegt dat dàt nog moet blijken.

Begin februari verlieten de vakcentrales het Overlegorgaan Personeelszaken (OP), omdat zij vonden dat het college van bestuur geen ruimte bood voor ‘open en reëel overleg’. Gespreksonderwerp was de mammoetreorganisatie in het Bureau van de universiteit en bij de ondersteunende diensten van de faculteiten, die volgens een schatting van de vakbonden voor duizend tot 1300 personeelsleden consequenties zal hebben. Bovendien zal de operatie een nog onbekend aantal banen doen verdwijnen.

Het college van bestuur heeft eind vorige maand aan de vakbonden geschreven het Sociaal Statuut als uitgangspunt te willen nemen in het overleg met het OP, maar de bonden weten nog niet of dat ook betekent dat het cvb hun overige eisen wil inwilligen. Die eisen hadden de bonden nog eens schriftelijk geformuleerd na een ledenraadpleging op 19 februari. De bonden zijn van mening dat het Sociaal Statuut inhoudt dat de vakbonden de ruimte moeten hebben om de opzet van de nieuwe organisatiestructuur te bespreken, om extern advies in te winnen en om eventueel alternatieven te ontwikkelen.

Collegelid drs. M.Veenendaal geeft daarover in haar antwoord geen uitsluitsel, en vakbondswoordvoerder ing. F. Kok zegt dan ook ‘verbaasd’ te zijn over de Nieuwsbrief die het cvb vervolgens aan alle personeelsleden heeft gezonden. Kok: ,,Het college schrijft dat beide partijen weer een basis voor overleg hebben gevonden. Als ik het positief interpreteer dan is het cvb het nu wel eens met onze voorwaarden, maar dat zal vrijdag moeten blijken. De Nieuwsbrief is wat optimistisch van toon, maar als het betekent dat ze onze voorwaarden overnemen, dan is er geen probleem meer.”
Verzoenend

Ogenschijnlijk had collegelid Veenendaal wat concessies gedaan in een interview met de Delftsche Courant. ,,Er is ruimte genoeg voor overleg. Wij geven het speelveld aan, we zetten de koers uit… Maar binnen die uitgangspunten is nog alles mogelijk”, aldus Veenendaal in de lokale krant. En even verderop zegt ze: ,,Prima, ik steun de wens (van de bonden) om zich daarover te laten adviseren.” Ing. F. Kok erkent dat het interview wat verzoenend klinkt, maar zegt ook: ,,Toch is het niet duidelijk wat zij met haar ‘koers’ bedoelt. Op 5 februari was het opsplitsen van het Bureau in servicecentra nog een doel op zich, waarover niet gepraat mocht worden. Maar wij stellen duidelijk dat zoiets niet een doel op zich mag zijn, maar gewoon een van de mogelijke middelen om meer efficiency en kwaliteit te bereiken. En over al die middelen willen wij meepraten.” (R.M.)

Richard Meijer

Het overleg tussen het college van bestuur en de vakcentrales over de reorganisatie van de ondersteunende diensten wordt morgen hervat. Het cvb heeft gezegd dat ,,beide partijen weer een basis hebben gevonden” om met elkaar te gaan praten. Maar een vakbondswoordvoerder zegt dat dàt nog moet blijken.

Begin februari verlieten de vakcentrales het Overlegorgaan Personeelszaken (OP), omdat zij vonden dat het college van bestuur geen ruimte bood voor ‘open en reëel overleg’. Gespreksonderwerp was de mammoetreorganisatie in het Bureau van de universiteit en bij de ondersteunende diensten van de faculteiten, die volgens een schatting van de vakbonden voor duizend tot 1300 personeelsleden consequenties zal hebben. Bovendien zal de operatie een nog onbekend aantal banen doen verdwijnen.

Het college van bestuur heeft eind vorige maand aan de vakbonden geschreven het Sociaal Statuut als uitgangspunt te willen nemen in het overleg met het OP, maar de bonden weten nog niet of dat ook betekent dat het cvb hun overige eisen wil inwilligen. Die eisen hadden de bonden nog eens schriftelijk geformuleerd na een ledenraadpleging op 19 februari. De bonden zijn van mening dat het Sociaal Statuut inhoudt dat de vakbonden de ruimte moeten hebben om de opzet van de nieuwe organisatiestructuur te bespreken, om extern advies in te winnen en om eventueel alternatieven te ontwikkelen.

Collegelid drs. M.Veenendaal geeft daarover in haar antwoord geen uitsluitsel, en vakbondswoordvoerder ing. F. Kok zegt dan ook ‘verbaasd’ te zijn over de Nieuwsbrief die het cvb vervolgens aan alle personeelsleden heeft gezonden. Kok: ,,Het college schrijft dat beide partijen weer een basis voor overleg hebben gevonden. Als ik het positief interpreteer dan is het cvb het nu wel eens met onze voorwaarden, maar dat zal vrijdag moeten blijken. De Nieuwsbrief is wat optimistisch van toon, maar als het betekent dat ze onze voorwaarden overnemen, dan is er geen probleem meer.”
Verzoenend

Ogenschijnlijk had collegelid Veenendaal wat concessies gedaan in een interview met de Delftsche Courant. ,,Er is ruimte genoeg voor overleg. Wij geven het speelveld aan, we zetten de koers uit… Maar binnen die uitgangspunten is nog alles mogelijk”, aldus Veenendaal in de lokale krant. En even verderop zegt ze: ,,Prima, ik steun de wens (van de bonden) om zich daarover te laten adviseren.” Ing. F. Kok erkent dat het interview wat verzoenend klinkt, maar zegt ook: ,,Toch is het niet duidelijk wat zij met haar ‘koers’ bedoelt. Op 5 februari was het opsplitsen van het Bureau in servicecentra nog een doel op zich, waarover niet gepraat mocht worden. Maar wij stellen duidelijk dat zoiets niet een doel op zich mag zijn, maar gewoon een van de mogelijke middelen om meer efficiency en kwaliteit te bereiken. En over al die middelen willen wij meepraten.” (R.M.)

Richard Meijer

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.