Education

Corps werft meeste nuldejaars

Het aantal aankomend TU-studenten dat zich tijdens de afgelopen Owee heeft aangemeld bij een studentenvereniging is vrijwel gelijk gebleven. Wel is er een verschuiving opgetreden van Virgiel naar het Corps.

br />

Het definitieve aantal nieuwe leden is nog onbekend, omdat er tijdens de kennismakingstijd nog mensen afvallen. Voorlopig meldt het Delftsch Studenten Corps 320 aanmeldingen, een ruime winst ten opzichte van de 250 aanmeldingen vorig jaar. Het DSC voerde dit jaar een uitgebreide campagne: alle nieuwe TU-studenten ontvingen voor de Owee een folder thuis.

Hier tegenover staat het verlies bij Virgiel, waar 274 nuldejaars zich voor de kennismakingstijd hebben aangemeld. Een daling van vijftig studenten. ,,Meer dan uit teruggelopen studentenaantallen of verhoogde studiedruk valt te verwachten, maar het is te vroeg om al conclusies voor komend jaar te trekken”, aldus een bestuurslid van Virgiel.

Jansbrug trekt zich van deze worsteling niets aan en scoort weer goed onder aankomend studenten: 110 aanmeldingen, tegen 115 vorig jaar. Ook de Bolk blijft met twintig nuldejaars op het niveau van 1995.

Dit in tegenstelling tot de Bond, waar men 38 aanmeldingen noteerde, terwijl dit er vorig jaar nog 55 waren. Toch is ook hier sprake van opluchting, zegt de Ontvangstcommissie: ,,Als het er minder dan twintig waren geweest, was de toekomst van onze vereniging in gevaar gekomen.”

Bij roeivereniging Proteus is niets te merken van een post-Olympische hausse: het aantal aanmeldingen bleef met 155 achter bij de 175 van de vorige Owee. ,,Door de successen van de Holland Acht zijn studenten die hier komen hooguit wat meer gemotiveerd”, verklaart een bestuurslid.

Wolbodo is verheugd over de ‘vijftien tot twintig’ aanmeldingen van de afgelopen Owee. Tevredenheid is er ook bij de Koornbeurs, waar dit jaar 36 nieuwe leden zich inschreven. ,,Aantallen zeggen bij ons niet zoveel omdat je hier het hele jaar lid kunt worden.” (M.L.)

Het aantal aankomend TU-studenten dat zich tijdens de afgelopen Owee heeft aangemeld bij een studentenvereniging is vrijwel gelijk gebleven. Wel is er een verschuiving opgetreden van Virgiel naar het Corps.

Het definitieve aantal nieuwe leden is nog onbekend, omdat er tijdens de kennismakingstijd nog mensen afvallen. Voorlopig meldt het Delftsch Studenten Corps 320 aanmeldingen, een ruime winst ten opzichte van de 250 aanmeldingen vorig jaar. Het DSC voerde dit jaar een uitgebreide campagne: alle nieuwe TU-studenten ontvingen voor de Owee een folder thuis.

Hier tegenover staat het verlies bij Virgiel, waar 274 nuldejaars zich voor de kennismakingstijd hebben aangemeld. Een daling van vijftig studenten. ,,Meer dan uit teruggelopen studentenaantallen of verhoogde studiedruk valt te verwachten, maar het is te vroeg om al conclusies voor komend jaar te trekken”, aldus een bestuurslid van Virgiel.

Jansbrug trekt zich van deze worsteling niets aan en scoort weer goed onder aankomend studenten: 110 aanmeldingen, tegen 115 vorig jaar. Ook de Bolk blijft met twintig nuldejaars op het niveau van 1995.

Dit in tegenstelling tot de Bond, waar men 38 aanmeldingen noteerde, terwijl dit er vorig jaar nog 55 waren. Toch is ook hier sprake van opluchting, zegt de Ontvangstcommissie: ,,Als het er minder dan twintig waren geweest, was de toekomst van onze vereniging in gevaar gekomen.”

Bij roeivereniging Proteus is niets te merken van een post-Olympische hausse: het aantal aanmeldingen bleef met 155 achter bij de 175 van de vorige Owee. ,,Door de successen van de Holland Acht zijn studenten die hier komen hooguit wat meer gemotiveerd”, verklaart een bestuurslid.

Wolbodo is verheugd over de ‘vijftien tot twintig’ aanmeldingen van de afgelopen Owee. Tevredenheid is er ook bij de Koornbeurs, waar dit jaar 36 nieuwe leden zich inschreven. ,,Aantallen zeggen bij ons niet zoveel omdat je hier het hele jaar lid kunt worden.” (M.L.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.