Education

Corps komt met KMT-cursus

De kennismakingstijd van het Delftsch Studenten Corps moet weer draaien om elkaar leren kennen en kennisoverdracht. Elkaar het leven zuur maken mag geen doel op zich meer zijn. Een cursus moet daarbij helpen.

Eerste- en tweedejaars leden van het Delftsch Studenten Corps krijgen voorafgaand aan de komende kennismakingstijd een cursus over gedrag en mentaliteit. De kennismakingstijd (KMT) is volgens senaatspresident Eline van der Veen de laatste jaren te ver afgeraakt van de oorspronkelijke doelen.

Die doelen zijn volgens Van der Veen onder meer het leren kennen van de vereniging, de leden en de jaargenoten en kennisoverdracht. “In de jaren is er iets anders ingeslopen, werd de KMT doelloos. Mensen kopieerden wat henzelf als nuldejaars was overkomen. Er was meer aandacht voor elkaar het leven zuur maken, dan voor de dingen waar het om zou moeten gaan. Leden moeten zich nieuwsgieriger opstellen en meer aandacht hebben voor de kandidaat-leden.”

De TU eiste in oktober vorig jaar een mentaliteitsverandering bij het corps. Aanleiding waren misstanden tijdens de KMT van september 2007. Er was volgens het college van bestuur van de TU sprake geweest van fysiek geweld en vergaande vernedering.

De universiteit legde de vereniging zware sancties op. Het komende studiejaar krijgt het DSC geen garantiemaanden, wat een financiële strop van zo’n 36 duizend euro betekent. Misschien nog wel erger was de maatregel om de officiële banden met het corps te verbreken.

Dat laatste is sinds januari 2008 al niet meer van kracht. Met die beslissing beloonde de TU de inspanningen van het DSC om schoon schip te maken. De financiële sanctie blijft wel overeind. De senaat hoopt dat de oud-leden geld willen doneren.

Volgens Van der Veen is haar vereniging sinds de sancties van oktober bezig met het onderwerp. Er kwamen onderzoeken naar de precieze toedracht van de gebeurtenissen tijdens de KMT. Maar belangrijker zijn in haar ogen de debatten die de senaat sindsdien met de leden voert. “Natuurlijk gaan we tijdens de komende KMT meer controleren en zijn er een paar strengere regels. Er zijn bijvoorbeeld ’s nachts geen activiteiten in de corpshuizen meer. Maar gedrags- en mentaliteitsveranderingen breng je niet teweeg met regels. Dat doe je door met elkaar te praten.”

Volgende week praat de senaat bijvoorbeeld met afgevaardigden van alle corpshuizen, daarna staat een bijeenkomst met de huidige eerstejaars op de agenda. (SB)

Eerste- en tweedejaars leden van het Delftsch Studenten Corps krijgen voorafgaand aan de komende kennismakingstijd een cursus over gedrag en mentaliteit. De kennismakingstijd (KMT) is volgens senaatspresident Eline van der Veen de laatste jaren te ver afgeraakt van de oorspronkelijke doelen.

Die doelen zijn volgens Van der Veen onder meer het leren kennen van de vereniging, de leden en de jaargenoten en kennisoverdracht. “In de jaren is er iets anders ingeslopen, werd de KMT doelloos. Mensen kopieerden wat henzelf als nuldejaars was overkomen. Er was meer aandacht voor elkaar het leven zuur maken, dan voor de dingen waar het om zou moeten gaan. Leden moeten zich nieuwsgieriger opstellen en meer aandacht hebben voor de kandidaat-leden.”

De TU eiste in oktober vorig jaar een mentaliteitsverandering bij het corps. Aanleiding waren misstanden tijdens de KMT van september 2007. Er was volgens het college van bestuur van de TU sprake geweest van fysiek geweld en vergaande vernedering.

De universiteit legde de vereniging zware sancties op. Het komende studiejaar krijgt het DSC geen garantiemaanden, wat een financiële strop van zo’n 36 duizend euro betekent. Misschien nog wel erger was de maatregel om de officiële banden met het corps te verbreken.

Dat laatste is sinds januari 2008 al niet meer van kracht. Met die beslissing beloonde de TU de inspanningen van het DSC om schoon schip te maken. De financiële sanctie blijft wel overeind. De senaat hoopt dat de oud-leden geld willen doneren.

Volgens Van der Veen is haar vereniging sinds de sancties van oktober bezig met het onderwerp. Er kwamen onderzoeken naar de precieze toedracht van de gebeurtenissen tijdens de KMT. Maar belangrijker zijn in haar ogen de debatten die de senaat sindsdien met de leden voert. “Natuurlijk gaan we tijdens de komende KMT meer controleren en zijn er een paar strengere regels. Er zijn bijvoorbeeld ’s nachts geen activiteiten in de corpshuizen meer. Maar gedrags- en mentaliteitsveranderingen breng je niet teweeg met regels. Dat doe je door met elkaar te praten.”

Volgende week praat de senaat bijvoorbeeld met afgevaardigden van alle corpshuizen, daarna staat een bijeenkomst met de huidige eerstejaars op de agenda. (SB)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.