Education

Contacten leggen op de vakbeurs

Yoka Boshoff verzorgt de aanwezigheid van de TU op vakbeurzen. ,,Doordat we ons profileren als professionele kennisleverancier, halen we menig onderzoeksproject binnen.”

In de etalage

Yoka Boshoff, ruim 23 jaar communicatieadviseur op het gebied van vakbeurzen, moet nog een beetje bijkomen van de drukte van de BouwRai 1998. ,,Van 10 tot en met 13 maart ben ik samen met het standteam voortdurend in touw geweest.”

De inspanningen hebben succes gehad. ,,Onze stand werd bezocht door vierduizend bezoekers méér dan vorig jaar. Nog belangrijker vind ik dat wij 126 vragen kregen over onderzoek dat gaande is bij de TU. Deze vragen monden nogal eens uit in onderzoeks- of afstudeeropdrachten of stageplaatsen.”

Volgens Boshoff vervult de deelname aan vakbeurzen een ambassadeursrol voor de TU. ,,In de stand toon je een overzicht van de diverse activiteiten die binnen de universiteit plaatsvinden. Bij de BouwRai gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de verdiensten op het gebied van bouwen. Dit jaar hebben wij als thema ‘duurzaam bouwen’ gekozen. De DIOC ‘duurzaam gebouwde omgeving’ gaf een presentatie van een ecologische stad. In dit interfacultair onderzoekscentrum werken milieukundigen, architecten en civiel technici samen om duurzame oplossingen te zoeken voor uiteenlopende milieuvragen.”

Ook het onderwijs van Bouwkunde kreeg een plaats in de stand. Een vitrine toonde de resultaten van een tweedejaars ontwerpopdracht voor een bank. Daarnaast presenteerde de bibliotheek zich met het ABSIS-systeem: het Architectuur Bouwtechniek Stedenbouw Informatie Systeem. ,,Dit is een database die zo’n drieduizend binnen- en buitenlandse tijdschriften bevat op het gebied van architectuur en bouwen. Ieder jaar worden er circa tweeduizend referenties aan ABSIS toegevoegd”, legt Boshoff uit.
Uiterlijk

Dit is maar een greep uit hetgeen in de stand te zien was. Het heeft volgens Boshoff geen zin om een opsomming te geven van alle activiteiten. ,,Het gaat om de doelen die wij hiermee nastreven. Die zijn: het intensiveren van contacten met het bedrijfsleven en de overheid en het werven van onderzoeksprojecten. Daarnaast promoten wij het onderwijs van de TU en proberen tegelijkertijd stageplaatsen en afstudeeropdrachten binnen te halen. En de afgelopen jaren zijn wij daarin regelmatig succesvol geweest.”

Boshoff ‘doet’ zes beurzen per jaar. Leuk maar intensief werk. ,,Natuurlijk doe ik dat niet alleen. Daarvoor is een heel team mensen druk in de weer, maar de eindverantwoording en de supervisie liggen bij mij.”

Boshoff besteedt veel aandacht aan het ‘uiterlijk’ van de stand, dat ze, als ex-lerares tekenen, meestal zelf ontwerpt. Zij meent dat de vormgeving van de stand een belangrijkebijdrage levert aan de professionele uitstraling van de TU op een vakbeurs. ,,De stand moet opvallen en een omgeving bieden waarin het voor bezoekers aangenaam toeven is. Informele contacten zijn erg belangrijk. Daarom moet je zorgen dat een stand daarvoor ruimte biedt en tevens dat er iets te doen is. Op de BouwRai presenteerden wij een maquette van een ecologische stad, waar de bezoeker doorheen kon lopen met een minicamera. De beelden die je op een scherm ziet zijn een goede aanleiding voor vragen of een gesprek.”

De informele sfeer lokte bijvoorbeeld staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) naar de stand. ,,Hij heeft overleg gehad met Kees Duijvestein, hoogleraar milieutechnisch ontwerpen. Tommel wilde op korte termijn meer weten over de ideeën die gelanceerd worden in de ecologische stad. Ik ben van mening dat je dit soort contacten – en zeker met het bedrijfsleven – het makkelijkst legt op een internationale vakbeurs.”

In de etalage

Yoka Boshoff, ruim 23 jaar communicatieadviseur op het gebied van vakbeurzen, moet nog een beetje bijkomen van de drukte van de BouwRai 1998. ,,Van 10 tot en met 13 maart ben ik samen met het standteam voortdurend in touw geweest.”

De inspanningen hebben succes gehad. ,,Onze stand werd bezocht door vierduizend bezoekers méér dan vorig jaar. Nog belangrijker vind ik dat wij 126 vragen kregen over onderzoek dat gaande is bij de TU. Deze vragen monden nogal eens uit in onderzoeks- of afstudeeropdrachten of stageplaatsen.”

Volgens Boshoff vervult de deelname aan vakbeurzen een ambassadeursrol voor de TU. ,,In de stand toon je een overzicht van de diverse activiteiten die binnen de universiteit plaatsvinden. Bij de BouwRai gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de verdiensten op het gebied van bouwen. Dit jaar hebben wij als thema ‘duurzaam bouwen’ gekozen. De DIOC ‘duurzaam gebouwde omgeving’ gaf een presentatie van een ecologische stad. In dit interfacultair onderzoekscentrum werken milieukundigen, architecten en civiel technici samen om duurzame oplossingen te zoeken voor uiteenlopende milieuvragen.”

Ook het onderwijs van Bouwkunde kreeg een plaats in de stand. Een vitrine toonde de resultaten van een tweedejaars ontwerpopdracht voor een bank. Daarnaast presenteerde de bibliotheek zich met het ABSIS-systeem: het Architectuur Bouwtechniek Stedenbouw Informatie Systeem. ,,Dit is een database die zo’n drieduizend binnen- en buitenlandse tijdschriften bevat op het gebied van architectuur en bouwen. Ieder jaar worden er circa tweeduizend referenties aan ABSIS toegevoegd”, legt Boshoff uit.
Uiterlijk

Dit is maar een greep uit hetgeen in de stand te zien was. Het heeft volgens Boshoff geen zin om een opsomming te geven van alle activiteiten. ,,Het gaat om de doelen die wij hiermee nastreven. Die zijn: het intensiveren van contacten met het bedrijfsleven en de overheid en het werven van onderzoeksprojecten. Daarnaast promoten wij het onderwijs van de TU en proberen tegelijkertijd stageplaatsen en afstudeeropdrachten binnen te halen. En de afgelopen jaren zijn wij daarin regelmatig succesvol geweest.”

Boshoff ‘doet’ zes beurzen per jaar. Leuk maar intensief werk. ,,Natuurlijk doe ik dat niet alleen. Daarvoor is een heel team mensen druk in de weer, maar de eindverantwoording en de supervisie liggen bij mij.”

Boshoff besteedt veel aandacht aan het ‘uiterlijk’ van de stand, dat ze, als ex-lerares tekenen, meestal zelf ontwerpt. Zij meent dat de vormgeving van de stand een belangrijkebijdrage levert aan de professionele uitstraling van de TU op een vakbeurs. ,,De stand moet opvallen en een omgeving bieden waarin het voor bezoekers aangenaam toeven is. Informele contacten zijn erg belangrijk. Daarom moet je zorgen dat een stand daarvoor ruimte biedt en tevens dat er iets te doen is. Op de BouwRai presenteerden wij een maquette van een ecologische stad, waar de bezoeker doorheen kon lopen met een minicamera. De beelden die je op een scherm ziet zijn een goede aanleiding voor vragen of een gesprek.”

De informele sfeer lokte bijvoorbeeld staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) naar de stand. ,,Hij heeft overleg gehad met Kees Duijvestein, hoogleraar milieutechnisch ontwerpen. Tommel wilde op korte termijn meer weten over de ideeën die gelanceerd worden in de ecologische stad. Ik ben van mening dat je dit soort contacten – en zeker met het bedrijfsleven – het makkelijkst legt op een internationale vakbeurs.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.