Opinion

[Column] Lijfsbehoud

Columnist Erik Huisman werkt bij het International Office. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van het International Programme, het opvangprogramma voor nieuwe internationale studenten.

Foto: Sam Rentmeester

Ik maak me zorgen. En diverse collega’s delen mijn zorg.

We gaan even terug naar dinsdag 6 februari. Op een onaards vroeg tijdstip staat collega Nicole op Schiphol met een paar runners (TU-studenten) aankomende studenten op te vangen. Sommigen zijn al een klein etmaal op weg. Ze verzamelen ze bij een balie, registreren ze en zetten ze op een TU-bus richting Delft. We staan er tot een uur of acht ‘s avonds.


In Delft staat een team klaar om de studenten te registreren. Met een appel en een fles water gaan ze vervolgens richting huissleutels, teamcoach en bus die hen naar hun nieuwe kamer brengt. Het inmiddels legendarische Introduction Programme (IP) van het Central International Office is weer van start.


Nou moet je weten dat Onderwijs en Studentenzaken voor een organisatorische herindeling staat. We moeten het almaar stijgende aantal studenten administratief en qua service het hoofd bieden. Iedereen krijgt een andere functie en afdeling. Zo ook de collega’s van het IP. Zij gaan naar een nieuw team Communication binnen O&S.


‘Het International Programme is onbetaalbaar’


Toen ik dat laatste hoorde dacht ik eerst: pardon? Vervolgens las ik het organisatie-ontwikkelplan erop na. Tussen de regels door begrijp ik dat ze het Introduction Programme een beetje ‘overhielden’. De onderbouwing voor de transfer van het IP naar het team Communication is mijns inziens karig en eenzijdig. Ondersteuning van het IP kan het beste in het nieuwe team worden ondergebracht, zo staat het er stellig.


En vervolgens gaat het louter nog over een ontwikkeldoelstelling, over communicatie richting studenten beter op elkaar af te stemmen en over communicatievormen en –kanalen. En verdere integratie van OWee en IP. Niets over het wezen van het IP: een warm en compleet welkom.


Toegegeven: het IP kost bakken geld. Geld voor een balie op Schiphol, busjes, studentmedewerkers, een app, het inrichten en bemannen van een Welcome Café en Welcome Desk, goodie bags, filmpjes, het bedenken en faciliteren van een project voor de studententeams, het opzetten van een infomarkt, registratiedagen met meerdere gemeenten, bank, verzekeringsagent, het afhuren van de Aula voor openings- en sluitingsceremonies, dj’s, versiering, contacten met faculteiten en studentenverenigingen, het opzetten van een campus- of stadsrally en dan vergeet ik vast nog wat.


Bakken geld, maar onbetaalbaar. Het IP biedt een onmisbare mix van academische introductie, acculturatie (het vertrouwd raken met elkaars culturen), praktische hulp en het smeden van een sociaal netwerkje voor onze nieuwe internationals. Ik zou bijna zeggen lijfsbehoud. Voor hen. Voor ons.


Beste beslissers/bestuurders, maak pas op de plaats en laat het zomer-IP ‘ouderwets’ optuigen. Geef je vervolgens op voor de opvang op Schiphol, de balie van het Welcome Café of als coach van een team. En beslis dan dat het IP moet blijven.


Erik Huisman is frontman bij het central international office en schrijft per toerbeurt een column voor Delta. Hij kijkt als oud-journalist graag over allerlei muurtjes.


[UPDATE: per abuis stond in dit stuk de ‘dienst Communicatie’ waar ‘team Communication binnen O&S’ had moeten staan.] 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.