Opinion

[Column] De stilte van ons college

Columnist Bob van Vliet vindt het teleurstellend dat het college van bestuur geen verantwoording aflegt voor zijn rol in de bezuinigingen op collega-universiteiten.

(Photo: Sam Rentmeester)

Deze zomer kwamen mensen op universiteiten in het hele land in opstand tegen het korten van de geestes-, sociale, en medische wetenschappen ten behoeve van de techniek. Maar hoewel de TU mede verantwoordelijk is voor die plannen, zwijgt ze in alle toonaarden.


Grote groepen wetenschappers in rep en roer? Geen kik. Zorgwekkende gaten in de begroting van onze collega-universiteiten? Geen reactie. Overal discussie over deze verschuiving bij openingen van het academisch jaar, plus luid en groeiend het protest van WO in Actie? Geen woord erover in Delft.


De academie bloedt. Ons college van bestuur zwijgt.


Het lijkt er zelfs op dat de ze de dolk nog maar eens omdraaien. Maar dat gebeurt achter de schermen. Je ziet het alleen als je kamerstukken leest.


Het bestuur van een publieke instelling heeft de verantwoordelijkheid om zich publiekelijk te verantwoorden. Ik vind het teleurstellend dat het cvb als geheel en collegevoorzitter Tim Van der Hagen in het bijzonder die verantwoordelijkheid weigeren te nemen.


Het weinige dat Van der Hagen erover schrijft is niet te rijmen met wat de TU in de praktijk doet. ‘Beatrice de Graaf verwoordt het perfect’, schreef hij begin deze maand bijvoorbeeld op Twitter over een column van haar. ‘Universiteiten,’ voegt Van der Hagen toe, ‘dreigen nu uit elkaar gespeeld te worden, terwijl de grote maatschappelijke kansen en bedreigingen een gemeenschappelijke aanpak vereisen.’ Wat De Graaf zo perfect verwoordde in die column? ‘In alfa- en gamma [moet] net zo veel [worden geïnvesteerd] als in de bètadisciplines.’ En ‘In plaats van de potjes te verschuiven tussen vakgebieden is de kenniseconomie gebaat bij echte investeringen.’


Ik snap niet hoe onze collegevoorzitter dit kan schrijven zonder afstand te nemen van de lobby van de vier TU’s waarmee hij zélf om die verschuiving vroeg. Het is het één of het ander.


Bij het recente afscheid van de rector magnificus in Groningen sprak Van der Hagen over de noodzaak van sterke geestes- en sociale wetenschappen: “Het land en de wereld kan niet zonder.” En vorige week was hij bij de Global University Engagement Summit over ‘meaningful and effective engagement with our surrounding communities, cities, regions and nations when there is increasing public scepticism towards universities’. Mooie woorden. Maar ze bepleiten totaal het tegenovergestelde van de daadwerkelijke opstelling van de TU.


Toen er vorig jaar in Den Haag onzin werd uitgekraamd over de reserves van universiteiten – er zouden stapels geld op de plank liggen – was Van der Hagen er wel als de kippen bij. Hij publiceerde direct een scherpe opinie. Wanneer je op zo’n aanval wél uitgebreid reageert, dan is het in ieder geval geen onkunde of ongemak om je in het publieke debat over de financiering van universiteiten te mengen. Het is daardoor heel moeilijk om het huidige luide zwijgen anders te lezen dan als stille steun aan het kaalplukken van andere universiteiten om daarmee óns budget te spekken.


Ik vind dat schandalig. En het is totaal het verkeerde voorbeeld wanneer je pretendeert maatschappelijk bewuste ingenieurs te willen opleiden.


Bob van Vliet is docent op de faculteit 3mE, na eerder bij Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde les te hebben gegeven.


Bob van Vliet / Columnist

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.