Opinion

[Column] Bloedgeld

Geld weghalen bij andere studierichtingen en aan bètastudies geven? Columnist Bob van Vliet gelooft er niet in. Waarom niet samen optrekken voor een sterkere wetenschap?

(Photo: Sam Rentmeester)

De technische universiteiten lijken binnenkort een smak extra geld te krijgen. De commissie Van Rijn adviseerde de minister om geld weg te halen bij andere studierichtingen en richting bètastudies te schuiven. De TU Delft vindt het “zorgelijk dat dit tot knelpunten bij anderen leidt”. Terwijl de TU’s daar zelf voor gelobbyd hebben. Schande.


Er was eerst nog sprake van een ‘zachte landing’ voor de ongelukkigen. Maar het lijkt erop dat dit tegen gaat vallen. Zo gaat onze winst direct ten koste van disciplines die net zo goed als wij al tijden onder druk staan. Waarom trekken we niet samen op voor een sterkere wetenschap, in plaats van toestaan dat anderen onder de bus worden gegooid voor onze winst?


De huidige bekostiging is inderdaad niet houdbaar. De docent-student ratio is bij veel vakken simpelweg bizar. Maar daarin staan de TU’s niet alleen. En argumenten om specifiek de technische universiteiten meer geld toe te schuiven gaan vaak uit van een wel heel nauw beeld van wat de academie is en hoort te doen. Het is een bijna volledig op industrie en economie gericht, puur instrumenteel verhaal.


‘Alsof opgeleide mensen enkel een middel zijn, in plaats van ook een doel op zich’


Ja, we hebben ingenieurs nodig om de wereld als de wiedeweerga van duurzame energie en spullen te voorzien, en om de klimaatcatastrofe die al begonnen is het hoofd te bieden. Maar daarvoor zijn ook biologen, sociologen, geschiedkundigen, antropologen, en weet ik veel wie nog meer nodig. Want hoe kun je een wereldwijd probleem aanpakken zonder mensen die de taal en cultuur van al die anderen begrijpen? Wat heb je aan een nieuwe generatie windmolens als we niet in staat zijn om omwonenden die in hun achtertuin te laten verwelkomen? Het functioneren van onze politiek en journalistiek lijkt op het moment een groter obstakel voor een groene en gezonde wereld dan de kwaliteit van onze zonnepanelen.


En ja, het is zo dat bedrijven in de rij staan voor afgestudeerde ingenieurs. Er is vraag naar veel meer technisch opgeleide mensen. Maar bij de eis ‘Meer geld voor ons!’ wordt dat argument wel erg gemakkelijk opgevoerd alsof het vanzelfsprekend doorslaggevend is. Alsof universiteiten in dienst zijn van alleen de industrie in plaats van heel de maatschappij. Alsof opgeleide mensen enkel een middel zijn, in plaats van ook een doel op zich.


Een universitaire studie is iets anders dan een beroepsopleiding. En waar iemand die technische kennis mist nog wel door hun werkgever op cursus gestuurd kan worden, is een gebrek aan historisch besef, burgerschap, en begrip voor andersdenkenden in de grote boze wereld minder makkelijk gerepareerd.


Meer geld dus voor Korea-studies! Meer promotieprojecten over vroegmodern Rusland! Een topsector sociologie! Een nieuw onderzoeksinstituut voor democratische en kleinschalige organisatie van energievoorziening, huisvesting, zorg, en onderwijs!


Op zijn allerminst: maak er geen wedstrijd van tussen technische kennis en al die andere manieren om de wereld te begrijpen en verbeteren. Laten we vooral pleiten voor een behoorlijke financiering van wetenschap en onderwijs. Maar niet met het mes op de keel van onze collega’s.


Bob van Vliet is docent op de faculteit 3mE, na eerder bij Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde les te hebben gegeven.


 


Bob van Vliet / Columnist

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.