Education

College vindt proef met beroepsdecaan geslaagd

Het college van bestuur wil naar aanleiding van het experiment bij Elektrotechniek op andere faculteiten integraal management invoeren. Dat is het gevolg van een evaluatie van de proef bij Elektro.

br />
De proef is geëvalueerd door een aantal decanen, die van Elektro en van geïnteresseerde faculteiten, en de voorzitter van het college van bestuur. Integraal management komt er op neer dat de decaan ook het beheer van de faculteit op zich neemt. Hij wordt dan decaan-beheerder en de functie van secretaris-beheerder komt te vervallen.

Doel van dit management is de verantwoordelijkheden binnen de faculteit duidelijker bij één persoon te leggen. Met deze decaan nieuwe stijl moeten striktere afspraken gemaakt worden over het te voeren beleid en moet het college van bestuur de decaan hier dan ook aan houden. Een probleem hierbij is dat de integrale manager nog onvoldoende op zijn verantwoordelijkheden kan worden aangesproken, omdat ,,hij zich altijd zal kunnen verschuilen achter de ongelukkige besluitvorming door de faculteitsraad”.

Uit het experiment blijkt volgens een notitie dat de meerwaarde van de decaan-beheerder is dat hij zowel het beheer van de faculteit in handen heeft als ook de inhoudelijke processen controleert. Dit zou een ‘willekeurige beroepsbestuurder’ niet lukken, omdat hij de kennis uit het onderwijs en onderzoek mist.

Geïnteresseerd in integraal management zijn de faculteiten Bouwkunde, Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen, Technische Bestuurskunde, en Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek. Bij Industrieel Ontwerpen is vanaf 1 januari het integrale management al ingevoerd. Dit was volgens mr. C.J. Peels, betrokken ambtenaar van het bureau van de universiteit, het directe gevolg van de ‘zeer positieve rol’ van Elektro-decaan Backer tijdens de bespreking.

Met deze vorm van management komt een einde aan wat de decanen en het college ook wel het ‘corveemodel’ noemen, waarbij ,,het management als noodzakelijk kwaad wordt gezien”. De decaan wordt namelijk ook voor een langere periode benoemd, zodat besturen op basis van ‘non-interventies’ wordt voorkomen.

Om integraal management op meerdere faculteiten in te voeren, moet het college het ‘experimenteerartikel’ uit het beheersreglement vervangen door een regulier artikel. Dan wordt het integrale management de normale situatie en de ‘oude’ situatie van decaan met secretaris-beheerder de uitzondering.

Als de invoering van integraal management extra geld kost, komt het college de faculteiten hierin tegemoet. Het cvb stelt de universiteitsraad voor om IO gedurende vier jaar twee ton te geven, omdat zij de wetenschappelijke bijdrage van haar decaan verloren zag gaan. (S.H.)

Steven Hubeek

Het college van bestuur wil naar aanleiding van het experiment bij Elektrotechniek op andere faculteiten integraal management invoeren. Dat is het gevolg van een evaluatie van de proef bij Elektro.

De proef is geëvalueerd door een aantal decanen, die van Elektro en van geïnteresseerde faculteiten, en de voorzitter van het college van bestuur. Integraal management komt er op neer dat de decaan ook het beheer van de faculteit op zich neemt. Hij wordt dan decaan-beheerder en de functie van secretaris-beheerder komt te vervallen.

Doel van dit management is de verantwoordelijkheden binnen de faculteit duidelijker bij één persoon te leggen. Met deze decaan nieuwe stijl moeten striktere afspraken gemaakt worden over het te voeren beleid en moet het college van bestuur de decaan hier dan ook aan houden. Een probleem hierbij is dat de integrale manager nog onvoldoende op zijn verantwoordelijkheden kan worden aangesproken, omdat ,,hij zich altijd zal kunnen verschuilen achter de ongelukkige besluitvorming door de faculteitsraad”.

Uit het experiment blijkt volgens een notitie dat de meerwaarde van de decaan-beheerder is dat hij zowel het beheer van de faculteit in handen heeft als ook de inhoudelijke processen controleert. Dit zou een ‘willekeurige beroepsbestuurder’ niet lukken, omdat hij de kennis uit het onderwijs en onderzoek mist.

Geïnteresseerd in integraal management zijn de faculteiten Bouwkunde, Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen, Technische Bestuurskunde, en Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek. Bij Industrieel Ontwerpen is vanaf 1 januari het integrale management al ingevoerd. Dit was volgens mr. C.J. Peels, betrokken ambtenaar van het bureau van de universiteit, het directe gevolg van de ‘zeer positieve rol’ van Elektro-decaan Backer tijdens de bespreking.

Met deze vorm van management komt een einde aan wat de decanen en het college ook wel het ‘corveemodel’ noemen, waarbij ,,het management als noodzakelijk kwaad wordt gezien”. De decaan wordt namelijk ook voor een langere periode benoemd, zodat besturen op basis van ‘non-interventies’ wordt voorkomen.

Om integraal management op meerdere faculteiten in te voeren, moet het college het ‘experimenteerartikel’ uit het beheersreglement vervangen door een regulier artikel. Dan wordt het integrale management de normale situatie en de ‘oude’ situatie van decaan met secretaris-beheerder de uitzondering.

Als de invoering van integraal management extra geld kost, komt het college de faculteiten hierin tegemoet. Het cvb stelt de universiteitsraad voor om IO gedurende vier jaar twee ton te geven, omdat zij de wetenschappelijke bijdrage van haar decaan verloren zag gaan. (S.H.)

Steven Hubeek

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.