Opinion

‘College van bestuur heeft voorbeeldfunctie’

Weer is de TU Delft negatief in het nieuws verschenen. Het college heeft een voorbeeldfunctie voor 18 duizend studenten en vijfduizend medewerkers.


Op dit moment kan de ondernemingsraad van de TU Delft zich nog geen overtuigend oordeel vormen over de verschillende beschuldigingen die in de pers worden geuit, omdat de or niet beschikt over de volledige informatie.

De or constateert dat de beeldvorming die de berichtgeving oproept duidelijk maakt dat het college nu eindelijk serieus werk moet maken van het integriteitbeleid dat hij zelf heeft aangekondigd. Daarbij moeten niet alleen de regels worden aangepast (sober en doelmatig) maar moeten de bestuurders zelf het goede voorbeeld geven.De or neemt krachtig afstand van de opmerking (in NRC dd 24 januari 2012) dat ‘niemand bij de universiteit zich aan de maximale bedragen houdt’.

De or verwacht van het college dat zij middels regelingen zoals reis- en verblijfskosten, bonussen, toelagen en dergelijke een duidelijk kader stelt en vervolgens actief toeziet op een juiste naleving. Ook hier moeten de raad van toezicht, het college en overige bestuurders van de TU Delft hun verantwoording nemen.

Dat antwoordt hij op kamervragen over de raad van toezicht van de Hogeschool Inholland. Die is opgestapt na de commotie over misstanden bij de opleiding media- & entertainmentmanagement en de ruzies in het Inholland-bestuur. Wat vindt de staatssecretaris daarvan, wilde de PvdA weten.

Evaluaties
Er staan nog inspectierapporten en evaluaties op stapel, maar één ding kondigt Zijlstra alvast aan: de overheid moet meer invloed krijgen op raden van toezicht. Het is ook niet de eerste keer dat hij dit stelt. In november, na een ‘tussenrapportage’ van de onderwijsinspectie over dubieuze afstudeertrajecten in het hoger onderwijs, zei hij hetzelfde. Ook vorige week, in reactie op het rapport van de commissie-Veerman, schreef hij dat het kabinet wil kunnen ingrijpen, als er twijfel is over de ‘bestuurbaarheid’ van een instelling.

Bijzondere instellingen
Momenteel mag de overheid raden van toezicht van ‘bijzondere’ onderwijsinstellingen niet ontslaan. Vrijwel alle hogescholen en enkele universiteiten zijn van oudsher bijzonder: zij beroepen zich op artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd. Zelfs het CDA vroeg zich hardop af of dat artikel in het hoger onderwijs van toepassing zou moeten zijn.

Alternatieve trajecten
In april komt een verslag van de onderwijsinspectie over de ‘alternatieve afstudeertrajecten’ in het hoger onderwijs: verkorte routes, andere eisen enzovoorts. Daar wil het kabinet op wachten. Als het stelsel moet worden aangepast, zal de regering dan haar voornemen aankondigen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.