Education

College van Beroep draait tempobeursbeslissing terug

Twee studenten hebben hun zaak bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) over hun tempobeurs gewonnen. Tegelijkertijd hoeven drie bouwkunde-studenten hun beurs over het vorig jaar niet meer terug te betalen, omdat de faculteit de tempometer niet heeft gebruikt.

Waarschijnlijk wordt voor de hele TU de ‘vijvenregeling’ versoepeld.

Bij de beroepszaak van een bouwkunde-student was sprake van slechte informatie van de faculteit, aldus het CBE. De student trof op een mededelingenbord een voldoende aan voor een bloktoets, en daarom deed hij niet mee aan een inhaaltoets. Later bleek het slechts een cijfer voor een deeltoets te zijn, zodat hij uiteindelijk te weinig studiepunten had gehaald om aan de temponorm te voldoen. Volgens het CBE hoeft de student niet terug te betalen: hij mocht het uitslagenbord vertrouwen, zeker omdat de officiële cijferlijst veel te laat bekend was.

Toen de student enige tijd geleden met zijn zaak bij de VSSD kwam, bleek bovendien dat de berekening van zijn studiepunten niet volgens de zogenaamde ‘tempometer’ was geschied. Deze tempometer bepaalt onder meer dat een student voor een vijf de helft van de punten krijgt (de zogenaamde vijvenregeling). Het college van bestuur moest aan de VSSD toegeven dat de tempometer, onterecht, bij geen enkele bouwkunde-student was toegepast.

Het systeem is nu door het cvb alsnog van toepassing verklaard (Bouwkunde hield tot nu toe altijd vol dat deze algemene TU-regeling niet paste in het blokken-systeem.) Door deze uitspraak van het cvb is de ongunstige tempobeursbeslissing over het vorig jaar van drie bouwkunde-studenten teruggedraaid. De VSSD heeft het cvb gevraagd om de kwestie ook voor de tempobeurs van 1993-’94 uit te zoeken.

In een zaak van een student industrieel ontwerpen heeft het CBE bepaald dat de vijvenregeling altijd in het voordeel van de student moet werken. De IO’er had twee jaar geleden zijn temponorm ruim gehaald, en had dus in dat jaar de punten uit vijven niet nodig. Een jaar later haalde hij voor deze vakken echter alsnog een voldoende. Volgens de huidige tempometer kreeg hij daarvoor maar de helft van zijn punten, omdat eerder de rest van de punten al waren geteld.

De student is volgens het CBE onevenredig benadeeld door de tempometer. Het CBE stelt dat de uitspraak moet leiden tot een soepelere tempometer volgend jaar. Zolang die versoepeling er niet is, kan iedere student die benadeeld meent te worden door de vijvenregeling een persoonlijk beroep indienen. (P.R.)

Paul Rutten

Twee studenten hebben hun zaak bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) over hun tempobeurs gewonnen. Tegelijkertijd hoeven drie bouwkunde-studenten hun beurs over het vorig jaar niet meer terug te betalen, omdat de faculteit de tempometer niet heeft gebruikt. Waarschijnlijk wordt voor de hele TU de ‘vijvenregeling’ versoepeld.

Bij de beroepszaak van een bouwkunde-student was sprake van slechte informatie van de faculteit, aldus het CBE. De student trof op een mededelingenbord een voldoende aan voor een bloktoets, en daarom deed hij niet mee aan een inhaaltoets. Later bleek het slechts een cijfer voor een deeltoets te zijn, zodat hij uiteindelijk te weinig studiepunten had gehaald om aan de temponorm te voldoen. Volgens het CBE hoeft de student niet terug te betalen: hij mocht het uitslagenbord vertrouwen, zeker omdat de officiële cijferlijst veel te laat bekend was.

Toen de student enige tijd geleden met zijn zaak bij de VSSD kwam, bleek bovendien dat de berekening van zijn studiepunten niet volgens de zogenaamde ‘tempometer’ was geschied. Deze tempometer bepaalt onder meer dat een student voor een vijf de helft van de punten krijgt (de zogenaamde vijvenregeling). Het college van bestuur moest aan de VSSD toegeven dat de tempometer, onterecht, bij geen enkele bouwkunde-student was toegepast.

Het systeem is nu door het cvb alsnog van toepassing verklaard (Bouwkunde hield tot nu toe altijd vol dat deze algemene TU-regeling niet paste in het blokken-systeem.) Door deze uitspraak van het cvb is de ongunstige tempobeursbeslissing over het vorig jaar van drie bouwkunde-studenten teruggedraaid. De VSSD heeft het cvb gevraagd om de kwestie ook voor de tempobeurs van 1993-’94 uit te zoeken.

In een zaak van een student industrieel ontwerpen heeft het CBE bepaald dat de vijvenregeling altijd in het voordeel van de student moet werken. De IO’er had twee jaar geleden zijn temponorm ruim gehaald, en had dus in dat jaar de punten uit vijven niet nodig. Een jaar later haalde hij voor deze vakken echter alsnog een voldoende. Volgens de huidige tempometer kreeg hij daarvoor maar de helft van zijn punten, omdat eerder de rest van de punten al waren geteld.

De student is volgens het CBE onevenredig benadeeld door de tempometer. Het CBE stelt dat de uitspraak moet leiden tot een soepelere tempometer volgend jaar. Zolang die versoepeling er niet is, kan iedere student die benadeeld meent te worden door de vijvenregeling een persoonlijk beroep indienen. (P.R.)

Paul Rutten

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.