Education

College stelt normen MOD bij

Het aantal arbeidsplaatsen dat moet verdwijnen als gevolg van de reorganisaties aan de TU, is teruggebracht van 440 tot minder dan driehonderd.

Stapje terug

Het college van bestuur besloot afgelopen vrijdag de doelen van de mammoetreorganisatie (modernisering van de ondersteunende diensten en decentralisatie van het Bureau) bij te stellen. De aankondiging van deze teruggang werd al enige tijd verwacht.

Aanvankelijk zou de bezuinigingsoperatie 440 formatieplaatsen opleveren. Collegevoorzitter De Voogd: ,,We hebben onze ambities bijgesteld, omdat de oorspronkelijke opzet niet haalbaar bleek.” In een eerder overleg met de ondernemingsraad zei De Voogd wel vast te willen houden aan de voorgenomen besparing van 30 miljoen gulden.

De hoofden van de op te richten servicecentra (UDC, SSC, BSC, CMG, Vastgoed en de gezamenlijke clusterdienst SBS) hebben vorige week hun verander- en organisatieplannen gepresenteerd. Daarin worden concrete voorstellen gedaan over de omvang van de formatie. Hoewel de plannen nog niet openbaar zijn, blijkt uit eerdere versies dat de meeste centra qua personeelsformatie even groot willen blijven of zelfs een lichte uitbreiding wensen. Afgelopen vrijdag heeft het college hierover een beslissing genomen.

Bij de vormgeving van het Universitair Diensten Centrum in december is bepaald dat personele verschuivingen niet gepaard mogen gaan met gedwongen ontslag. Het college moest toen ook het idee opgeven om een deel van het UDC (waarin grote onderdelen als de financiële administratie en personeelszaken) op korte termijn te decentraliseren. Daarnaast bestaan er al langer plannen bij het college om onderdelen als Studium Generale, wetenschapswinkel en Cicat op te nemen in de servicecentra. In februari wezen de bonden in het lokaal overleg er al op dat de beoogde afslanking van het Bureau niet gehaald zou worden.

Inkrimping van het voormalige bureau kan plaatsvinden via organisatie-ontwikkeling, gunstige afvloeiingsregelingen en door natuurlijk verloop. De rest van de kleine 300 formatieplaatsen die moeten verdwijnen, komt voor rekening van de faculteiten en de centrale diensten.

Dinsdag wordt er verder gepraat met het lokaal overleg over de plannen van de servicecentra. Op 1 mei moeten deze operationeel worden.

Stapje terug

Het college van bestuur besloot afgelopen vrijdag de doelen van de mammoetreorganisatie (modernisering van de ondersteunende diensten en decentralisatie van het Bureau) bij te stellen. De aankondiging van deze teruggang werd al enige tijd verwacht.

Aanvankelijk zou de bezuinigingsoperatie 440 formatieplaatsen opleveren. Collegevoorzitter De Voogd: ,,We hebben onze ambities bijgesteld, omdat de oorspronkelijke opzet niet haalbaar bleek.” In een eerder overleg met de ondernemingsraad zei De Voogd wel vast te willen houden aan de voorgenomen besparing van 30 miljoen gulden.

De hoofden van de op te richten servicecentra (UDC, SSC, BSC, CMG, Vastgoed en de gezamenlijke clusterdienst SBS) hebben vorige week hun verander- en organisatieplannen gepresenteerd. Daarin worden concrete voorstellen gedaan over de omvang van de formatie. Hoewel de plannen nog niet openbaar zijn, blijkt uit eerdere versies dat de meeste centra qua personeelsformatie even groot willen blijven of zelfs een lichte uitbreiding wensen. Afgelopen vrijdag heeft het college hierover een beslissing genomen.

Bij de vormgeving van het Universitair Diensten Centrum in december is bepaald dat personele verschuivingen niet gepaard mogen gaan met gedwongen ontslag. Het college moest toen ook het idee opgeven om een deel van het UDC (waarin grote onderdelen als de financiële administratie en personeelszaken) op korte termijn te decentraliseren. Daarnaast bestaan er al langer plannen bij het college om onderdelen als Studium Generale, wetenschapswinkel en Cicat op te nemen in de servicecentra. In februari wezen de bonden in het lokaal overleg er al op dat de beoogde afslanking van het Bureau niet gehaald zou worden.

Inkrimping van het voormalige bureau kan plaatsvinden via organisatie-ontwikkeling, gunstige afvloeiingsregelingen en door natuurlijk verloop. De rest van de kleine 300 formatieplaatsen die moeten verdwijnen, komt voor rekening van de faculteiten en de centrale diensten.

Dinsdag wordt er verder gepraat met het lokaal overleg over de plannen van de servicecentra. Op 1 mei moeten deze operationeel worden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.