Opinion

‘College slaat verkeerde weg in’

Voor de fractie van Demokratisch Beleid is de gang van zaken tijdens de gezamenlijke vergadering van studenten- en ondernemingsraad met het college van bestuur, vorige week woensdag, aanleiding om een open brief te schrijven aan de raad van toezicht.

Sinds oktober 1997 proberen college van bestuur en ondernemingsraad vorm te geven aan de medezeggenschap voor het personeel binnen de TU Delft. Het college van bestuur heeft in die periode meermaals gezegd en geschreven grote waarde te hechten aan een goede medezeggenschap. De ondernemingsraad staat al maanden te popelen om ‘het gedoe over reglementen’ te beëindigen en inhoudelijk aan de slag te gaan.

Ondanks al deze goede bedoelingen is de eerste (!) gezamenlijke vergadering van 10 juni, na een juridisch steekspel van drie uur over het reglement van de gezamenlijke vergadering, uiteen gegaan met de constatering dat er sprake is van een geschil over bevoegdheden. Voorwaar een mooi resultaat van acht maanden medezeggenschap.

Hoe komt het toch dat de studentenraad zich in minder dan een jaar ontwikkeld heeft tot de felste voorstander van het reglementair vastleggen van bepaalde bevoegdheden? Is het in het belang van de TU dat ondernemingsraad en cvb reeds vier maanden brieven wisselen over het instellen van een or-commissie die zich met onderwijs en onderzoek moet bezighouden?

De leden van de personeelfractie Demokratisch Beleid richten zich op deze wijze, in het openbaar, tot de raad van toezicht, om de juridische loopgravenoorlog te voorkomen, die nu op gang dreigt te komen. Dat kan nog als het college van bestuur ervan overtuigd wordt dat krachtig besturen iets anders is dan het minimaliseren van medezeggenschap. Een krachtig bestuurder, overtuigd van eigen kwaliteiten, behoeft niet bang te zijn om zijn besluiten voor advies aan zijn personeel voor te leggen.

Demokratisch Beleid is van mening dat medezeggenschap meer is dan een vrijblijvende gedachtenwisseling tussen medezeggenschapsorgaan en bestuurder. Wij denken dat de medezeggenschap, en als gevolg daarvan de gehele TU Delft, aan kwaliteit wint als de deelnemers het gevoel krijgen serieus te worden genomen. Dat het college van bestuur de ondernemingsraad in feite heeft verboden om structureel mee te denken over onderwijs en onderzoek getuigt volgens ons van minachting voor de kwaliteiten van dat personeel.

In de afgelopen maanden heeft de or getracht om met het college in gesprek te komen over uiteenlopende onderwerpen als begroting, financiële schema%s, kwaliteitszorg onderwijs, de reorganisaties en de adv. Deze pogingen hebben tot niet veel meer geleid dan enig ambtelijk vooroverleg. Hoewel dit allemaal onderwerpen zijn waar inbreng van het personeel kan leiden tot verbetering van het beleid en vooral draagvlak, lijkt het college van bestuur het belangrijker te vinden om de ondernemingsraad via juridische schijn-argumentaties buitenspel te zetten.

Het is schrijnend dat in een tijd waarin de Nederlandse maatschappij geprezen wordt om haar overlegcultuur, dit overleg aan de TU Delft dreigt te verzanden in juridische geschillen. Wij verwachten dat de raad van toezicht het belang van de TU Delft zal laten prevaleren, en het college van bestuur ervan zal overtuigen dat er op dit moment een verkeerde weg wordt ingeslagen.

De fractie van Demokratisch Beleid in de ondernemingsraad

Sinds oktober 1997 proberen college van bestuur en ondernemingsraad vorm te geven aan de medezeggenschap voor het personeel binnen de TU Delft. Het college van bestuur heeft in die periode meermaals gezegd en geschreven grote waarde te hechten aan een goede medezeggenschap. De ondernemingsraad staat al maanden te popelen om ‘het gedoe over reglementen’ te beëindigen en inhoudelijk aan de slag te gaan.

Ondanks al deze goede bedoelingen is de eerste (!) gezamenlijke vergadering van 10 juni, na een juridisch steekspel van drie uur over het reglement van de gezamenlijke vergadering, uiteen gegaan met de constatering dat er sprake is van een geschil over bevoegdheden. Voorwaar een mooi resultaat van acht maanden medezeggenschap.

Hoe komt het toch dat de studentenraad zich in minder dan een jaar ontwikkeld heeft tot de felste voorstander van het reglementair vastleggen van bepaalde bevoegdheden? Is het in het belang van de TU dat ondernemingsraad en cvb reeds vier maanden brieven wisselen over het instellen van een or-commissie die zich met onderwijs en onderzoek moet bezighouden?

De leden van de personeelfractie Demokratisch Beleid richten zich op deze wijze, in het openbaar, tot de raad van toezicht, om de juridische loopgravenoorlog te voorkomen, die nu op gang dreigt te komen. Dat kan nog als het college van bestuur ervan overtuigd wordt dat krachtig besturen iets anders is dan het minimaliseren van medezeggenschap. Een krachtig bestuurder, overtuigd van eigen kwaliteiten, behoeft niet bang te zijn om zijn besluiten voor advies aan zijn personeel voor te leggen.

Demokratisch Beleid is van mening dat medezeggenschap meer is dan een vrijblijvende gedachtenwisseling tussen medezeggenschapsorgaan en bestuurder. Wij denken dat de medezeggenschap, en als gevolg daarvan de gehele TU Delft, aan kwaliteit wint als de deelnemers het gevoel krijgen serieus te worden genomen. Dat het college van bestuur de ondernemingsraad in feite heeft verboden om structureel mee te denken over onderwijs en onderzoek getuigt volgens ons van minachting voor de kwaliteiten van dat personeel.

In de afgelopen maanden heeft de or getracht om met het college in gesprek te komen over uiteenlopende onderwerpen als begroting, financiële schema%s, kwaliteitszorg onderwijs, de reorganisaties en de adv. Deze pogingen hebben tot niet veel meer geleid dan enig ambtelijk vooroverleg. Hoewel dit allemaal onderwerpen zijn waar inbreng van het personeel kan leiden tot verbetering van het beleid en vooral draagvlak, lijkt het college van bestuur het belangrijker te vinden om de ondernemingsraad via juridische schijn-argumentaties buitenspel te zetten.

Het is schrijnend dat in een tijd waarin de Nederlandse maatschappij geprezen wordt om haar overlegcultuur, dit overleg aan de TU Delft dreigt te verzanden in juridische geschillen. Wij verwachten dat de raad van toezicht het belang van de TU Delft zal laten prevaleren, en het college van bestuur ervan zal overtuigen dat er op dit moment een verkeerde weg wordt ingeslagen.

De fractie van Demokratisch Beleid in de ondernemingsraad

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.