Education

College presenteert model met vijf clusters

Het college van bestuur heeft maandag een eigen voorstel op tafel gelegd om de faculteiten in grotere clusters samen te brengen. Het cvb deed dit bij decanen en beheerders, in een eerste bespreking van de clustervoorstellen van de commissie-Dirken.

br />
De commissie-Dirken stelde deze zomer voor de dertien huidige faculteiten in zeven clusters onder te brengen. Het college heeft als ‘variant’ daarop nu een model met vijf clusters op tafel gelegd. Geïnspireerd door Amerikaanse modellen sprak collegevoorzitter De Voogd maandag van vijf ‘schools’ die hij ook Engelstalige benamingen meegaf:

* Architecture and Urban Planning (Bouwkunde, Geodesie en het OTB);

* Civil Engineering (Civiele Techniek en Geodesie);

* Constructive Engineering (Werktuigbouw, Maritieme Techniek, Industreel Ontwerpen en Lucht-& Ruimtevaart);

* Applied Sciences and Engineering (Wiskunde, Informatica, Elektrotechniek, Natuurkunde, Scheikunde, Materiaalkunde, Aardwetenschappen);

* Delft School of Management (Technische Bestuurskunde en Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen).

Belangrijkste verschillen van dit model met dat van Dirken c.s. zijn, dat IO en L&R enerzijds, en STM en TA anderzijds opgaan in nog veel grotere clusters.

In een toelichting zegt de collegevoorzitter hierop dat de commissie-Dirken zich heeft laten leiden door de huidige studentenaantallen, en het cvb door die van na 1999. ,,Clusters die nu nog 4500 studenten tellen, kunnen dan onder de 4000 zitten.”

Bovendien denkt De Voogd met zijn model tegemoet te komen aan een aantal reeds tegen ‘Dirken’ geopperde bezwaren. TA vreesde in een cluster met STM door de laatste ‘opgegeten’ te worden, en L&R zag met IO ook maar weinig raakvlakken. Van zijn eigen Constructive Engineering-cluster verwacht De Voogd dat werktuigbouw als basisdiscipline kan fungeren voor de andere drie richtingen, en dat in dat geheel tevens ,,de oriëntatie op de manufacturing industry” versterkt wordt.

Van zijn nog bredere clusters verwacht het cvb echter ook voordelen voor de studenten. ,,Door bredere basisopleidingen te scheppen, geef je hen een kans op een flexibele start, waarbij met behulp van studieadviezen tijdig overstappen gemaakt kunnen worden”, aldus de collegevoorzitter. De Voogd meent dat zijn model ,,een zekere logica bevat”, maar benadrukte dat hij zich realiseert dat voor zo’n ingrijpende stap nog veel overtuigingskracht nodig is. ,,Het is ons bittere ernst, maar we willen overtuigen.”

Dat zal dan op een termijn van een paar maanden moeten gebeuren. Want het cvb heeft deze week een tijdschema voorgelegd, waarin informele besprekingen met faculteitsbesturen en universiteitsraad moeten leiden tot een definitief cvb-besluit in december en uiteindelijke goedkeuring door de u-raad in februari.
Onder druk

De eerste reacties vanuit de faculteiten geven aan dat men zich behoorlijk onder druk gesteld voelt. Decaan Schoonman van STM zegt bijvoorbeeld dat hij zich wel ‘overvallen’ voelde door de monsterfaculteit die nu voor zijn faculteit geschetst is, en dat het clusterproces nu gestapeld wordt bovenop de inrichting van de DIOC’s, de nieuwe instituten voor pioniersresearch die de TU ook al in 1997 wil starten. Beheerder Van der Laan van TN zegt dat in zijn kring nogal wat zorg bestaat dat de superfaculteiten zullen resulteren in het ontstaan van nieuwe bureaucratische tussenlagen, ,,en dat was toch niet de bedoeling”? Zijn collega Cartier van Dissel van TA zegt het tijdschema wel kort te vinden, want er zijn ,,veel losse einden, maar anderzijds is het snel scheppen van duidelijkheid wel belangrijk”.

Eén onduidelijkheid is bijvoorbeeld de vraag waarom de clustering überhaupt moet gebeuren. Het rapport-Dirken bepleit het om synergie in onderwijs en onderzoek te bereiken, maar het college legt het accent elders. ,,Clustering is een van de hoofdelementen in de operatie modernisering ondersteunende diensten”, zo schrijft het. Het cvb zegt in een toelichting te verwachten dat het ,,enige tientallen miljoen guldens” moet opleveren, wat het in zijn definitieve besluit van december zal aantonen. (R.M.)

Het college van bestuur heeft maandag een eigen voorstel op tafel gelegd om de faculteiten in grotere clusters samen te brengen. Het cvb deed dit bij decanen en beheerders, in een eerste bespreking van de clustervoorstellen van de commissie-Dirken.

De commissie-Dirken stelde deze zomer voor de dertien huidige faculteiten in zeven clusters onder te brengen. Het college heeft als ‘variant’ daarop nu een model met vijf clusters op tafel gelegd. Geïnspireerd door Amerikaanse modellen sprak collegevoorzitter De Voogd maandag van vijf ‘schools’ die hij ook Engelstalige benamingen meegaf:

* Architecture and Urban Planning (Bouwkunde, Geodesie en het OTB);

* Civil Engineering (Civiele Techniek en Geodesie);

* Constructive Engineering (Werktuigbouw, Maritieme Techniek, Industreel Ontwerpen en Lucht-& Ruimtevaart);

* Applied Sciences and Engineering (Wiskunde, Informatica, Elektrotechniek, Natuurkunde, Scheikunde, Materiaalkunde, Aardwetenschappen);

* Delft School of Management (Technische Bestuurskunde en Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen).

Belangrijkste verschillen van dit model met dat van Dirken c.s. zijn, dat IO en L&R enerzijds, en STM en TA anderzijds opgaan in nog veel grotere clusters.

In een toelichting zegt de collegevoorzitter hierop dat de commissie-Dirken zich heeft laten leiden door de huidige studentenaantallen, en het cvb door die van na 1999. ,,Clusters die nu nog 4500 studenten tellen, kunnen dan onder de 4000 zitten.”

Bovendien denkt De Voogd met zijn model tegemoet te komen aan een aantal reeds tegen ‘Dirken’ geopperde bezwaren. TA vreesde in een cluster met STM door de laatste ‘opgegeten’ te worden, en L&R zag met IO ook maar weinig raakvlakken. Van zijn eigen Constructive Engineering-cluster verwacht De Voogd dat werktuigbouw als basisdiscipline kan fungeren voor de andere drie richtingen, en dat in dat geheel tevens ,,de oriëntatie op de manufacturing industry” versterkt wordt.

Van zijn nog bredere clusters verwacht het cvb echter ook voordelen voor de studenten. ,,Door bredere basisopleidingen te scheppen, geef je hen een kans op een flexibele start, waarbij met behulp van studieadviezen tijdig overstappen gemaakt kunnen worden”, aldus de collegevoorzitter. De Voogd meent dat zijn model ,,een zekere logica bevat”, maar benadrukte dat hij zich realiseert dat voor zo’n ingrijpende stap nog veel overtuigingskracht nodig is. ,,Het is ons bittere ernst, maar we willen overtuigen.”

Dat zal dan op een termijn van een paar maanden moeten gebeuren. Want het cvb heeft deze week een tijdschema voorgelegd, waarin informele besprekingen met faculteitsbesturen en universiteitsraad moeten leiden tot een definitief cvb-besluit in december en uiteindelijke goedkeuring door de u-raad in februari.
Onder druk

De eerste reacties vanuit de faculteiten geven aan dat men zich behoorlijk onder druk gesteld voelt. Decaan Schoonman van STM zegt bijvoorbeeld dat hij zich wel ‘overvallen’ voelde door de monsterfaculteit die nu voor zijn faculteit geschetst is, en dat het clusterproces nu gestapeld wordt bovenop de inrichting van de DIOC’s, de nieuwe instituten voor pioniersresearch die de TU ook al in 1997 wil starten. Beheerder Van der Laan van TN zegt dat in zijn kring nogal wat zorg bestaat dat de superfaculteiten zullen resulteren in het ontstaan van nieuwe bureaucratische tussenlagen, ,,en dat was toch niet de bedoeling”? Zijn collega Cartier van Dissel van TA zegt het tijdschema wel kort te vinden, want er zijn ,,veel losse einden, maar anderzijds is het snel scheppen van duidelijkheid wel belangrijk”.

Eén onduidelijkheid is bijvoorbeeld de vraag waarom de clustering überhaupt moet gebeuren. Het rapport-Dirken bepleit het om synergie in onderwijs en onderzoek te bereiken, maar het college legt het accent elders. ,,Clustering is een van de hoofdelementen in de operatie modernisering ondersteunende diensten”, zo schrijft het. Het cvb zegt in een toelichting te verwachten dat het ,,enige tientallen miljoen guldens” moet opleveren, wat het in zijn definitieve besluit van december zal aantonen. (R.M.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.