Education

College informeert naar studie en woonomgeving

Het concept van de jaarlijks te houden studentenenquête is klaar. Het college van bestuur wil onder meer weten of de student de TU-wijk ‘s avonds veilig vindt, hoeveelheid tijd naast het studeren besteed wordt aan bijverdienen, en of de student thuis goed kan studeren.

br />
Begin dit jaar besloot het college van bestuur tot een enquête onder studenten. Hiermee wil het zich beter laten informeren over de kwaliteit van de studie-omgeving en de zwakke punten in de opleiding.

De vragen gaan dus niet alleen over de TU, maar ook over Delft als woonstad. Heeft de student geschikte woonruimte? Bezit hij een eigen pc? En stimuleert de TU de student voldoende om leuke dingen te doen naast de studie? Voor wat betreft de studie zelf is de commissie geïnteresseerd in de ervaringen in de afzonderlijke fasen. Heeft de propedeuse belangstelling gewekt bij de student voor de doctoraal-studie? Is de spreiding van de studielast bij het afstuderen goed? En hoe is het gesteld met de sfeer op de faculteit?

Om een goed beeld te krijgen, wil het college jaarlijks vier- tot vijfduizend studenten anoniem enquêteren. Binnen de kleinere faculteiten worden gemiddeld iets meer studenten ondervraagd. Naar aanleiding van de resultaten kan het college ‘corrigerend’ optreden. Overigens zal aan een dergelijk ingrijpen altijd een onderzoek vooraf gaan.

In samenspraak met de faculteiten wordt de vragenlijst verder ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de eerste enquêtes in het voorjaar van 1997 worden afgenomen. De ontwikkeling van de enquête kost een kleine zestigduizend gulden en zal als project worden ingediend bij het Studeerbaarheidsfonds. (L.d.V.)

Het concept van de jaarlijks te houden studentenenquête is klaar. Het college van bestuur wil onder meer weten of de student de TU-wijk ‘s avonds veilig vindt, hoeveelheid tijd naast het studeren besteed wordt aan bijverdienen, en of de student thuis goed kan studeren.

Begin dit jaar besloot het college van bestuur tot een enquête onder studenten. Hiermee wil het zich beter laten informeren over de kwaliteit van de studie-omgeving en de zwakke punten in de opleiding.

De vragen gaan dus niet alleen over de TU, maar ook over Delft als woonstad. Heeft de student geschikte woonruimte? Bezit hij een eigen pc? En stimuleert de TU de student voldoende om leuke dingen te doen naast de studie? Voor wat betreft de studie zelf is de commissie geïnteresseerd in de ervaringen in de afzonderlijke fasen. Heeft de propedeuse belangstelling gewekt bij de student voor de doctoraal-studie? Is de spreiding van de studielast bij het afstuderen goed? En hoe is het gesteld met de sfeer op de faculteit?

Om een goed beeld te krijgen, wil het college jaarlijks vier- tot vijfduizend studenten anoniem enquêteren. Binnen de kleinere faculteiten worden gemiddeld iets meer studenten ondervraagd. Naar aanleiding van de resultaten kan het college ‘corrigerend’ optreden. Overigens zal aan een dergelijk ingrijpen altijd een onderzoek vooraf gaan.

In samenspraak met de faculteiten wordt de vragenlijst verder ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de eerste enquêtes in het voorjaar van 1997 worden afgenomen. De ontwikkeling van de enquête kost een kleine zestigduizend gulden en zal als project worden ingediend bij het Studeerbaarheidsfonds. (L.d.V.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.