Education

College en bonden eens over reorganisatie

Het college van bestuur en de vakbonden hebben deze week een akkoord gesloten dat de weg vrijmaakt voor het reorganiseren en decentraliseren van alle ondersteunende diensten.

Tevens is het cvb op hoofdlijnen akkoord met voorstellen om het aantal faculteiten en diensten door ‘clustervorming’ te halveren. Over een jaar moeten de betrokken medewerkers weten of en waar ze in de nieuwe organisatie terechtkomen.

Een half jaar nadat de vakbonden het Overlegorgaan Personeelszaken verlieten, omdat ze vonden dat het cvb in de mammoetoperatie geen open overleg voerde en het Sociaal Statuut niet naleefde, zijn de sociale partners van de TU dus toch tot elkaar gekomen. Meest opvallende resultaat is dat de periode waarin de duizend betrokken medewerkers in onzekerheid zullen verkeren, van drie à vier jaar is teruggebracht tot één jaar.

,,Dat wordt een gigantische klus”, erkent ing. F. Kok, vakbondswoordvoerder in het Overlegorgaan (OP), ,,maar we geven het college een stuk vertrouwen”. Collegevoorzitter De Voogd zegt over de haalbaarheid dat ,,er zeker beren in het bos zitten, vooral ook omdat het cvb niet het gehele proces kan beheersen”. De Voogd doelt daarbij met name op de voorziene clustering van faculteiten en diensten, waarover de universiteitsraad het laatste woord heeft en dat sterk beïnvloed zal worden door het huisvestingsbeleid.

De commissie die advies heeft uitgebracht over het samengaan van beheerseenheden stelt nadrukkelijk dat clustervorming alleen kansrijk is als de nieuwe eenheden dicht bijelkaar, of in één complex, gehuisvest kunnen worden. ,,Het lijkt onverantwoord reeds nu gesprekken te starten, laat staan ingrijpende keuzen te maken, zonder dat bekend is of inderdaad voldaan kan worden aan de daaruit voortvloeiende eisen met betrekking tot huisvesting.”
Vorming staf

Reorganisatie en decentralisatie zullen dit najaar beginnen met de vorming van een kleine staf voor het college van bestuur. Het cvb krijgt een groep van ongeveer vijftig medewerkers om zich heen voor beleidsontwikkeling, planning en control, en functionele coördinatie van decentrale ondersteunende diensten. De vakbonden menen dat zij voldoende garanties hebben gekregen dat huidige medewerkers van het Bureau van de universiteit behoorlijke kansen hebben om voor deze staf geselecteerd te worden. Tevens zijn afspraken gemaakt over een beroepsprocedure voor medewerkers die vinden dat zij ten onrechte gepasseerd worden.

De volgende stap wordt een half jaar later gezet. De veranderplannen voor de resterende centrale diensten in het Bureau van de universiteit moeten dan gereed zijn. Die diensten worden ondergebracht in een Studenten Service Centrum, een Bedrijven Service Centrum en een Universitair Diensten Centrum.

Weer een half jaar later moet vervolgens de beschrijving vande hele TU-organisatie gemaakt zijn. Een verticaal proces (decentralisatie van taken) en een horizontaal proces (integratie van taken van faculteiten en diensten) moet dan afgerond zijn. ,,Over een jaar zullen alle medewerkers, zowel van het Bureau als van de beheerseenheden, weten waar ze zullen zitten”, aldus vakbondsman Kok. ,,Het college heeft nu een zware verantwoordelijkheid voor de snelheid waarmee alles gebeurt. Het zal snel moeten beslissen over de clustervorming, want anders kunnen de ondersteunende diensten niet in elkaar geschoven worden.” (R.M.)

Richard Meijer

Het college van bestuur en de vakbonden hebben deze week een akkoord gesloten dat de weg vrijmaakt voor het reorganiseren en decentraliseren van alle ondersteunende diensten. Tevens is het cvb op hoofdlijnen akkoord met voorstellen om het aantal faculteiten en diensten door ‘clustervorming’ te halveren. Over een jaar moeten de betrokken medewerkers weten of en waar ze in de nieuwe organisatie terechtkomen.

Een half jaar nadat de vakbonden het Overlegorgaan Personeelszaken verlieten, omdat ze vonden dat het cvb in de mammoetoperatie geen open overleg voerde en het Sociaal Statuut niet naleefde, zijn de sociale partners van de TU dus toch tot elkaar gekomen. Meest opvallende resultaat is dat de periode waarin de duizend betrokken medewerkers in onzekerheid zullen verkeren, van drie à vier jaar is teruggebracht tot één jaar.

,,Dat wordt een gigantische klus”, erkent ing. F. Kok, vakbondswoordvoerder in het Overlegorgaan (OP), ,,maar we geven het college een stuk vertrouwen”. Collegevoorzitter De Voogd zegt over de haalbaarheid dat ,,er zeker beren in het bos zitten, vooral ook omdat het cvb niet het gehele proces kan beheersen”. De Voogd doelt daarbij met name op de voorziene clustering van faculteiten en diensten, waarover de universiteitsraad het laatste woord heeft en dat sterk beïnvloed zal worden door het huisvestingsbeleid.

De commissie die advies heeft uitgebracht over het samengaan van beheerseenheden stelt nadrukkelijk dat clustervorming alleen kansrijk is als de nieuwe eenheden dicht bijelkaar, of in één complex, gehuisvest kunnen worden. ,,Het lijkt onverantwoord reeds nu gesprekken te starten, laat staan ingrijpende keuzen te maken, zonder dat bekend is of inderdaad voldaan kan worden aan de daaruit voortvloeiende eisen met betrekking tot huisvesting.”
Vorming staf

Reorganisatie en decentralisatie zullen dit najaar beginnen met de vorming van een kleine staf voor het college van bestuur. Het cvb krijgt een groep van ongeveer vijftig medewerkers om zich heen voor beleidsontwikkeling, planning en control, en functionele coördinatie van decentrale ondersteunende diensten. De vakbonden menen dat zij voldoende garanties hebben gekregen dat huidige medewerkers van het Bureau van de universiteit behoorlijke kansen hebben om voor deze staf geselecteerd te worden. Tevens zijn afspraken gemaakt over een beroepsprocedure voor medewerkers die vinden dat zij ten onrechte gepasseerd worden.

De volgende stap wordt een half jaar later gezet. De veranderplannen voor de resterende centrale diensten in het Bureau van de universiteit moeten dan gereed zijn. Die diensten worden ondergebracht in een Studenten Service Centrum, een Bedrijven Service Centrum en een Universitair Diensten Centrum.

Weer een half jaar later moet vervolgens de beschrijving vande hele TU-organisatie gemaakt zijn. Een verticaal proces (decentralisatie van taken) en een horizontaal proces (integratie van taken van faculteiten en diensten) moet dan afgerond zijn. ,,Over een jaar zullen alle medewerkers, zowel van het Bureau als van de beheerseenheden, weten waar ze zullen zitten”, aldus vakbondsman Kok. ,,Het college heeft nu een zware verantwoordelijkheid voor de snelheid waarmee alles gebeurt. Het zal snel moeten beslissen over de clustervorming, want anders kunnen de ondersteunende diensten niet in elkaar geschoven worden.” (R.M.)

Richard Meijer

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.