Education

Clustering vertraagt vorming dienst informatietechnologie

De plannen voor de fusie tussen het Rekencentrum (RC) en de Centrale Elektronische Dienst (CED) staan tijdelijk op sterk water. Met de nieuwste clusterplannen van het college is het wachten nu op de aanstelling van een projectleider.

br />
De taakgroep die de fusie tussen het Rekencentrum en een groot deel van de CED moest voorbereiden, legde half oktober haar voorstellen al op tafel. De directeuren ir. J.C. Zuidervaart van het Rekencentrum, ir. J. Van Staalduinen van de CED en informatiemanager ir. H.R. Stol lieten in dat rapport weten tot een Dienst Informatie Technologie (DIT) te willen komen, waarin ook de Dienst Informatie Ontwikkeling (DIO) van het Bureau opgenomen zou moeten worden.

Na decharge van deze taakgroep zijn de ontwikkelingen echter gestokt. De uitvoering van de plannen wordt opgehouden door de jongste clusterideeën. Het college wil daarin dat de bovengenoemde diensten een eenheid vormen met de Centrale Werkplaats. Tot de komst van de projectleider, die dat cluster moet inkwartieren, ondervindt de vorming van de DIT vertraging.

Met de instelling van de Dienst Informatie Technologie moet volgens Rekencentrum-directeur Zuidervaart een eind komen aan ,,de heterogeniteit van informatiesystemen aan de TU”. De DIT zal in de toekomst een ‘verplicht’ basisnetwerk aanbieden dat centraal gefinancierd wordt. Er zal gewerkt worden volgens het principe van ‘sturing by support‘: het door de universiteit gekozen standaardsysteem wordt gesubsidieerd en valt onder de verantwoordelijkheid van de DIT. Als faculteiten méér willen geldt die steun niet of in verminderde mate.

De fusie tussen Rekencentrum, CED en DIO zal in de komende jaren naar schatting 31 arbeidsplaatsen kosten. Zowel Zuidervaart als het hoofd van de DIO, ir. C.L. van Mil, verwachten daar geen grote problemen mee. Volgens hen is herplaatsing in de automatiseringsbranche nooit een groot probleem geweest. Van Mil: ,,Het is met de ontwikkeling van bijvoorbeeld het Management Informatie Systeem niet onvoorstelbaar dat er in de komende jaren zelfs nog capaciteit ingehuurd moet worden.”

De plannen voor de fusie tussen het Rekencentrum (RC) en de Centrale Elektronische Dienst (CED) staan tijdelijk op sterk water. Met de nieuwste clusterplannen van het college is het wachten nu op de aanstelling van een projectleider.

De taakgroep die de fusie tussen het Rekencentrum en een groot deel van de CED moest voorbereiden, legde half oktober haar voorstellen al op tafel. De directeuren ir. J.C. Zuidervaart van het Rekencentrum, ir. J. Van Staalduinen van de CED en informatiemanager ir. H.R. Stol lieten in dat rapport weten tot een Dienst Informatie Technologie (DIT) te willen komen, waarin ook de Dienst Informatie Ontwikkeling (DIO) van het Bureau opgenomen zou moeten worden.

Na decharge van deze taakgroep zijn de ontwikkelingen echter gestokt. De uitvoering van de plannen wordt opgehouden door de jongste clusterideeën. Het college wil daarin dat de bovengenoemde diensten een eenheid vormen met de Centrale Werkplaats. Tot de komst van de projectleider, die dat cluster moet inkwartieren, ondervindt de vorming van de DIT vertraging.

Met de instelling van de Dienst Informatie Technologie moet volgens Rekencentrum-directeur Zuidervaart een eind komen aan ,,de heterogeniteit van informatiesystemen aan de TU”. De DIT zal in de toekomst een ‘verplicht’ basisnetwerk aanbieden dat centraal gefinancierd wordt. Er zal gewerkt worden volgens het principe van ‘sturing by support‘: het door de universiteit gekozen standaardsysteem wordt gesubsidieerd en valt onder de verantwoordelijkheid van de DIT. Als faculteiten méér willen geldt die steun niet of in verminderde mate.

De fusie tussen Rekencentrum, CED en DIO zal in de komende jaren naar schatting 31 arbeidsplaatsen kosten. Zowel Zuidervaart als het hoofd van de DIO, ir. C.L. van Mil, verwachten daar geen grote problemen mee. Volgens hen is herplaatsing in de automatiseringsbranche nooit een groot probleem geweest. Van Mil: ,,Het is met de ontwikkeling van bijvoorbeeld het Management Informatie Systeem niet onvoorstelbaar dat er in de komende jaren zelfs nog capaciteit ingehuurd moet worden.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.