Education

Chinese homo’s op hun hoede

Homo’s zijn meer dan gemiddeld vertegenwoordigd onder internationale expats en studenten in Nederland. Ze hopen hier vrijer te kunnen zijn, maar dat valt vaak tegen.


Dat staat in een brief van de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) en het Roze Blok Delft (RBD) aan het college van burgemeester en wethouders (b&w) van Delft. Die brief is een reactie op de gemeentelijke nota ‘Homo-emancipatie 2012-2014’.De twee clubs grijpen de kans aan om aandacht te vragen ‘de groeiende groep expats, internationale studenten en andere internationals die in onze regio wonen, werken en studeren’. “Uit ervaring weten wij dat werken en studeren in Nederland voor veel homoseksuelen wereldwijd als kans wordt ervaren om een vrij(er) leven te leiden. In dit licht gezien zijn homoseksuelen meer dan gemiddeld vertegenwoordigd binnen de groep expats/internationals.”


Probleem is dat homo’s zich binnen die groepen internationale studenten en werknemers vaak toch niet vrij voelen om openlijk homo te zijn. “Voor hen is het hier nog lastiger om uit de kast te komen, vanwege de sociale controle”, schrijven DWH en RBD.Beide roepen het college van b&w op ‘specifiek aandacht te besteden aan deze groepen’ en ‘in overleg te treden met de belangrijkste werkgevers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen’. Dirk-Jan Dekker, voorzitter van DWH, vindt dat internationale werknemers en studenten moeten worden gewezen op de ‘eerstelijns opvang’ voor homoseksuelen. Op de TU zou het international office dat kunnen doen, denkt hij.Er zijn tien tot twintig internationale studenten en werknemers die af en toe als vrijwilliger bij DWH achter de bar staan. Twee mensen met een buitenlandse nationaliteit zitten in het bestuur. Jaarlijks komen er enkele tientallen op bezoek. “Ik durf er wel vanuit te gaan dat dat het topje van de ijsberg is”, zegt Dekker.


Chinese studenten worden in de brief aan het college van b&w met name genoemd als voorbeeld. “Zij willen zoveel mogelijk anoniem blijven. Hun familiebanden zijn zo sterk en de sociale verwachtingen zo hoog; ze zijn bang dat een bekende erachter komt dat ze homo zijn en dat doorbrieft aan familie in China.”Dekker, alumnus van de TU, wil dit probleem ook aankaarten bij de universiteit. “Het diversiteitsbeleid van de TU op het gebied van homo-emancipatie staat nog in de kinderschoenen.” De TU zou in zijn ogen met bepaalde groepen in gesprek kunnen gaan, bijvoorbeeld tijdens een ‘discussieavond met de Chinese studentenvereniging over homoseksualiteit’.

Dr. Akira Endo zit hoog en droog in Chili als Delta contact met hem zoekt. Een detector uit Delft heeft hij in de Apex-telescoop laten bouwen in de hoop er aan het eind van zijn verblijf daar de eerste infraroodbeelden mee te kunnen maken.

Endo is zowel natuurkundige als astronoom, en een van de weinigen die zelf detectors ontwerpt die hij voor zijn waarnemingen wil gebruiken. Het NWO honoreerde zijn aanvraag voor een infrarood spectrometer met de fraaie naam Deshima – behalve de naam van de Hollandse VOC-handelspost op de Japanse kust ook een acroniem: DElft Submillimetre wave HIgh pixel density cosmology MApper). Ofwel: een instrument om een kaart te maken van het heelal in de verre infrarood straling.
De interesse in deze straling steunt op het idee dat hoe meer de straling richting rood verschoven is, hoe ouder het licht. De straling die Endo wil meten komt van het heelal in de kinderschoenen: twee tot zeven miljard jaar (het huidige heelal is 13,7 miljard jaar oud). Naar verwachting is dat een turbulente tijd waarin kleine sterrenstelsels door elkaar geklutst werden, en waarin nieuwe sterren en zwarte gaten ontstonden. Het probleem is echter dat de botsende sterrenstelsels uit die tijd schuil gaan achter stofwolken. “Huidige camera’s kunnen de sterrenstelsels wel tellen, maar ze kunnen niet zien hoe oud die zijn”, vat Endo het probleem samen. Met de camera die Endo wil ontwikkelen moet dat wel kunnen. Die camera bestaat namelijk uit tienduizend supergeleidende detectors (kinetic inductance detectors of KIDs) die ieder zijn afgestemd op een ander deel van het sub-millimeter spectrum tussen 300 en 1000 gigahertz.
NWO draagt de Veni subsidie bij van 250 duizend euro, de Japanse vereniging voor de promotie van wetenschap voegt daar een ton aan toe. Verder werkt Endo nauw samen met de Nederlandse stichting voor ruimteonderzoek Sron en met astronomen van de Universiteit Leiden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.