Education

‘Chemisch onderzoek meer op de industrie richten’

Bij het kiezen van onderzoeksterreinen in de chemie moeten de universiteiten meer rekening houden met de behoeften van de samenleving en vooral het bedrijfsleven.

Alleen op die manier kan de chemie een belangrijke rol blijven spelen in het behoud van de economische positie van Nederland.

Dat concludeert de Verkenningscommissie Chemie (VCC) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in het rapport ‘Chemie in Perspectief’. De VCC noemt een beperkt aantal ‘behoeftevelden’ waarin de chemie een grote rol speelt: grondstoffen, materialen en produkten, gezondheid, energie, voeding- en genotmiddelen en milieu en duurzaamheid. Om die rol in de toekomst te blijven waarmaken zouden de universiteiten een groot deel van hun chemisch onderzoek op zes terreinen moeten concentreren: design en synthese, structuur en functie, katalyse, moleculaire levenswetenschappen, biotechnologie en procestechnologie. Overigens beklemtoont de commissie dat er ook voldoende ruimte moet blijven voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

De chemische industrie is verantwoordelijk voor tien procent van de werkgelegenheid in Nederland, vijftien procent van de industriële produktie, twintig procent van de export en 25 procent van de investeringen. De voedings- en genotmiddelenindustrie, waarin de chemie een belangrijke rol speelt, neemt bijna dertig procent van de totale industriële produktie voor haar rekening.

De Verkenning Chemie is de eerste in een reeks verkenningen op tal van onderzoeksgebieden. Het proces van verkenningen werd in 1992 door minister Ritzen gestart. Hij wil een grotere invloed op de selectie van onderzoeksterreinen door de universiteiten. Maatschappelijke relevantie zou vaker de doorslag moeten geven. De overkoepelende Overlegcommissie Verkenningen legt in mei volgend jaar de conclusies uit de reeks verkenningen aan Ritzen voor. (HOP/M.W.)

Marcel Wiegman

Bij het kiezen van onderzoeksterreinen in de chemie moeten de universiteiten meer rekening houden met de behoeften van de samenleving en vooral het bedrijfsleven. Alleen op die manier kan de chemie een belangrijke rol blijven spelen in het behoud van de economische positie van Nederland.

Dat concludeert de Verkenningscommissie Chemie (VCC) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in het rapport ‘Chemie in Perspectief’. De VCC noemt een beperkt aantal ‘behoeftevelden’ waarin de chemie een grote rol speelt: grondstoffen, materialen en produkten, gezondheid, energie, voeding- en genotmiddelen en milieu en duurzaamheid. Om die rol in de toekomst te blijven waarmaken zouden de universiteiten een groot deel van hun chemisch onderzoek op zes terreinen moeten concentreren: design en synthese, structuur en functie, katalyse, moleculaire levenswetenschappen, biotechnologie en procestechnologie. Overigens beklemtoont de commissie dat er ook voldoende ruimte moet blijven voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

De chemische industrie is verantwoordelijk voor tien procent van de werkgelegenheid in Nederland, vijftien procent van de industriële produktie, twintig procent van de export en 25 procent van de investeringen. De voedings- en genotmiddelenindustrie, waarin de chemie een belangrijke rol speelt, neemt bijna dertig procent van de totale industriële produktie voor haar rekening.

De Verkenning Chemie is de eerste in een reeks verkenningen op tal van onderzoeksgebieden. Het proces van verkenningen werd in 1992 door minister Ritzen gestart. Hij wil een grotere invloed op de selectie van onderzoeksterreinen door de universiteiten. Maatschappelijke relevantie zou vaker de doorslag moeten geven. De overkoepelende Overlegcommissie Verkenningen legt in mei volgend jaar de conclusies uit de reeks verkenningen aan Ritzen voor. (HOP/M.W.)

Marcel Wiegman

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.