Campus

CBS: mannenoverschot in Delft gegroeid

Ondanks de toenemende belangstelling van vrouwen voor technische studies is het mannenoverschot in Delft nu hoger dan tien jaar geleden.

Eerstejaars studenten in 2017: geen basisbeurs, geen profijt? (Foto: OWee)

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De man-vrouw-verhouding in Delft steeg van 161 mannen per 100 vrouwen in 2008 naar 170 mannen per 100 vrouwen in 2018. In Eindhoven is eenzelfde ontwikkeling te zien: van 116 naar 126 mannen per 100 vrouwen. Opvallend, want aan de TU-studenten ligt het niet: er staan naar verhouding steeds meer vrouwen aan de technische universiteit ingeschreven. In Enschede daalde het aantal mannen wel; van 133 naar 124 per 100 vrouwen.


chart (1).png


vrouwelijkestudentenNL.jpg


Het is ongelijk verdeeld in de wereld, want in de meeste studentensteden wonen meer jonge vrouwen dan jonge mannen. Utrecht telt naar verhouding de minste mannen tussen de twintig en vijfentwintig jaar: voor elke honderd vrouwen van deze leeftijd zijn er slechts 73 mannen. In Leiden zijn dat 74 mannen en in Maastricht 76.


Landelijk zijn er overigens net iets meer mannen dan vrouwen in die leeftijd: voor elke honderd jonge vrouwen zijn er 103 jonge mannen. Maar er gaan meer vrouwen dan mannen studeren en vrouwen gaan bovendien eerder uit huis dan mannen. Dat verklaart de scheve verdeling in veel steden met een universiteit of hogeschool.


 

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.