Ongecategoriseerd

​Bussemaker wil best proef met collegegeld per vak

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs ziet wel wat in een experiment om studenten collegegeld te laten betalen per vak. Maar zo’n flexibel onderwijssysteem is niet voor iedereen geschikt, waarschuwde ze zojuist in de Tweede Kamer.

“Ik zie dit als aanvulling op andere experimenten in het kader van leven lang leren”, zei minister Bussemaker in reactie op een plan van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

De twee instellingen willen een kleine groep studenten de mogelijkheid geven om per gevolgd vak hun collegegeld te betalen, in plaats van voor een heel jaar. Daar staat ze “positief tegenover”, zei de minister in reactie op VVD en PvdA, die het plan lanceerden tijdens een Kamerdebat.

“Ik ben bereid om te kijken welke extra mogelijkheden ik instellingen kan geven om meer flexibilisering mogelijk te maken”, aldus de minister. “Ik zeg er wel bij: collegegeld per module zal altijd voor een beperkte groep gelden, want als je intensief onderwijs wil, zal zoiets nooit voor iedereen kunnen.”

Voor het kleine experiment dat de twee instellingen willen uitvoeren, is overigens geen toestemming nodig van de minister of van de Tweede Kamer, antwoordde Bussemaker op een vraag van de SP. Veel instellingen geven studenten al de helft van hun collegegeld terug als ze voor 1 februari afstuderen; die mogelijkheid biedt de wet dus al.

Dit leidde tot gegniffel in de Kamer: “Dus alle tamtam en heisa die VVD en PvdA hier maken, was nergens voor nodig”, concludeerde SP-Kamerlid Jasper Van Dijk.

Eigenlijk wilden de twee partijen ook dat de overheidsfinanciering voor deze groep studenten flexibeler zou worden: het studentgebonden deel zou ook per vak moeten worden uitbetaald. Maar dat gaat de minister voorlopig niet doen.

Ze vindt het experiment overigens niet zo vreemd. “Het verbaast me dat dit nu wordt neergezet als een vermarkting van het systeem. Het gaat te ver om nu ineens de hele bekostiging aan te passen, maar als experiment en als aanvulling op andere experimenten met flexibilisering vind ik het een interessant voorstel.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.