Education

Bussemaker positief over Europees leenstelsel

Minister Bussemaker van Onderwijs vindt het geen slecht idee om de Europese Unie garant te laten staan voor studieleningen. Ze verwacht dat er dan meer buitenlanders in Nederland gaan studeren en dat is goed voor de schatkist.


Bussemaker heeft onderzoek laten doen naar de ‘Erasmus Master Garantiefaciliteit’, een voorstel van de Europese Commissie. De commissie wil dat de Europese Unie vanaf 2014 garant staat voor leningen die studenten afsluiten om een master te volgen in het buitenland. Het risico voor banken wordt daardoor kleiner en dat zou moeten leiden tot goedkopere studieleningen, is de gedachte.


Nederlandse studenten hebben weinig aan een Europese garantiefaciliteit, concluderen de onderzoekers. Zij kunnen bij DUO immers al een beroep doen op goedkope leningen en mogen hun geld meenemen als ze in het buitenland gaan studeren. Dat blijft zo als de basisbeurs wordt afgeschaft, schrijft Bussemaker aan de Tweede Kamer.


Toch is ze voorstander van het plan. De onderzoekers verwachten namelijk dat het aantal buitenlandse studenten dat naar Nederland komt zal stijgen als lenen makkelijker en goedkoper wordt. Die groei heeft volgens het rapport overwegend positieve effecten. Buitenlandse studenten dragen bij aan de internationalisering van het onderwijs, de groei van het aantal hoogopgeleide werknemers en aan betere handelscontacten. Uit eerder onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat dit de Nederlandse overheid geld oplevert.


De European Students Union is, net als de Landelijke Studentenvakbond, tegen de leengarantie. De studentenorganisaties vinden dat Europa zijn geld beter kan besteden aan de populaire Erasmusbeurzen. Het is volgens hen bovendien niet goed om jongeren aan te moedigen om te lenen.


De onderhandelingen over de garantiefaciliteit zijn nog gaande. Die maakt namelijk deel uit van het ‘Erasmus for all’ programma van de unie en daar is nog geen budget voor vastgesteld, omdat de onderhandelingen over de meerjarenbegroting 2014-2020 nog bezig zijn. Nederland zal nog een aantal eisen stellen voor het definitief instemt met de garantiefaciliteit. Bussemaker wil het budget beperkt houden en er moet eerst een experiment komen voor het plan definitief wordt.


Voor de zomer moet er een akkoord zijn over het hele Erasmusprogramma, maar of dat gaat lukken is volgens Bussemaker nog maar de vraag.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.