Education

Bussemaker is niet uitgeregeerd

Is het kabinet inderdaad uitgeregeerd, zoals critici zeggen? Minister Bussemaker vindt dat maar een wereldvreemde stelling. Ze heeft nog genoeg te doen, schrijft ze op haar weblog.

Halverwege de rit heeft het kabinet steun gekregen voor enkele ingrijpende hervormingen. Ook minister Bussemaker heeft haar grootste overwinning al geboekt: vier partijen hebben afgesproken dat ze de basisbeurs gaan afschaffen om miljoenen voor het hoger onderwijs vrij te maken.

Maar is het kabinet dan uitgeregeerd, zoals de laatste tijd rondzingt? Bussemaker vindt van niet. “Alsof je klaar bent als je een wet door het parlement hebt geloodst. Voor de mensen die het betreft begint het daarna pas: als de wetgeving wordt vertaald in praktijk.”

“Als je zegt dat het kabinet is uitgeregeerd en je bedoelt dat niet als compliment, dan zeg je eigenlijk dat de rest er niet zo veel toe doet”, stelt Bussemaker. “Dat het je niets uitmaakt dat er te weinig mannen voor de klas staan. (…) Dat je je neerlegt bij het beeld dat je kind alleen naar het mbo gaat als het echt niet anders kan of dat een kwart van de jonge docenten binnen vijf jaar afhaakt.”

Er zijn volgens haar nog tal van problemen. “En waar zich geen acute problemen voordoen, zijn er wel dingen die beter kunnen en moeten. Want het onderwijs, de cultuur en de wetenschap zijn te belangrijk om op hun beloop te laten.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.