Education

Bussemaker hekelt Engelstalig onderwijs uit winstbejag

Minister Bussemaker gaat alsnog ‘een stevig gesprek’ voeren met universiteiten en hogescholen die Engelstalig onderwijs ‘puur en alleen’ aanbieden om internationale studenten te trekken.

De minister reageert op een nieuwe inventarisatie van Engelstalige universitaire opleidingen door de Volkskrant en herhaalt wat ze eind vorig jaar tijdens een Kamerdebat zei. De ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs heeft allerlei voordelen voor studenten, zei ze toen, maar dan moet het niveau wel op orde zijn.

“Als de taal ten koste gaat van de nuance en de diepgang van de stof, dan kunnen we het beter laten”, zei ze in de Tweede Kamer. Ze vond het ‘niet passend’ dat sommige hogescholen en universiteiten voor Engels kiezen, “enkel en alleen om buitenlandse studenten te trekken”.

In een artikel over de opmars van het Engelstalige onderwijs in het hbo gaf de Hanzehogeschool Groningen vorig jaar toe dat er behalve inhoudelijke ook strategische redenen zijn om meer Engelstalig onderwijs aan te bieden. Het is ook een middel om het dalende aantal Nederlandse studenten te compenseren.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.