Education

Bussemaker betreurt salaris Artez-voorzitter

Minister Bussemaker heeft de Onderwijsinspectie naar kunsthogeschool Artez gestuurd vanwege het hoge salaris van de tijdelijke bestuursvoorzitter, Gerben Eggink.


Voor tien maanden werk, vier dagen per week, ontving de tijdelijke bestuursvoorzitter in 2013 ruim 208 duizend euro. Daar bovenop betaalde Artez 68.750 euro aan het bedrijf dat Eggink verhuurde.


Dat bedrijf is BoerCroon Business Creators. In de raad van toezicht van Artez zit een associé van dat bedrijf. Kamerleden van de SP hadden Kamervragen gesteld over de gang van zaken bij Artez.


“Ik betreur het dat tot voor kort Artez onvolledige informatie heeft gegeven over het feit dat één van de leden associé is van Boer & Croon Business Creators”, antwoordt Bussemaker. De verbintenis stond aanvankelijk niet op de website van Artez. Het wekte de schijn van belangenverstrengeling.


Maar volgens Artez is daar helemaal geen sprake van, want het lid van de raad van toezicht heeft geen aanstelling bij BoerCroon. Associés zijn een soort freelancers. Ze zitten bij BoerCroon in een ‘kaartenbak’, aldus een voorlichter van de hogeschool. Indien nodig kan BoerCroon één van hen voor een opdracht benaderen.


In december 2013 heeft de Onderwijsinspectie de raad van toezicht van Artez hierover bevraagd. De inspecteurs zagen toen geen aanleiding voor nader onderzoek, aldus Bussemaker.


Het rommelt al enige tijd bij de kunsthogeschool. Vorig jaar ontsloeg de raad van toezicht het college van bestuur wegens conflicten met de rest van het management. Ook kwam de hogeschool tijdelijk onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie te staan.


Artez is verspreid over drie steden: Arnhem, Enschede en Zwolle. Sommige opleidingen worden in twee of drie steden aangeboden. De huidige bestuurder wil daar verandering in brengen. Ook daarover is onrust ontstaan. In haar antwoord op de Kamervragen gaat Bussemaker daar niet op in.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.