Campus

Buitenlandse studenten voelen zich eenzaam

Veel buitenlandse studenten voelen zich eenzaam of zelfs depressief, waarschuwen studentenorganisaties ISO en LSVb en het Erasmus Student Network Nederland. Ook is de huisvesting voor hen een groot probleem.

Uit een enquête onder buitenlandse studenten zou blijken dat één op de drie weleens depressieve gevoelens heeft. Die vloeien wellicht voort uit de eenzaamheid die twee op de drie zeggen te ervaren.


Niet welkom

Het lukt de buitenlandse studenten lang niet altijd om aansluiting te vinden bij Nederlandse medestudenten. “A lot of the locals arrange events that you feel unwelcome to”, zegt een respondent. De organisaties melden dit op de dag dat de Tweede Kamer met minister Van Engelshoven over internationalisering gaat praten. Er moet meer aandacht komen voor de positie van internationale studenten, vinden zij. Zo zou de voorlichting aan buitenlandse studenten verbeterd moeten worden. Eén op de drie studenten weet niet wat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is en ook de belastingdienst en IND zijn niet bij iedereen bekend.


Geen harde conclusies

Toch zijn harde conclusies op basis van deze enquête “ongewenst”, schrijven de makers, omdat slechts 311 buitenlandse studenten de vragenlijst hebben ingevuld: 110 van buiten Europa en 201 met een Europese nationaliteit. Het gaat om een verkenning, die de studenten jaarlijks willen herhalen.


Het aantal internationale studenten is de afgelopen jaren enorm toegenomen, met name in het wetenschappelijk onderwijs. Er zijn zo’n 28 duizend internationale hbo-studenten en nog eens 49 duizend internationale studenten in het wetenschappelijk onderwijs. Uitwisselingsstudenten, die hier geen hele opleiding volgen, komen daar nog bij.


Overigens proberen universiteiten en hogescholen om internationale studenten meer binding met Nederland te geven zodat ze hier na afstuderen blijven werken, schrijven ze in hun internationaliseringsagenda. Dat zou alleen al goed zijn voor de economie. Als het aantal blijvers met één procent stijgt (van 25 procent naar 26 procent), zou dat de schatkist jaarlijks zo’n zestig miljoen euro extra opleveren.


HOP, Bas Belleman


Delta schreef eerder over (het gebrek aan) integratie van buitenlandse studenten: Gescheiden werelden

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.