Opinion

Brieven

AfvalstoffenheffingIn Delta nummer 10 stond bovenaan pagina 04 een berichtje met de kop ‘Meer belastingen’. Hierin staat dat studenten die op kamers wonen een hoger bedrag aan afvalstoffenheffing gaan betalen.

De gemeente hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’. Een prima principe, dat geldt voor alle inwoners van Delft.

Toch klopt het bericht niet helemaal. Pas aan het einde van het bericht staat dat huurders in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding. Juist dit punt is erg belangrijk. Duwo wil de woonlasten voor studenten laag houden en heeft deze vrijstellingsregeling dan ook bij de gemeente bedongen.

Voorheen bestond de vrijstellingsregeling niet, elke student betaalde via de servicekosten zestig euro per jaar en kreeg niets terug. Door de nieuwe, inkomensafhankelijke vrijstellingsregeling kunnen studenten er zelfs op vooruit gaan. Zij betalen weliswaar via de servicekosten in eerste instantie een hoger bedrag (125 euro) per jaar, maar kunnen dat bedrag terugkrijgen van de gemeente. Door de kwijtscheldingsregeling betalen veel studenten dus niet meer belasting, maar minder!

Frans van der Zon, manager strategie en beleid Stichting Duwo

De oude Etrusken

Met verbazing heb ik in Delta 12 het artikel ‘De oude Etrusken te lijf met neutronenkanonnen’ gelezen. Volgens Rypke Zeilmaker zou dr.ir. Peter Bode de Leidenaren hebben laten zien hoe je met een neutronenbundel een Etruskisch beeldje behandelt. Dit zou verteld zijn tijdens ‘de workshop Archeology and Delft University of Technology, die de afgelopen week in de Alfastad werd gehouden’.

Dit lijkt erg veel op het verhaal dat ik op 23 maart 2004 in Leiden als eerste spreker heb gehouden onder de titel ‘A new analytical method using neutrons applied to Etruscan statuettes and prehistoric axes’. Ik vrees dat Rypke Zeilmaker zich niet goed heeft laten voorlichten en/of het programma van die dag niet zorgvuldig heeft gelezen. Hij zou begrepen kunnen hebben dat dit onderzoek aan bronzen artefacten wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het IRI en het Irmm in Geel (België), dat in het jaar 2000 op mijn initiatief is gestart. Dit is een technisch samenwerkingsproject, dat de TU Delft en dus zijn journalisten zou moeten aanspreken. Voor de culturele kant van dit project bestaan al enkele jaren bijzonder goede werkcontacten met onder andere archeologische instituten in Groningen en Leiden en met het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Wat dat betreft voel ik me wel een beetje voorloper van de beoogde samenwerking tussen Leiden en Delft voor een meer natuurwetenschappelijke aanpak van de archeologie. De in de titel van mijn verhaal genoemde nieuwe analytische methode zal over enige tijd in een Delfts proefschrift verder uitgewerkt worden.

Deze activiteit ben ik na mijn emeritaat begonnen op basis van een reeds bestaande goede relatie tussen Delft en het Irmm door promotieonderzoek uitgevoerd met neutronenbundels van de lineaire elektronenversneller in Geel.

Dr. H. Postma, emeritushoogleraar aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen
Voorlichtingsdagen

Donderdag en vrijdag werden de voorlichtingsdagen van de TU Delft gehouden. Dat was allang bekend. Toch jammer dat onze gasten alleen langs openliggende straten, over wiebelige houten planken de gebouwen konden bereiken. Dit moet de TU toch beter kunnen regelen? De TU-wijk kan er heel toonbaar uitzien. Twee dagen eerder, op dinsdag 30 maart, zag het er allemaal keurig uit%

Mijn ergernis groeide nog toen ik in de loop van de vrijdag ontdekte dat het gebouw waarin ik werk, industrieel ontwerpen, verder afgesloten werd van de Mekelweg. Ook de toegangsweg naar IO werd opengegooid, en onverstoorbaar werden er kabels gelegd door niet-wetende monteurs. Deze omleiding had één groot voordeel: de bezoekers van industrieel ontwerpen hoefden niet meer langs nog steeds niet-ingezaaide modderheuvels te lopen.

De bereikbaarheid, de zichtbaarheid en de uitstraling rondom sommige gebouwen van de TU laat door dergelijke situaties behoorlijk te wensen over. Terwijl toch genoegzaam bekend mag zijn dat je nooit een tweede kans krijgt voor het maken van een goede eerste indruk!

Joyce ten Berge, medewerker beleidsondersteuning en marketing en communicatie van industrieel ontwerpen

Afvalstoffenheffing

In Delta nummer 10 stond bovenaan pagina 04 een berichtje met de kop ‘Meer belastingen’. Hierin staat dat studenten die op kamers wonen een hoger bedrag aan afvalstoffenheffing gaan betalen. De gemeente hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’. Een prima principe, dat geldt voor alle inwoners van Delft.

Toch klopt het bericht niet helemaal. Pas aan het einde van het bericht staat dat huurders in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding. Juist dit punt is erg belangrijk. Duwo wil de woonlasten voor studenten laag houden en heeft deze vrijstellingsregeling dan ook bij de gemeente bedongen.

Voorheen bestond de vrijstellingsregeling niet, elke student betaalde via de servicekosten zestig euro per jaar en kreeg niets terug. Door de nieuwe, inkomensafhankelijke vrijstellingsregeling kunnen studenten er zelfs op vooruit gaan. Zij betalen weliswaar via de servicekosten in eerste instantie een hoger bedrag (125 euro) per jaar, maar kunnen dat bedrag terugkrijgen van de gemeente. Door de kwijtscheldingsregeling betalen veel studenten dus niet meer belasting, maar minder!

Frans van der Zon, manager strategie en beleid Stichting Duwo

De oude Etrusken

Met verbazing heb ik in Delta 12 het artikel ‘De oude Etrusken te lijf met neutronenkanonnen’ gelezen. Volgens Rypke Zeilmaker zou dr.ir. Peter Bode de Leidenaren hebben laten zien hoe je met een neutronenbundel een Etruskisch beeldje behandelt. Dit zou verteld zijn tijdens ‘de workshop Archeology and Delft University of Technology, die de afgelopen week in de Alfastad werd gehouden’.

Dit lijkt erg veel op het verhaal dat ik op 23 maart 2004 in Leiden als eerste spreker heb gehouden onder de titel ‘A new analytical method using neutrons applied to Etruscan statuettes and prehistoric axes’. Ik vrees dat Rypke Zeilmaker zich niet goed heeft laten voorlichten en/of het programma van die dag niet zorgvuldig heeft gelezen. Hij zou begrepen kunnen hebben dat dit onderzoek aan bronzen artefacten wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het IRI en het Irmm in Geel (België), dat in het jaar 2000 op mijn initiatief is gestart. Dit is een technisch samenwerkingsproject, dat de TU Delft en dus zijn journalisten zou moeten aanspreken. Voor de culturele kant van dit project bestaan al enkele jaren bijzonder goede werkcontacten met onder andere archeologische instituten in Groningen en Leiden en met het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Wat dat betreft voel ik me wel een beetje voorloper van de beoogde samenwerking tussen Leiden en Delft voor een meer natuurwetenschappelijke aanpak van de archeologie. De in de titel van mijn verhaal genoemde nieuwe analytische methode zal over enige tijd in een Delfts proefschrift verder uitgewerkt worden.

Deze activiteit ben ik na mijn emeritaat begonnen op basis van een reeds bestaande goede relatie tussen Delft en het Irmm door promotieonderzoek uitgevoerd met neutronenbundels van de lineaire elektronenversneller in Geel.

Dr. H. Postma, emeritushoogleraar aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen
Voorlichtingsdagen

Donderdag en vrijdag werden de voorlichtingsdagen van de TU Delft gehouden. Dat was allang bekend. Toch jammer dat onze gasten alleen langs openliggende straten, over wiebelige houten planken de gebouwen konden bereiken. Dit moet de TU toch beter kunnen regelen? De TU-wijk kan er heel toonbaar uitzien. Twee dagen eerder, op dinsdag 30 maart, zag het er allemaal keurig uit%

Mijn ergernis groeide nog toen ik in de loop van de vrijdag ontdekte dat het gebouw waarin ik werk, industrieel ontwerpen, verder afgesloten werd van de Mekelweg. Ook de toegangsweg naar IO werd opengegooid, en onverstoorbaar werden er kabels gelegd door niet-wetende monteurs. Deze omleiding had één groot voordeel: de bezoekers van industrieel ontwerpen hoefden niet meer langs nog steeds niet-ingezaaide modderheuvels te lopen.

De bereikbaarheid, de zichtbaarheid en de uitstraling rondom sommige gebouwen van de TU laat door dergelijke situaties behoorlijk te wensen over. Terwijl toch genoegzaam bekend mag zijn dat je nooit een tweede kans krijgt voor het maken van een goede eerste indruk!

Joyce ten Berge, medewerker beleidsondersteuning en marketing en communicatie van industrieel ontwerpen

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.