Education

Brandmelding VLL vals alarm

Gealarmeerd reed de brandweer naar het Van Leeuwenhoeklaboratorium (VLL) aan de Van der Waalsweg. Eenmaal gearriveerd bleek het alarm vals.


Een onderhoudsmonteur was in de kelder met een compressor in de weer geweest waarbij er per ongeluk olie was gelekt. De dampwolk die daardoor ontstond deed op donderdag 22 maart rond 13:58 uur het brandalarm afgaan. Ongeveer tien minuten later stond de brandweer voor de deur.


BHV-er Marco van der Krogt vertelt dat valse brandmeldingen drie jaar geleden, toen het gebouw net betrokken was, vaker optraden. De laatste tijd was het juist vrij rustig geweest. 


Nadat brandweerlieden had geconstateerd dat de oliedamp geen kwaad kon, klommen ze terug in de auto en vertrokken.

“De universiteiten kunnen kennelijk de verantwoordelijkheid niet aan om op een verstandige manier te bepalen wie wel en wie niet voor zijn tweede studie een hoog collegegeld betaalt”, aldus het Kamerlid.

Ze noemt een voorbeeld. Een meisje wordt drie keer uitgeloot voor geneeskunde, haalt in die drie jaren haar bachelor biomedische wetenschappen, wordt dan alsnog ingeloot en moet voor geneeskunde jaarlijks dertienduizend euro collegegeld betalen. “Als dit meisje, wachtend op het inloten, geen biomedische wetenschappen had gestudeerd, was ze toegelaten voor het lage collegegeld, terwijl iedereen snapt dat ze voor haar geneeskundestudie baat heeft bij haar eerste studie.”

Maar de universiteiten krijgen geen geld meer voor studenten die al een eerdere opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond. Het gaat zoals voormalig minister Plasterk voor ogen stond: de staat betaalt nog maar voor één bachelor en één master. Verder moeten mensen het zelf maar uitzoeken. Enkele uitzonderingen daargelaten, zoals lerarenopleidingen en verpleegkunde.

Maar Jadnanansing ziet dat anders. Zij denkt dat het Plasterk vooral om goed verdienende economen ging die “in hun vrije tijd” nog een opleiding kunstgeschiedenis wilden volgen. Waarom zouden zij de reële kosten van hun opleiding niet zelf betalen? Ze herinnert eraan dat het een ruil was: een hoog collegegeldtarief voor tweede studies, maar een laag tarief voor dertigplussers die voor het eerst een opleiding gaan volgen. Die dertigplussers waren vroeger duurder uit.

Het PvdA-kamerlid legt niet uit waar universiteiten het geld vandaan moeten halen voor de groep studenten waar ze op doelt. Maar ze spreekt wel van “misstanden”. De overheid zou ervoor moeten zorgen “dat ambitieuze, slimme mensen die een maatschappelijk nuttige tweede studie gaan doen daarvan niet worden weerhouden door de hoogte van het collegegeld”. Ze was niet bereikbaar om haar standpunt nader toe te lichten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.