Education

Bouwkundestudenten in opstand

Studenten bouwkunde willen uitstel van de Beroepservaringperiode. Vanaf 1 januari 2015 moeten afgestudeerden die periode van twee jaar verplicht doorlopen, voordat zij zich architect mogen noemen. De studenten vinden de timing verkeerd en de kosten te hoog.

Bouwkundestudenten in de richtingen architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurontwerp moeten vanaf 1 januari 2015 een zogenoemde beroepservaringperiode (BEP) van twee jaar volgen, voordat zij zich kunnen inschrijven in het architectenregister. Achterliggend idee is dat academische opleidingen niet geheel aansluiten op de praktijk. De BEP moet die kloof dichten.

De studenten uit Delft, Eindhoven en Wageningen die nu in actie komen tegen de invoering van de BEP zien die noodzaak ook. Er zijn volgens hen echter te veel bezwaren voor een snelle invoering. Uitstel is nodig, vinden zij.

Volgens Bob Zwanink, lid van de facultaire studentenraad van de Delftse faculteit Bouwkunde, speelt de economische crisis een rol. Zo is de eis voor het volgen van een BEP dat een net-afgestudeerde een baan heeft. Veel van hen zitten echter zonder werk. “En als ze dat al hebben, is het op een tijdelijk contract. Ze kunnen de zesduizend euro die de BEP gaat kosten niet betalen en werkgevers doen dat ook niet snel. Dit zorgt voor een ongewenst selectiemechanisme voor pas afgestudeerden.”

Daarbij komt dat er nauwelijks concurrentie en dus weinig keuze is, vinden de studenten. “De enige goedgekeurde aanbieder van een volledig BEP programma is de PEP. De Bond van Nederlandse Architecten heeft daarnaast de BNA Academie, cursussen bedoeld voor architecten in de praktijk die willen bijscholen. Sommige van deze cursussen kunnen wellicht dienen als BEP-module, maar dat is nog niet zeker en de kosten zijn hoog”, zegt Zwanink.

Volgens Mirjam del Canho van het Bureau Architectenregister gaat dat waarschijnlijk veranderen. “Het geïntegreerde programma van de PEP kost voor twee jaar inderdaad zesduizend euro, maar er loopt een aanvraag voor subsidie om de kosten voor de deelnemers te halveren. De uitkomst van de subsidieaanvraag wordt uiterlijk half oktober verwacht.” Dat geldt ook voor de modules van de BNA, meldt zij.

Het register gaat er daarnaast vanuit dat er meer aanbieders zullen komen, aldus Del Canho. “Dat gaat zeker gebeuren. Maar nu al hebben we voldoende om op 1 januari te starten.” En inderdaad, de Delftse faculteit Bouwkunde laat weten ernaar te streven om ook zoveel mogelijk BEP-modules te gaan aanbieden. Ze wil dat doen vanaf half 2015, als de eerste ‘nieuwe lichting’ afgestudeerden eraan toe is. Uitstel van de invoering van de BEP heeft volgens Del Canho geen zin. “Heb je werk, dan kun je meedoen. Heb je geen baan, dan doe je sowieso geen ervaring op.”

Del Canho is ervan overtuigd dat er door de BEP betere architecten komen. Nu kunnen afgestudeerden van bouwkunde-opleidingen zich zonder verdere eisen inschrijven in het register. “Na het instellen van de verplichte beroepservaringsperiode weten opdrachtgevers dat de nieuwe architecten in de praktijk vaardigheden met betrekking tot communicatie, bedrijfsvoering en wetgeving verworven. Nederland liep hierin achter. In andere landen is dit allang de praktijk.”

Toch is er op de Delftse faculteit Bouwkunde een hele lichting studenten die nu versneld afstudeert om de BEP-verplichting te omzeilen. De faculteit heeft masterstudenten die anders in januari 2015 hadden moeten afstuderen afgelopen voorjaar de mogelijkheid geboden om hun studie al in december 2014 af te ronden. Dan konden ze bijvoorbeeld in de zomervakantie doorwerken. 120 Studenten doen dat. 

De studenten uit Delft, Wageningen en Eindhoven zijn al langer bezig met hun actie. In april kwamen zij nog met de petitie ‘TE KOOP: Architectentitel’. Sinds deze zomer zit een afvaardiging van de studenten in een klankbordgroep van het architectenregister. Op 21 november is er op Bouwkunde een discussieavond over het onderwerp. Harm Tilman, hoofdredacteur van De Architect, leidt het debat in de Oostserre.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.