Campus

Bouwkunde moet ‘uniform’ beginnen

Bouwkunde mag niet op 29 augustus beginnen met de colleges, maar pas een week later, op 5 september. De studentenpartij Oras protesteerde vlak voor de zomervakantie (op 29 juni) heftig omdat Bouwkunde zich niet hield aan de ‘uniforme jaarindeling’.

br />
Vorig jaar is in de universiteitsraad afgesproken dat faculteiten niet verder zouden afwijken van de begindata van collegeperioden, zoals die in 1993 waren vastgesteld. Toen begon Bouwkunde op 30 augustus. Dit jaar wilde men aan de Berlageweg een dag eerder de aftrap geven, op de 29ste. De Oras signaleerde een ‘verdere afwijking’.

In de u-raad stelden de studenten dat de faculteit ,,ver over de schreef ging”. Hoe kan een universiteit die zich als eenheid wil presenteren, het verkopen dat de begindata van colleges niet synchroon lopen, was de retorische vraag. U-raad en college van bestuur zouden door de ‘koppigheid’ van Bouwkunde te kijk worden gezet. Paal en perk diende er te worden gesteld, meende de Oras.

Rector Wakker vond ook dat de faculteit het besluit over de uniforme jaarindeling niet aan zijn laars kon lappen. De u-raad negeren op het ene punt maar tegelijkertijd aankloppen voor extra geld om de gevolgen van de reorganisatie en invoering van het nieuwe onderwijsmodel op te vangen, dat kon niet, vond Wakker.

De reden waarom de grootste faculteit in Delft al eind augustus wilde beginnen, heeft alles te maken met het ‘nieuwe’ onderwijs, dat strak is ingedeeld in zes blokken van zeven weken. ,,Wij houden ons keurig aan de wet”, stelt C. Daleboudt van de dienst onderwijs-, onderzoek en studentenaangelegenheden van Bouwkunde. ,,Bij ons krijgen studenten 42 weken om 42 studiepunten te halen. Bij andere faculteiten hebben ze vaak maar veertig weken. Ik denk dat als een student daar bezwaar tegen zou aantekenen bij het ministerie, hij gelijk zou krijgen.” Het programma voor bouwkunde-studenten eindigt half juli 1995. Overigens geldt de startdatum van 6 september alleen voor de basisopleiding. Hogerejaars worden geacht eerder onderwijs te komen volgen, en wel vanaf 29 augustus.

Bij de centrale dienst onderwijs en onderzoek wordt ondertussen gewerkt aan een voorstel het academisch jaar anders in te delen, met een grotere vrijheid voor faculteiten. De zogenaamde witte weken zouden verdwijnen. Nieuw in het plan is een ‘internationale week’, voor contacten met buitenlandse studenten. (B.B.)

Bouwkunde mag niet op 29 augustus beginnen met de colleges, maar pas een week later, op 5 september. De studentenpartij Oras protesteerde vlak voor de zomervakantie (op 29 juni) heftig omdat Bouwkunde zich niet hield aan de ‘uniforme jaarindeling’.

Vorig jaar is in de universiteitsraad afgesproken dat faculteiten niet verder zouden afwijken van de begindata van collegeperioden, zoals die in 1993 waren vastgesteld. Toen begon Bouwkunde op 30 augustus. Dit jaar wilde men aan de Berlageweg een dag eerder de aftrap geven, op de 29ste. De Oras signaleerde een ‘verdere afwijking’.

In de u-raad stelden de studenten dat de faculteit ,,ver over de schreef ging”. Hoe kan een universiteit die zich als eenheid wil presenteren, het verkopen dat de begindata van colleges niet synchroon lopen, was de retorische vraag. U-raad en college van bestuur zouden door de ‘koppigheid’ van Bouwkunde te kijk worden gezet. Paal en perk diende er te worden gesteld, meende de Oras.

Rector Wakker vond ook dat de faculteit het besluit over de uniforme jaarindeling niet aan zijn laars kon lappen. De u-raad negeren op het ene punt maar tegelijkertijd aankloppen voor extra geld om de gevolgen van de reorganisatie en invoering van het nieuwe onderwijsmodel op te vangen, dat kon niet, vond Wakker.

De reden waarom de grootste faculteit in Delft al eind augustus wilde beginnen, heeft alles te maken met het ‘nieuwe’ onderwijs, dat strak is ingedeeld in zes blokken van zeven weken. ,,Wij houden ons keurig aan de wet”, stelt C. Daleboudt van de dienst onderwijs-, onderzoek en studentenaangelegenheden van Bouwkunde. ,,Bij ons krijgen studenten 42 weken om 42 studiepunten te halen. Bij andere faculteiten hebben ze vaak maar veertig weken. Ik denk dat als een student daar bezwaar tegen zou aantekenen bij het ministerie, hij gelijk zou krijgen.” Het programma voor bouwkunde-studenten eindigt half juli 1995. Overigens geldt de startdatum van 6 september alleen voor de basisopleiding. Hogerejaars worden geacht eerder onderwijs te komen volgen, en wel vanaf 29 augustus.

Bij de centrale dienst onderwijs en onderzoek wordt ondertussen gewerkt aan een voorstel het academisch jaar anders in te delen, met een grotere vrijheid voor faculteiten. De zogenaamde witte weken zouden verdwijnen. Nieuw in het plan is een ‘internationale week’, voor contacten met buitenlandse studenten. (B.B.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.