Education

Bouw TU in gevaar door komst oliebedrijf

De TU Delft is tegen de komst van een opslagplaats voor gevaarlijke stoffen op een steenworp afstand van de campus. Die zou toekomstige bouwplannen van de universiteit onmogelijk kunnen maken.

De TU Delft wil de vestiging van een opslagplaats van MPM International Oil Company aan de Cyclotronweg, het voormalige TNO-terrein, tegenhouden. Afgelopen dinsdag verschenen de TU, MPM en de gemeente Delft daarom voor de Raad van State. De TU was niet de enige die bezwaar maakte. Ook de ontwikkelaar van de nabijgelegen nieuwbouwwijk Watertuinen ziet het oliebedrijf liever gaan dan komen, deels om dezelfde redenen als de TU.

De universiteit vreest, dat ze ‘op slot’ komt te staan als de opslagplaats er komt. MPM wil op deze plek stikstofhoudende middelen opslaan. Die brengen een risico voor de omgeving met zich mee. De universiteit is bang dat haar eigen bouwplannen in de buurt van de opslagplaats door de vestiging onmogelijk worden. Bij de vergunningenverlening voor nieuwe bouwplannen worden risico’s binnen een bepaalde straal immers bij elkaar opgeteld.

Overigens is de opslag van gevaarlijke stoffen op het terrein aan de Cyclotronweg niet nieuw. Al sinds de jaren tachtig is het bedrijf Asepta er gevestigd. Dat sloeg er bestrijdingsmiddelen op. Tegenwoordig houdt Asepta alleen nog maar kantoor op het voormalige TNO-terrein.

De TU is bang dat er meer activiteit komt op deze plek in haar achtertuin. Maar volgens een rapport van de onafhankelijke Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) nemen de activiteiten juist af.

De universiteit vindt echter dat de opslagplaats te dicht bij (toekomstige) TU-gebouwen staat, en dat de afstand tot bedrijventerrein Technopolis en de studentenwoningen aan de Balthasar van der Polweg te klein is.

De TU baseert zich daarbij onder meer op een rapport van de brandweer. Die vindt dat de realisatie van woningbouw binnen een gebied tot 1700 meter beperkt moet blijven. De studentenwoningen liggen op 600 meter. De brandweer heeft ook geadviseerd om binnen een afstand van 400 meter geen objecten toe te staan die met betrekking tot zelfredzaamheid kwetsbaar zijn. Dat zou bouwplannen van de TU kunnen dwarsbomen.

De StAB constateert dat de gemeente Delft de milieuvergunning aan MPM International Oil Company volgens de regels heeft toegekend. Ze hoeft daarbij namelijk geen rekening te houden met afstanden die een rol spelen bij de rampenbestrijding. “In het kader van de milieuvergunning kan er geen waarde aan worden toegekend”, schrijft de StAP.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak. De gemeente Delft wil in de tussentijd geen commentaar geven op de zaak. Ze put wel vertrouwen uit het StAP-rapport. Bij MPM International Oil Company was niemand beschikbaar voor een reactie.

De TU Delft wil de vestiging van een opslagplaats van MPM International Oil Company aan de Cyclotronweg, het voormalige TNO-terrein, tegenhouden. Afgelopen dinsdag verschenen de TU, MPM en de gemeente Delft daarom voor de Raad van State. De TU was niet de enige die bezwaar maakte. Ook de ontwikkelaar van de nabijgelegen nieuwbouwwijk Watertuinen ziet het oliebedrijf liever gaan dan komen, deels om dezelfde redenen als de TU.

De universiteit vreest, dat ze ‘op slot’ komt te staan als de opslagplaats er komt. MPM wil op deze plek stikstofhoudende middelen opslaan. Die brengen een risico voor de omgeving met zich mee. De universiteit is bang dat haar eigen bouwplannen in de buurt van de opslagplaats door de vestiging onmogelijk worden. Bij de vergunningenverlening voor nieuwe bouwplannen worden risico’s binnen een bepaalde straal immers bij elkaar opgeteld.

Overigens is de opslag van gevaarlijke stoffen op het terrein aan de Cyclotronweg niet nieuw. Al sinds de jaren tachtig is het bedrijf Asepta er gevestigd. Dat sloeg er bestrijdingsmiddelen op. Tegenwoordig houdt Asepta alleen nog maar kantoor op het voormalige TNO-terrein.

De TU is bang dat er meer activiteit komt op deze plek in haar achtertuin. Maar volgens een rapport van de onafhankelijke Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) nemen de activiteiten juist af.

De universiteit vindt echter dat de opslagplaats te dicht bij (toekomstige) TU-gebouwen staat, en dat de afstand tot bedrijventerrein Technopolis en de studentenwoningen aan de Balthasar van der Polweg te klein is.

De TU baseert zich daarbij onder meer op een rapport van de brandweer. Die vindt dat de realisatie van woningbouw binnen een gebied tot 1700 meter beperkt moet blijven. De studentenwoningen liggen op 600 meter. De brandweer heeft ook geadviseerd om binnen een afstand van 400 meter geen objecten toe te staan die met betrekking tot zelfredzaamheid kwetsbaar zijn. Dat zou bouwplannen van de TU kunnen dwarsbomen.

De StAB constateert dat de gemeente Delft de milieuvergunning aan MPM International Oil Company volgens de regels heeft toegekend. Ze hoeft daarbij namelijk geen rekening te houden met afstanden die een rol spelen bij de rampenbestrijding. “In het kader van de milieuvergunning kan er geen waarde aan worden toegekend”, schrijft de StAP.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak. De gemeente Delft wil in de tussentijd geen commentaar geven op de zaak. Ze put wel vertrouwen uit het StAP-rapport. Bij MPM International Oil Company was niemand beschikbaar voor een reactie.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.