Education

Bonden verwerpen lagere reisvergoeding

Het voorstel om de vergoeding van 28 cent per kilometer voor binnenlandse dienstreizen te schrappen maar voortaan wel parkeer- en tolgeld te vergoeden, is van tafel. De vakbonden en de or hebben ernstige bezwaren.

De bonden en de ondernemingsraad (or) vinden dat werknemers in beginsel alle kosten die zij voor hun baas maken, vergoed moeten krijgen. Negentien cent per gereden kilometer dekt volgens hen niet alle kosten. “Je hebt ook afschrijfkosten”, zegt Floor Koornneef, voorzitter van de bonden in het Lokaal Overleg. Volgens hem gaan medewerkers ook met de auto omdat daar ‘meestal tijd mee wordt gewonnen’. “Dat komt ten goede van de baas”, zegt Koornneef . “Het is een kwestie van geven en nemen.”

In de huidige regeling dienstreizen van de TU gelden twee tarieven: een standaardtarief van 19 cent per kilometer (onbelast) en een hogere vergoeding van 28 cent per kilometer, waarvan 9 cent belast is. Die hogere vergoeding geldt alleen als autogebruik echt onmisbaar is en er vooraf toestemming is gegeven door de leidinggevende.

Het college van bestuur stelde onlangs voor om de hoge vergoeding te schrappen, omdat dat voor de afdelingen finance & control en personeel & organisatie een aanzienlijke verlichting van de administratieve lasten zou betekenen. Bovendien zou het discussie achteraf voorkomen. Parkeer- en tolgelden zouden dan voortaan wel vergoed worden.
De bonden en de or menen dat de administratieve lasten met ict gemakkelijk te verhelpen zijn. “Flauwekul”, zegt collegelid en voorzitter van het Lokaal Overleg Paul Rullmann. “Digitalisering van de personele administratie is een heel complexe zaak. Daar wordt te eenvoudig over gedacht.”

De bonden vinden dat de huidige regeling niet functioneert. In de praktijk wordt maar in een klein aantal gevallen 28 cent per kilometer vergoed. Volgens Rullmann wordt ongeveer tachtig procent van de dienstreizen vergoed op basis van negentien cent per kilometer. Reden daarvoor is volgens Koornneef dat decanen en directeuren geen zin hebben om voor elke dienstreis een paraaf te zetten. “Dat begrijp ik, maar de regeling functioneert niet”, zegt Koornneef.
Rullmann legt uit dat het college naar een standaardtarief van 19 cent en vergoeding van parkeergelden wilde, omdat medewerkers soms wel acht euro aan parkeergeld kwijt zijn. “Mensen hebben dan het gevoel voor de baas te betalen.”

“Het Lokaal Overleg wil 28 cent of nog meer voor iedereen”, zegt Rullmann. “Wij hebben de regeling uitgebreid ten gunste van alle reizigers. Je geeft ze een vinger en ze grijpen een hele hand. Ik denk dat iedere medewerker vóór deze regeling is, maar nu begin ik er niet meer aan. Het hele land zit op 19 cent, dat komt ongeveer overeen met ov-kosten.” 

De or wil nu zelf met een nieuw voorstel komen. Volgens de bonden kan een nieuwe regeling ‘heel eenvoudig’ zijn. “Alle reizen moeten goedkeuring hebben van de chef en met Basware wordt achteraf gecontroleerd. Als iemand te veel reist kan de chef hem daar op aanspreken.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.