Education

Bonden: regeling levensloop nu nog te riskant

Op één punt hebben de lokale bonden en het college nog geen overeenstemming bereikt over de levensloopregeling. Dat punt weegt zwaar voor de bonden.

Sinds januari 2006 kunnen werknemers via hun werkgever maximaal 12 procent van hun brutoloon opzij laten leggen. Zo betalen ze voor een onbetaald verlof dat ze later kunnen opnemen, bijvoorbeeld bij wijze van sabbatical year, verlengd ouderschapsverlof of vervroegd pensioen. Wie voor zo’n levensloopregeling kiest, kan maximaal 210 procent van zijn brutoloon voor dit doel opsparen. Als een werknemer in de ogen van de werkgever even absoluut niet gemist kan worden, kan het opnemen van het verlof overigens tijdelijk geweigerd worden.

De lokale bonden vinden dat een werknemer die ziek wordt tijdens zo’n onbetaald verlof bescherming verdient: in zo’n geval zou het verlof moeten worden opgeschort en zou de zieke werknemer weer zijn salaris moeten ontvangen.

De nieuwe wet schrijft niet voor dat de werkgever dit risico moet overnemen. Zoals de meeste werkgevers, ziet de TU Delft zo’n ‘extraatje’ niet zitten. “Als individuele werknemer kun je zelf kiezen wanneer je het verlof wilt opnemen”, zei collegelid Paul Rullmann woensdag in de ondernemingsraad. “Dan ligt het minder voor de hand dat de werkgever het risico moet afdekken als je tijdens je verlof ziek wordt.”

Volgens de bonden moet de TU Delft zich ruimhartiger tonen. “Het zou een mooi gebaar zijn waarmee het college veel krediet krijgt bij werknemers”, zegt Floor Koornneef, voorzitter van het Lokaal Overleg. “De TU Delft kan het betalen uit het bedrag dat nu gereserveerd is om mensen die met ziekteverlof zijn, te vervangen. Van dat geld maakt de TU weinig gebruik.”

Rullmann toonde zich in de or-vergadering voorstander van het uitstellen van dit lastige punt. Rullmann: “Pas over een jaar of tien zullen de eerste werknemers via de levensloopregeling opgespaard verlof opnemen. Het is de vraag of veel medewerkers van deze mogelijkheid gebruik zullen maken.”

De bonden voelen niets voor zo’n uitstel. “Mensen hebben nu het recht om te weten of ze bang moeten zijn om ziek te worden tijdens een onbetaald verlof”, stelt Koornneef. Mocht het college de bonden niet tegemoet komen, dan zal de levensloopregeling zonder instemming van de bonden worden uitgevoerd. Koornneef: “We zullen dan medewerkers adviseren om geen gebruik te maken van de levensloopregeling, omdat het risico te groot is.”

Aanvankelijk stelden de bonden zich op het standpunt dat de bescherming niet hoeft te gelden voor mensen die het verlof gebruiken om eerder met pensioen te gaan . een concessie die ze nu weer dreigen in te slikken. Volgens de regeling die nu op tafel ligt, kan de TU Delft zo’n vervroegd pensioen via de levensloopregeling niet weigeren als de werknemer minimaal twee jaar van tevoren zijn wens kenbaar maakt.

De bonden kijken ook met argusogen naar het landelijke overleg over de pensioenopbouw tijdens een onbetaald verlof. Hans van Schagen (AbvaKabo): “Als de pensioenopbouw niet doorloopt, is de levensloopregeling bijzonder onaantrekkelijk.”

Sinds januari 2006 kunnen werknemers via hun werkgever maximaal 12 procent van hun brutoloon opzij laten leggen. Zo betalen ze voor een onbetaald verlof dat ze later kunnen opnemen, bijvoorbeeld bij wijze van sabbatical year, verlengd ouderschapsverlof of vervroegd pensioen. Wie voor zo’n levensloopregeling kiest, kan maximaal 210 procent van zijn brutoloon voor dit doel opsparen. Als een werknemer in de ogen van de werkgever even absoluut niet gemist kan worden, kan het opnemen van het verlof overigens tijdelijk geweigerd worden.

De lokale bonden vinden dat een werknemer die ziek wordt tijdens zo’n onbetaald verlof bescherming verdient: in zo’n geval zou het verlof moeten worden opgeschort en zou de zieke werknemer weer zijn salaris moeten ontvangen.

De nieuwe wet schrijft niet voor dat de werkgever dit risico moet overnemen. Zoals de meeste werkgevers, ziet de TU Delft zo’n ‘extraatje’ niet zitten. “Als individuele werknemer kun je zelf kiezen wanneer je het verlof wilt opnemen”, zei collegelid Paul Rullmann woensdag in de ondernemingsraad. “Dan ligt het minder voor de hand dat de werkgever het risico moet afdekken als je tijdens je verlof ziek wordt.”

Volgens de bonden moet de TU Delft zich ruimhartiger tonen. “Het zou een mooi gebaar zijn waarmee het college veel krediet krijgt bij werknemers”, zegt Floor Koornneef, voorzitter van het Lokaal Overleg. “De TU Delft kan het betalen uit het bedrag dat nu gereserveerd is om mensen die met ziekteverlof zijn, te vervangen. Van dat geld maakt de TU weinig gebruik.”

Rullmann toonde zich in de or-vergadering voorstander van het uitstellen van dit lastige punt. Rullmann: “Pas over een jaar of tien zullen de eerste werknemers via de levensloopregeling opgespaard verlof opnemen. Het is de vraag of veel medewerkers van deze mogelijkheid gebruik zullen maken.”

De bonden voelen niets voor zo’n uitstel. “Mensen hebben nu het recht om te weten of ze bang moeten zijn om ziek te worden tijdens een onbetaald verlof”, stelt Koornneef. Mocht het college de bonden niet tegemoet komen, dan zal de levensloopregeling zonder instemming van de bonden worden uitgevoerd. Koornneef: “We zullen dan medewerkers adviseren om geen gebruik te maken van de levensloopregeling, omdat het risico te groot is.”

Aanvankelijk stelden de bonden zich op het standpunt dat de bescherming niet hoeft te gelden voor mensen die het verlof gebruiken om eerder met pensioen te gaan . een concessie die ze nu weer dreigen in te slikken. Volgens de regeling die nu op tafel ligt, kan de TU Delft zo’n vervroegd pensioen via de levensloopregeling niet weigeren als de werknemer minimaal twee jaar van tevoren zijn wens kenbaar maakt.

De bonden kijken ook met argusogen naar het landelijke overleg over de pensioenopbouw tijdens een onbetaald verlof. Hans van Schagen (AbvaKabo): “Als de pensioenopbouw niet doorloopt, is de levensloopregeling bijzonder onaantrekkelijk.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.